Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Hvordan palestinske barn blir misbrukt av palestinske myndigheter

Palestinske jenter med automatrifler deltar i en parade arrangert av Fatah, bevegelsen som kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetene. (Fra Fatahs Facebook-side, via Palestinian Media Watch)

Finnes det noe større barnemisbruk enn å fortelle en hel generasjon palestinske barn at hensikten med deres liv er å være ammunisjon for islam? Hvorfor blir palestinske myndigheters misbruk av barn, i strid med folkeretten, ignorert av Norge og andre land?

7.-13. februar 2022 er det solidartietsuke for å redde palestinske barnesoldater. Les mer.

Innhold: Hvordan palestinske barn blir misbrukt av palestinske myndigheter

«De palestinske skolebøkene gir ikke palestinske barn en utdannelse, men de forgifter sinnene til disse barna.»

Hva lærer palestinske barn på skolen?

Hvis du er interessert i å forstå hva den israelsk-palestinske konflikten handler om, ikke spør politikere eller diplomater. Snakk med palestinske barn, skriver Itamar Marcus, direktør for Palestinian Media Watch, i Jerusalem Post 3. februar 2022. Hva lærer palestinske barn på skolen? Palestinske barn forteller hva Fatah-kontrollerte palestinske selvstyremyndigheter har fortalt dem i årevis: At Israel ikke har noen rett til å eksistere, og at deres mål er Israels ødeleggelse. De har lært på skolen å ofre sitt liv for å oppnå dette målet.

Israels rett til å eksistere er et konsept som ikke blir kommunisert til palestinske barn. Palestinske barn blir fortalt at israelerne er «utlendinger som kom fra alle kanter av jorden, utlendinger som ikke kjente Palestina og ikke levde her – verken deres fedre eller forfedre» (Fatahs Waed-magasin, nr. 36). Fatah forteller barna at Israel er «tyver», «fiender», «kriminelle» og «inntrengere».

Palestinske barn og Israel

Palestinske barn blir indoktrinert i troen på at Israel vil forsvinne i framtiden. På samme som måte som franske bosettere i Algerie «alle måtte flykte til Frankrike», slik skal «jødiske bosettere i Palestina forsvinne til slutt (Waed, nr. 28). «Jødene er utlendinger i dette landet, og Palestina er for den arabisk-muslimske befolkningen,» heter det i et palestinsk studiehefte for skoleåret 2021/2022.

Misbruket av palestinske barn som barnesoldater må opphøre

Når et palestinsk barn er indoktrinert til hat og jihad, og forsikret om at seieren kommer, gjenstår det å oppmuntre til kamp. Palestinske myndigheter gjør det klart for barna, gjennom skole og medier, at det er forventet at de kjemper og ofrer sitt liv. Palestinske barn blir opplært til at de ikke er skapt for glede, men martyrdød. Palestinske mindreårige vet at de selv og deres familie vil bli rikelig økonomisk belønnet og æret dersom de gjennomfører terror.

 

Arafats strategi: Barnesoldater

Gjennom flere tiår har palestinske barn blitt misbrukt som barnesoldater av palestinske terrorgrupper. Bruken av barnesoldater var en sentral del av Yasser Arafats militære strategi under den andre intifadaen. Men misbruket fortsetter fram til i dag, og grunnlaget legges helt ned i barnehagen. «Palestinske barn ned i tiårsalderen deltar i gatekamper mot israelske soldater», meldte for eksempel VG fra Betlehem på Vestbredden i 2017.

 

Palestinas barnemisbruk

De som ikke protesterer mot dette barnemisbruket, har lite moralsk tyngde når de senere vil at Israel skal frigjøre barn som har deltatt i den væpnede kampen, skrev MIFF den gang. I november 2019 sendte palestinsk radio et innslag hvor barn ble oppmuntret til martyrdøden. De er islams «ammunisjon og våpenet som skal frigjøre og erobre Jerusalem». Innslaget ble også delt på Facebook av Fatah-bevegelsen, som kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetene.

Den siste betydelige terrorbølgen i Israel fant sted mellom september 2015 og juni 2016. Omkring 40 israelere ble drept. I denne perioden oppmuntret Fatahs Waed-magasin sine 6-15 år gamle lesere til aktivt å delta i terrorkampen. «Det er viktig å merke seg barnas rolle i den palestinske aktiviteten i perioden med væpnet kamp… RPG [rakettdrevet granat] barna… Steinkasterbarna… Og til denne dag utgjør barna en fortropp i kampen… som vi tydelig ser i det [pågående] Al-Aqsa opprøret» (Waed, nr. 27). 

 

Palestinske barns død blir misbrukt

Et stort antall palestinske barn har de siste årene drept og forsøkt å drepe israelere. Palestinske myndigheters misbruk av barna stanser ikke dersom de blir drept i angrepet. Da blir deres død brukt internt til å skape mer hat mot Israel, fordi mindreårige knivterrorister og andre angripere blir fremstilt som uskyldige ofre drept av den israelske hæren. Internasjonalt forsøker palestinske myndigheter å bruke tenåringenes død til å få straffet Israel.

Eksempler på misbruk av palestinske barn

Hvordan palestinske barnefanger kan unngås

Dersom det palestinske lederskapet hadde akseptert å dele området mellom Middelhavet og Jordan-elven med en jødisk stat, kunne palestinske barn unngått å møte israelske soldater. Palestinerne kjemper for palestinsk stat nummer 2 (Jordan har palestinsk flertall), en arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57, men de har avvist en jødisk stat på 1920-tallet, i 1937, i 1947, 2001, 2010, 2014 og 2018. Dessverre avviser de fortsatt en jødisk stat, og de får støtte fra sterke krefter i Norge i drømmen om å fjerne den eneste staten i verden der jøder på flukt fra antisemittisme kan finne en nødhavn.

Hvordan unngå at barn kommer i fengsel?

Palestinske barn i israelske fengsler kunne også vært unngått dersom det ble skapt en kultur i det palestinske samfunnet for å holde barn utenfor den voldelige kampen mot Israel. Man kan ikke frita palestinske foreldre, organisasjoner, skolesystem, myndigheter og medier for det ansvaret de har gjennom deres bruk av barn i kampen mot Israel – enten det er som speidere, steinkastere, geværmenn eller selvmordsbombere. En stor andel av oppvigleriet – rettet mot barn – til å bruke vold, blir finansiert av palestinske myndigheter eller andre offentlige institusjoner og medier. Norske myndigheter og norske organisasjoner er derfor direkte og indirekte delaktig i dette.

FNs barnekonvensjon

“Barn har rett til å bli beskyttet fra å bli skadet og mishandlet, fysisk og mentalt,” heter det i FN-konvensjonen for beskyttelse av barn. Da må det være en primæroppgave for foreldre og samfunnet å forhindre at barn deltar i opptøyer og konfrontasjoner som har potensiale til å bli voldelig. Internasjonal lov forbyr ikke-statlige væpnede grupper å rekruttere eller bruke barn under 18 år. De militante palestinske gruppene bryter daglig disse lovene.

Palestinske mindreårige og vold

Ifølge tall fra det israelske forsvaret ble 886 mindreårige arrestert i 2015. 300 av disse ble tiltalt for steinkasting, 100 for å lage eller kaste brannbomber, 14 for drap eller drapsforsøk, 3 for skyteangrep, 12 for medlemskap i en terrororganisasjon, 7 for ulovlig våpenbesittelse og 15 for angrep på soldater.

Disse tallene må sees i perspektiv. Det bor langt over 1 million mindreårige palestinere på Vestbredden. Andelen arresterte mindreårige utgjør dermed mindre enn 0,8 promille. De israelske sikkerhetstiltakene og arrestasjonene retter seg mot dem som deltar i den voldelige kampen, ikke mot det store flertallet palestinske mindreårige som holder seg borte fra jihad.

Barn og jihad

For det er jihad de mindreårige palestinerne blir oppildnet og sendt ut for å delta i. Deres voldelige kamp er ikke mindre dødelig enn den som eldre palestinere fører. Palestineren Hakim Awad var 17 år – og mindreårig – da han sammen med sin ett år eldre fetter brutalt myrdet Fogel-familien mens de sov i sine senger i mars 2011. En tre måneder gammel babyjente fikk halsen skåret over av de to terroristene. To gutter på fire og elleve år, og deres foreldre, ble også drept med kniv. Angriperne har fortsatt ikke vist noen tegn til anger, snarere tvert imot. De er stolte av det de gjorde og det samme er deres familier. Selv de palestinske selvstyremyndighetens offisielle tv-stasjon, PA TV, hyller de unge drapsmennene i tv-sendinger. Dersom noen skulle mene at israelerne ikke har lov til å dømme og straffe Awad med fengsel, har han et stort forklaringsproblem.

Å kaste stein er heller ingen uskyldig fritidssyssel. Slike voldshandlinger kan føre til drap i tillegg til skader på liv og eiendom. Yehuda Shoham ble aldri tenåring. Han ble drept, bare fem måneder gammel, av palestinere som kastet stein. Jonathan Palmer fikk aldri feire sin toårsdag. Han ble drept sammen med sin far da palestinere kastet stein mot deres bil i oktober 2010. Også nordmenn har vært utsatt for palestinsk steinkasting. “Steiner store nok til å drepe”, het det på forsiden av VG Nett da norske observatører i Hebron ble angrepet i 2006.

Barns rettigheter

Israelske myndigheter ønsker å beskytte de juridiske rettighetene til de palestinske barna, også de som deltar i livstruende angrep. Loven sier klart at tortur eller ydmykelse ikke er tillatt. Det er heller ikke lov å sette mindreårige på enecelle for å tvinge fram en tilståelse. De siste årene er det gjennomført en rekke tiltak og lovendringer som har gitt større rettssikkerhet og beskyttelse for mindreårige. Det er en utvikling MIFF hilser velkommen.

At israelske styrker gjennomfører arrestasjoner på natten kan høres brutalt ut, men hovedhensikten er å vise hensyn. Dermed unngås – i størst mulig grad – friksjon mellom israelske soldater og den palestinske sivilbefolkningen. På dagtid kan slike arrestasjoner lettere utarte seg til store og voldelige konfrontasjoner med konsekvenser for liv, helse og eiendom.

Sammenligninger med andre land

Antallet arrestasjoner av mindreårige palestinere må også sammenlignes med andre land. Hvert år blir flere titalls tusen amerikanske barn under 15 år arrestert. For barn under 18 år er tallet mye større. For ni år siden satt 2.270 amerikanere i fengsel på livstid for forbrytelser de hadde gjort som mindreårige. En rekke land i verden har kriminell lavalder betydelig lavere enn Israel. I Norge er den 15 år og i Israel er den 12. I India og Pakistan 7, Australia, England og Sveits 10 – bare for å nevne noen få eksempler.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart