Palestinsk skolebok for femteklassinger fremstiller jihadister og terrorister som helter å etterfølge

Dem som ikke ønsker å drepe israelere framstilles som feiginger.