Jøder som bor og dyrker på tre prosent av Vestbredden kan umulig være et hinder for en fremforhandlet to-statsløsning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tar avstand fra USAs vurdering at israelske bosetninger er lovlige etter folkeretten.