«090714-StatusForSikkerhetsbarrieren» from Album by Artist.