Flere nye stemmer våger å ta avstand fra Fagforbundets Israel-boikott, leder skryter av støtte til organisasjon med terrorkobling

Leder i TeoLOgene og leder i Fagforbundet Kristiansand tar avstand fra boikotten.