Fagforbundets grusomme diskriminering

Hvem tror du landsmøtet i Fagforbundet vil «stille til ansvar for sine krigsforbrytelser»?