Nei, lovendringen gir ikke Netanyahu kontroll over domstolene

Demokratiet er ikke i ferd med å dø i Israel, skriver Wall Street Journal.