Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister

I 2021 utbetalte palestinske myndigheter (PA) omkring 1,7 milliarder kroner til palestinere som er dømt for terror av Israel. I tillegg ble det utbetalt minst 670 millioner kroner til skadde terrorister og familien til døde terrorister, anslår Palestinian Media Watch. Blant dem som mottar store lønnsutbetalinger er det flere som er stolte over å ha drept jødiske kvinner og barn.

Palestinske fanger
Palestinske fanger i israelske fengsler får høye månedslønninger fra PA. Mange av dem er dømt for terrorisme.

Terrorister får høyere lønn enn politi og lærere

Belønningssystemet for terror som praktiseres i «Palestina» er skalert. Jo mer alvorlig terror du er dømt for, og dermed jo lengre fengselsstraff du har sonet i Israel, jo høyere lønn får du utbetalt i soningstiden og også etter at du er blitt løslatt. De verste terroristene får dermed mest betalt, med mange ganger høyere lønn enn vanlige ansatte i palestinske myndigheter, som for eksempel politi eller lærere.

Eksempel 1: Drepte småbarnsfamilie – belønnes med 15.000 kroner i måneden

I 2011 ble israelerne Ruth og Udi Fogel drept sammen med tre av sine barn, Yoav (11 år), Elad (4 år) og Hadas (3 måneder). Fra 2021 økte palestinske myndigheter sin belønning av drapsmennene Amjad Mahmad Awad og Hakim Mazen Awad fra ca. 11.000 kroner i måneden til ca. 16.000 kroner i måneden. Økningen kom da fengselsoppholdet passerte 10 år. For hver ny femårsperiode terroristene sitter i fengsel vil deres månedlige belønning øke, til slutt over 32.000 kroner i måneden

 

Eksempel 2: Over 2,6 millioner til barnemorder

I 2002 ble fem israelere drept i kibbutz Metzer, blant dem Revital Ohayun og hennes barn Matan (5) og Noam (4). Planleggeren av terrorangrepet, Muahmmad Naifeh, har siden den gang mottatt over 2,6 millioner kroner i belønning fra palestinske myndigheter.

Norges bidrag til terrorfinansering

De siste årene har omkring 7 prosent av PAs totale budsjett gått til belønning av terrorister. Beløpet som brukes på belønning av terror tilsvarer nesten halvparten av summen som PA mottar i bistand fra Norge og andre land. Så lenge Norge fortsetter å gi generell budsjettstøtte til PA bidrar vi til terrorfinansiering.

 

MIFFs kamp mot terrorbelønningen

MIFF har satt fokus på og protestert mot PAs belønningssystem for terror i årevis. Vårt arbeid, i tett samarbeid med Palestinian Media Watch (PMW), har ført til politisk oppmerksomhet, men dessverre har ikke skiftende regjeringer satt ned foten overfor PA, slik for eksempel Nederland har gjort. I 2018 varslet MIFF Riksrevisjonen om at norsk bistand bidrar til å belønne terror og finansiere hatefulle ytringer. I 2019 fulgte vi opp med nytt varsel: Regjeringen tildekker hvordan norsk bistand bidrar til å belønne terror.

Terrorlønnens historie

En skalert belønningsordning for terror ble opprettet av palestinske myndigheter allerede i år 2000. I 2004 og 2011 ble beløpene økt, viser en oversikt som ble lagt fram for Kontrollkomiteen på Stortinget i 2013. Her kom det også fram at løslatte terrorister får månedslønn på nivå med toppstillinger i administrasjonen.

 

Jonas Gahr Støre feilinformerte Stortinget

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre svarte på spørsmål om belønningsordningen for terror i september 2012. Støre omtalte da utbetalingene som «sosialstønad», «for å kompensere for bortfall av inntekt» og den «direkte støtten til fangene» ble omtalt som «kantineutgifter». Seks måneder senere måtte ny utenriksminister, Espen Barth Eide, innrømme at palestinske myndigheter hadde feilinformert Norge.

 

PA prøver å skjule sin terrorbelønning

På grunn av økt internasjonalt press har PA de siste årene forsøkt å skjule belønningene av terrorister fra sine budsjetter. Ifølge PMW gjør PA det ved 1) å føre opp løslatte fanger som ansatte i departementer (men uten nødvendigvis å jobbe og med lønn på grunnlag av fengselstid), 2) etablere et nytt betalingssystem og 3) utbetale belønningen via PLO (så det ikke direkte fremkommer i regnskapene som PA legger fram for bistandsgiverne).

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart