I FN er det kun Israel som er okkupant

Av alle verdens okkupasjonsmakter, er det bare Israel som får dette stempelet i FN.