Antisemittiske bøker i svenske skoler

Bøkene framstiller Israel som «satan» og oppmuntrer til kamp mot jødene.