De groveste eksemplene fra nye palestinske skolebøker

Se hva palestinske barn lærer på skolen.