Mads Gilbert tar faktisk HELT feil

Men det er faktisk én ting Rødt-politikeren har helt rett i.