Feil og mangler ved VGs faktaside om konflikten

Hva blir feil når VG prøver å gi sine lesere en kort innføring i konflikten?