Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Israels mektigste motstandere i Norge

Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
Noen av Norges største og mektigste organisasjoner arbeider for å undergrave verdens eneste jødiske stat.

Hvorfor er det nødvendig med en norsk organisasjon som MIFF – en sterk grasrotbevegelse som støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland? Hvorfor er det så viktig at også du melder deg inn i MIFF og gir en gave til Israels sak i Norge?

Klikk deg gjennom listen, så finner du svaret.

Norges mektigste organisasjon støtter politikk som vil fjerne verdens eneste jødiske stat

LO er en arbeidstakerorganisasjon med over 930.000 medlemmer. I 2018 hadde LO-konsernet driftsinntekter på over 605 millioner kroner og en egenkapital på nesten 4,7 milliarder kroner.

LO går ikke bare inn for full boikott av Israel. De støtter diskriminering og dobbeltstandard som vil fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. LO sprer rutinemessig fake news om Israel, ikke bare til delegatene på LO-kongressen i Norge, men også til internasjonale kamerater. I mars 2019 brukte et lokallag i LO en antisemittisk logo mot Eurovision.

LO sier de vil fokusere sin kamp for kulturell boikott av Israel innenfor fotballen. Dermed setter de seg selv på same banehalvdel som Jibril Rajoub, lederen for palestinernes fotballforbund og olympiske komité. Rajoub er en av de mest ekstreme Fatah-lederne på Vestbredden. Han mener Israel «burde fjernes fra regionen», er stolt av terror og støtter drap på sivile israelere. I årevis har han brukt fotball som våpen mot Israel, og nektet selv israelske og palestinske barn å spille sammen. I 2017 forstod Tyskland at de ikke lenger kunne samarbeide med en palestinsk sportsleder som støtter drap og terror mot israelere.

Les hva LO burde si om Israel. Heldigvis har «ingen enkeltsak medført så mange utmeldinger som saken om boikott av Israel».

Ingen andre organisasjoner bekjemper LOs fiendskap mot Israel mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

De utenrikspolitiske lederne i Norges største religiøse organisasjon advarer mot en jødisk stat

Den norske kirke har mer enn 3,7 millioner medlemmer. Totalt har 71 prosent av befolkningen medlemskap eller «tilhørighet». Mellomkirkelig råd har ansvaret for Den norske kirkes kontakt med utlandet.

I 2017 ga Mellomkirkelig råd full støtte til palestinske krav som vil ødelegge Israel og advarte mot «en utvikling i Israel mot en ‘jødisk stat’». MIFF har ofte påpekt mangel på logikk i Mellomkirkelig råds kritikk av Israel.

Mellomkirkelig råd og andre organisasjoner med sterk tilknytning til Den norske kirke står bak «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel». I årevis har dette vist seg å være en uke for ensidig hets og demonisering av Israel, uten noen rom for å formidle synspunktene til mainstream israelere.

«Den norske kirke sier de jobber for en bredere forståelse av konflikten, og for fred, men handler på stikk motsatt måte,» sier Joav Melchior, rabbiner i Det mosaiske trossamfunn.

I 2020 får Den norske kirke en preses (ledende biskop) som støtter politisk krav som vil gjøre slutt på verdens eneste jødiske stat og fordømmer barrieren som beskytter israelere for islamistiske terrorister.

Deler av Den norske kirke har en flere tiår gammel antisionistisk historie.

Ingen andre organisasjoner bekjemper fiendskapet mot Israel i Den norske kirke mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

Stor norsk humanitær organisasjon måtte svi for sin støtte til palestinske terrororganisasjoner

Norsk Folkehjelp har om lag 14.000 medlemmer og 2.200 ansatte i 33 land. I 2018 hadde Norsk Folkehjelp inntekter på 947 millioner kroner.

Da Norsk Folkehjelp mottok bistandsmidler fra USAID, lovte de at de ikke skulle gi materiell støtte eller annen hjelp til personer og organisasjoner som står på USAs terrorliste. Likevel «har Norsk Folkehjelp gitt trening, rådgivning og assistanse til Iran, og også Hamas, PFLP og DFLP», meldte Det amerikanske justisdepartementet i 2018.

Allerede i 2014 skrev MIFF om Norsk Folkehjelps partner som har tette bånd til terrororganisasjonen PFLP. Kanskje de kunne spart 16 millioner kroner på å la seg advare av MIFF? Senest i april 2017 åpnet Norsk Folkehjelp dører i Norge for en palestiner med tilknytning til terror.

Norsk Folkehjelp har ikke bare gitt «kurs i demokrati» til unge medlemmer av Hamas, PFLP og DFLP, de deler også deres politiske mål for Israel: Jødene mister sin stat og kommer tilbake som minoritet over hele verden. «Retten til å vende tilbake er hellig. Den er ikke åpen for forhandligner eller kompromiss,» skriver Norsk Folkehjelp i et arabisk-språklig magasin. De har også vist fram «kunst» hvor Israel er utradert.

Norsk Folkehjelps dobbeltmoral bidrar til å videreføre konflikten i nye generasjoner: I Norge driver Norsk Folkehjelp arbeid for å integrere flyktninger. På Gaza-stripen arbeider den samme organisasjonen intenst for at flyktninger der ikke skal bli integrert.

I 2015 finansierte Norsk Folkehjelp – med dine skattepenger – barnekunst hvor Israel var utradert.

Ingen andre organisasjoner bekjemper fiendskapet mot Israel i Norsk Folkehjelp mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon går inn for «bred økonomisk boikott av Israel»

Norges KFUK-KFUM opplyser at de har 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter omkring i landet. Hovedarbeidet er fritidsaktiviteter i lokale grupper og et stort antall leirer, festivaler og sportsarrangementer. KFUK-KFUM Global er en bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne.

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global har i en årrekke gått inn for «bred økonomisk boikott» av verdens eneste jødiske stat. KFUK-KFUM-speiderne støtter ikke boikotten, men likevel har speiderne akseptert at bistandsorganisasjonen som de delvis eier kjører en særskilt kampanje med boikott og demonisering av Israel.

I 2018 gikk inntektene fra Operasjon Dagsverk i norske ungdomsskoler og videregående skoler til KFUK-KFUM og deres palestinske samarbeidspartnere. – Det er legitimt å spørre om Operasjon Dagsverk bryter med verdigrunnlaget i Opplæringsloven, skrev lektor Anita Sævik i en kommentar til opplegget. I en stor informasjonskampanje ga MIFF ti gode grunner til at skoleelever ikke burde delta i Operasjon Dagsverk 2018.  I KFUK-KFUMs motsvar ble fiendskapet mot den jødiske staten bekreftet.

Ingen andre organisasjoner bekjemper fiendskapet mot Israel i KFUK-KFUM Global mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

Norges største arbeidstakerorganisasjon kjemper for boikott av verdens eneste jødiske stat

Fagforbundet har om lag 370.000 medlemmer. Det er et av forbundene i LO som er mest anti-israelske.

Senest i september 2019 kom Fagforbundets landsstyre med anklager mot Israel om etnisk rensing i Øst-Jerusalem, i et område hvor den arabiske befolkningen er blitt femdoblet de siste 52 årene.

Fagforbundet kjemper for «lovfestet forbud med handel med bosetningene» og demoniserer stadig Israel. Fagforbundet har i en årrekke kjempet for full boikott av Israel.

I iveren etter å demonisere Israel, holder ikke Fagforbundet seg alltid til sannheten. «Byggematerialene kommer ikke inn i Gaza» hevder Mette Nord, leder av Fagforbundet i august 2016. Den foregående måned kom overførte Israel byggematerialer nok til å kunne bygge 260 veibroer på 100 meter. Fagforbundet fremstiller seg selv som «veldig snille». I neste omgang serverer de medlemmene en mengde villedende informasjon for å selge dem boikott av seks millioner jøder.

«Fagforbundet og Norsk Folkehjelp tar skarp avstand fra jødehat,» skriver en av Fagforbundets «Palestina-ambassadører». Noen setninger senere røper han støtte til palestinske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. I 2013 satte utsendinger fra Fagforbundet seg ned for gruppebilde foran løgnanklagen «Stop Palestine Genocide».

Ingen andre organisasjoner bekjemper fiendskapet mot Israel i Fagforbundet mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

En av Norges største humanitære organisasjoner vil ta suvereniteten over Jerusalem fra det jødiske folket

I 2018 hadde Kirkens Nødhjelp inntekter på 928 millioner kroner.

Kirkens Nødhjelp vil frata det jødiske folket suverenitet over hovedstaden Jerusalem. («Jerusalem må sikres en internasjonal status,» skriver Kirkens Nødhjelp.)

Kirkens Nødhjelp vil at Norge ensidig skal anerkjenne en palestinsk stat, og dermed undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

Kirkens Nødhjelp kjemper nemlig for en framtid der staten Israels karakter innenfor disse grensene blir grunnleggende endret, gjennom kravet om «rett til å vende tilbake» for palestinerne som flyktet i 1948 (og deres etterkommere). I realiteten går Kirkens Nødhjelp inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

Kirkens Nødhjelp tegner et ekstremt ensidig bilde av konflikten. De kommer stadig med eksempler på det de mener israelere gjør galt på Vestbredden, uten å nevne palestinske terrorangrep og hyllest og belønning av terror med et ord.

Kirkens Nødhjelp hevder: «Jerusalem er uløselig knyttet til tre religioner og minst to folk. I dag er den palestinske befolkningen, kristne som muslimer, i ferd med å bli presset ut.» Dette stemmer overhodet ikke. Den palestinske befolkningen i Jerusalem har økt med en faktor på 5 på 52 år.

Kirkens Nødhjelp vil boikotte varer fra israelske bosettere og gjøre det ulovlig for nordmenn å støtte israelske bosetninger økonomisk, men underslår at økonomisk aktivitet i okkuperte områder og bosetninger er helt lovlig etter folkeretten og i henhold til gjeldende menneskerettighetsnormer.

Kirkens Nødhjelp fornekter de sterke og langvarige antijødiske strømningene innenfor islam? I juni 2017 kritiserte MIFF en seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp for å være naiv. Vi forstår mer og mer at hun ikke er alene. I 2015 avviste hele styret i Kirkens Nødhjelp at konflikten er «religiøst fundert».

Kirkens Nødhjelp deltar i demonisering og deligitimering av Israel gjennom den årlige Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Ingen andre organisasjoner bekjemper fiendskapet mot Israel i Kirkens Nødhjelp mer effektivt enn MIFF – bli medlem av MIFF nå eller gi en gave til informasjonsarbeidet!

[td_smart_list_end]

—————————————-


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart