Osvald var alene mot 433 andre da han tok avstand fra Israel-boikott

Osvald Fyllingen talta makta midt imot.