Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Israelerne ser pessimistisk på muligheten til fred med Gaza

"Fredsindeksen" er en månedlig meningsmåling om israelernes innstilling til aktuelle spørsmål. (Foto: Peaceindex.org)
"Fredsindeksen" er en månedlig meningsmåling om israelernes innstilling til aktuelle spørsmål. (Foto: Peaceindex.org)
Flertallet av israelerne mener at det er svært liten sjanse for at den pågående militæroperasjonen vil resultere i ro de neste tre årene. Netanyahu-regjeringen høster likevel fortsatt relativt stor støtte for sin håndtering av konflikten, og nesten ingen ser det som noen løsning å gi etter for kravene fra Hamas.

Dette forteller den månedlige meningsmålingen ”Fredsindeksen”, som presenteres av Israel Democracy Institute og Tel Aviv University. Undersøkelsen for denne måneden ble gjennomført forrige mandag 11. og tirsdag 12. august og presentert tirsdag 19. august. 600 israelere over 20 år er spurt, og den statistiske feilmarginen er på 4,1 prosent.

 

Bred støtte til militæroperasjonen

Mer enn en måned etter at Operation Protective Edge begynte, viser undersøkelsen at hele 92 prosent av den israelske jødiske befolkningen mener at operasjonen var berettiget.

Samtidig som mer enn ni av ti israelske jøder altså forsvarer operasjonen, mener imidlertid svært få at den har resultert i at målene er nådd. Bare et knapt flertall på 51 prosent anser det slik at målene med operasjonen var tydelig fastsatte av regjeringen da den ble påbegynt, og av disse er det kun to prosent som oppfatter det slik at samtlige av disse målene nå er oppnådd. 42,5 prosent sier de tror de fleste målsetningene er oppnådd, mens flertallet på 53 prosent mener ingen eller bare en liten del av målene er oppnådd.

Blant den arabiske delen av Israels befolkning mener to tredjedeler at operasjonen ikke var berettiget. 77,5 prosent av de israelske araberne tror at ingen eller bare en liten del av målene med militæroperasjonen er oppnådd. Kun 13 prosent av dem mener at alle eller de fleste av målene er nådd av IDF.

 

Mellomfornøyde med resultatet

Respondentene ble bedt om å rangere på en skala fra en til fem hvor misfornøyde eller fornøyde de er med resultatet av operasjonen. Gjennomsnittssvaret, og også det hyppigste svaret, var tre – altså midt på skalaen. 41 prosent av den jødiske befolkningen svarte dette.

32 prosent er svært eller moderat fornøyde med operasjonen, mens 27 prosent er svært eller moderat misfornøyde.

Blant den arabiske befolkningen er 64 prosent misfornøyd med operasjonen, og gjennomsnittssvaret er 1,7.

 

Liten tro på fred

71 prosent av de israelske jødene sier at de mener det er liten sjanse for at militæroperasjonen fører til en total stillstand i rakettangrepene fra Gaza i tre år eller mer.

48.5 prosent av araberne sier det samme.

Samtidig svarer likevel 65 prosent av jødene at de er optimistiske til landets fremtid generelt.

Blant araberne er 40 prosent optimistiske til fremtiden for landet, og 47 prosent er pessimistiske.

 

Vil ikke gi etter for Hamas’ krav

Et flertall på 58 prosent av jødene mener at Israel ikke bør gi ette for noen av Hamas’ krav, men fortsette militæroperasjonen inntil Hamas overgir seg.

Et betydelig mindretall på 41 prosent mener Israel bør ta opp til vurdering de av Hamas sine krav som går an å oppfylle uten å sette nasjonens sikkerhet på spill.

Så godt som ingen går inn for at Israel bør gi etter for samtlige av Hamas sine krav for å oppnå stillstand i angrepene.

66 prosent mener Israel bør bruke både diplomatiske og militære midler overfor Hamas. 26 prosent mener Israel bør fokusere utelukkende på militær kamp mot Hamas, mens syv prosent mener konflikten bør løses utelukkende med diplomatiske midler.

Blant araberne mener imidlertid 32 prosent av Israel bør akseptere alle Hamas’ krav for å få slutt på rakettangrepene, mens flertallet på 54 prosent mener at Israel bør etterkomme krav som ikke bryter med de nødvendige nasjonale sikkerhetshensynene. 72 prosent av araberne mener Israel bør løse konflikten med Hamas kun gjennom diplomati.

Egypts rolle som mellommann i forhandlingene som pågår møtes med støtte fra 60 prosent av den jødiske befolkningen i Israel, mens 55 prosent av den arabiske befolkningen ikke har tillit til Egypt i denne rollen.

 

Relativt stor støtte til regjeringen

Blant den jødiske befolkningen mener 97 prosent at IDF har gjort en god jobb, og et flertall på 61 prosent støtter landets politiske lederskap i deres håndtering av konflikten. Et betydelig mindretall på 42 prosent sier imidlertid at de likevel er enige i kritikken mot statsminister Netanyahu fra enkelte regjeringsmedlemmer som mener han har vært for nølende og tilbakeholdende i gjennomføringen av militæroperasjonen. 54 prosent er ikke enige i denne kritikken.

Respondentene ble også bedt om å ta stilling til om de er enige i påstanden: ”Hele verden er imot oss.” 63 prosent av de israelske jødene svarte at de opplever at dette er sant.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart