Norske skolebarn skal gi 20 millioner kroner til hatkampanje mot Israel

Palestinske mottakere av OD-penger arbeider for en framtid uten Israel.