Amnesty tatt i blank løgn

Anklaget Israel for å bombe et sivilt kontor på Gaza.