Du tror det ikke før du får se det: Saudi-Arabia valgt inn i FNs kvinnekommisjon

– En svart dag for likestilling og menneskerettigheter, skriver Hillel Neuer i UN Watch. Israelerne ser på valget og lærer mer om hvor seriøst de kan ta FN.