Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Ti grunner til at du IKKE bør delta i årets Operasjon Dagsverk

Hvis du deler denne artikkelen med flest mulig skoleelever, kan flest mulig ta et informert valg. (Illustrasjonsfoto: Privat)
Hvis du deler denne artikkelen med flest mulig skoleelever, kan flest mulig ta et informert valg. (Illustrasjonsfoto: Privat)
Ti grunner til at du og din skole ABSOLUTT IKKE bør delta i årets Operasjon Dagsverk. Les og del brevet som MIFF sender til norske skoler.

18. september sender MIFF dette brevet til nesten alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Vi ber deg kopiere teksten og sende den til skoler hvor du selv er elev, dine barn eller barnebarn er elev.

Klikk her for å laste ned plakaten Dropp Operasjon Dagsverk! (PDF) – skriv ut i A4 eller A3 format og heng opp på din skole.

Oppdatering: Brevet er oppdatert 18. oktober 2018 med lenker til relaterte artikler publisert etter 18. september.

 

Til elevrådet, rektor og skolens ledelse

Ti grunner til at du og din skole ABSOLUTT IKKE bør delta i årets Operasjon Dagsverk

Organisasjonene som skal motta inntektene fra årets Operasjon Dagsverk er KFUK-KFUM Global og deres palestinske partnere Palestine YWCA, East Jerusalem YMCA og Gaza YMCA.

Til tross for de fine ordene om hvilken hjelp og nytte pengene vil ha for palestinske ungdommer, er dessverre sannheten en annen. Pengene vil forsterke ungdommenes fiendebilder av Israel og bidra til mer demonisering av landet både i de palestinske områdene og i Norge. Det betyr at prosjektet vil skade muligheten for å få en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere.

Med Israel for fred (MIFF) har nøye analysert årets Operasjon Dagsverk og vil på det sterkeste fraråde elever og skoler å delta.

Her er ti grunner til at elevene på din skole absolutt bør droppe å delta i årets aksjon.

 

 1. OD-mottakerne arbeider for diskriminering

«Alle former for diskriminering skal motarbeides,» heter det i Opplæringsloven § 1-1. Årets OD-organisasjoner støtter og arbeider for diskriminering. De går nemlig inn for «bred økonomisk boikott» av Israel, men ingen andre land.

Dobbeltstandard mot Israel er eksempel på antisemittisme, heter det i definisjonen av jødehat som Norge og 30 andre land har vedtatt i The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Da Sør-Trøndelag fylkesting vedtok boikott av israelske varer i 2005, skrev det norske utenriksdepartementet at «boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen».

 

 1. OD-mottakerne bryter med norsk politikk

Alle norske regjeringer har vært imot boikott av Israel. Regjeringen skriver i statsbudsjettet for 2018 (side 187): «Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner). Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.»

juli 2014 oppmuntret YWCA Palestine til stans i handel med Israel. De oppmuntret også sine venner i utlandet til å kreve brudd i diplomatiske forbindelser med Israel, og de tok til orde for å få dømt Israel for krigsforbrytelser.

 

 1. OD-mottakerne støtter ekstremt politisk krav som hindrer fredsløsning

Alle OD-mottakerne støtter det palestinske kravet som de kaller «rett til retur» for 1948-flyktninger og alle deres millioner av etterkommere. «Det er i psyken til enhver palestiner at retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den,» skriver YWCA Palestine på sine nettsider. «Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat,» skriver de videre.

Dersom Israel skulle bli presset til å gå med på dette kravet, vil verdens eneste jødiske stat bli erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Det palestinske kravet om «rett til retur» har vært et hovedhinder for en fredsløsning i 70 år. «En løsning må innebære to stater for to folk, og kan ikke påvirke den fundamentale karakteren til Israel,» sa Obamas utenriksminister John Kerry i en tale 28. desember 2016. OD-mottakerne presser på for en politikk som totalt vil endre den fundamentale karakteren til Israel.

 

 1. OD-mottakerne er i båt med antisemitter og folk som demoniserer den jødiske staten

I sin årsrapport for 2017 omtalte tysk sikkerhetstjeneste i Berlin (Verfassungsschutz Berlin) Israel-boikott under overskriften «antisemittisme». De trakk særlig fram boikott-tilhengerne som også kjemper for rett til retur. «Med sitt krav om en uinnskrenket returrett for palestinerne og sammenligning av Israel med det sør-afrikanske apartheid-regimet, stiller deler av BDS spørsmål ved eksistensretten til Israel og stempler hele Israel som rasistisk,» skrev sikkerhetstjenesten.

YWCA Palestine oppfyller alle disse kriteriene for jødehat. De anklager Israel for «kolonialisme, apartheid og folkemord».

en brosjyre på nettsiden til YMCA blir det gjengitt en bønn som hevder at den israelske sikkerhetsbarrieren «ikke er for beskyttelse, men for isolasjon og adskillelse, uvitenhet, diskriminering og drap [MIFFs uthevning]». Vi kan vite med stor grad av sikkerhet hvilket inntrykk folk sitter igjen med etter å ha vært gjester hos den palestinske avdelingen av KFUK-KFUM. Jen McCormack, en amerikaner som deltok i ett av programmene til Joint Advocacy Initiative i 2013, beskrev Israels politikk slik: «Dette er IKKE en konflikt. Det er folkemord…»

Dette er ren demonisering. De siste hundre årene har den palestinske befolkningen i området mellom Middelhavet og Jordan-elven økt med en faktor på ti. Det er så langt fra folkemord som det er mulig å komme! Og etter at Israel fikk kontroll over Vestbredden og Gaza-stripen i 1967, økte forventet levealder i disse områdene dramatisk.

I Operasjon Dagsverks hittil lengste film om årets aksjon blir norske skoleelever servert en serie ensidige anklager mot de israelske forsvarsstyrkene, og de får servert graffiti som feirer 30-årsjubileet til den islamistiske og antisemittiske terrororganisasjonen Hamas. Palestinsk vold og terror blir ikke nevnt med ett ord og israelske stemmer slipper ikke til i det hele tatt. En slik ekstremt ensidig formidling vil være med å danne eller forsterke falske inntrykk av Israel, noe som dessverre allerede er utbredt i Norge. Det viser blant annet Holocaust-senterets spørreundersøkelse fra 2012 og 2017.

 

 1. Internasjonal Uke i forkant av OD blir ekstremt ensidig og vil ha en antisemittisk effekt

KFUK-KFUM Global planlegger å holde «hundrevis av foredrag» på skoler i forkant av Operasjon Dagsverk 1. november. For å gjennomføre dette mobiliserer organisasjonen frivillige i organisasjoner som er minst like anti-israelske som dem selv. «Bidra til årets Operasjon Dagsverk», heter det for eksempel i et oppslag på nettsiden til Fellesutvalget for Palestina. Ikke langt over oppslaget viser utvalgets logo et kart der hele Israel er fjernet og erstattet med det de kaller «Palestina».

 

 1. «Skummel undertone av antisemittisme og antisionisme» i undervisningsopplegg

Elevtinget burde forstått det allerede da de fikk se KFUK-KFUM Globals fire siders brosjyre presentert før møtet i mars. Den inneholder en serie anklager mot israelsk side, uten at de israelske sikkerhetstiltakene settes i sammenheng med palestinsk terror og vold. Den palestinske siden har i over 70 år avvist to stater for to folk. Det nevnes heller ikke med ett ord i brosjyren.

Erwin Teigen (18) var med i gruppen som planla Operasjon Dagsverk i Nordre Nordland inntil han fikk kjennskap til hva som skulle presenteres til norske elever. Da valgte han å trekke seg. I et Facebook-innlegg 15. august kunne han fortelle om det han opplevde under planleggingen av årets OD-dag: «På dette seminaret har vi fått hørt foredragene vi skal holde rundt omkring i norske skoler. Disse foredragene holder en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Hamas og deres handlinger nevnes omtrent ikke, mens Israel beskyldes for å drive apartheid, rasisme og de kritiseres for å ønske å være en jødisk stat.»

I ODs informasjonsmateriell fremkommer det ikke at om lag 70 prosent av befolkningen i Jordan er palestina-arabisk og at jøder er forbudt. Det blir heller ikke nevnt i ODs opplegg at den arabisk-palestinske staten vil være fri for jøder og lovgivningen være basert på en ytterliggående utgave av sharia.

 

 1. OD fremstiller Janna Jihad fra voldelig palestinsk klan som «fredsaktivist»

For å promotere årets prosjekt har Operasjon Dagsverk valgt å bruke den palestinske jenta Janna Jihad i minst to filmer. Tolvåringen fremstilles som en fredsaktivist, men på YouTube ligger et klipp der Janna roper kamprop som betyr utslettelse av Israel. «From the river to the sea – Palestine will be free,» roper hun på engelsk fra talerstolen. Spørsmålet er: Hvis KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk anerkjenner Israels rett til å eksistere, hvorfor involverer de da ei jente som kjemper for at Israel skal utslettes? Norske skoleelever må ikke la seg lure til høsten. Janna Jihad snakker fint i ODs film om «å frigjøre verden». Men det er ikke bare sin egen landsby hun vil «frigjøre» fra israelske soldater. Hun vil “frigjøre” verden fra å ha en jødisk stat. MIFF har påvist i en egen artikkel at Janna Jihad er en sentral del av en aktivistisk og voldelig klan, og et velsmurt medianettverk i tett samrøre med palestinske myndigheter.

 

 1. ODs informasjonsmateriell er ensidig og feil

Her er en kort oppsummering av MIFFs analyse av Operasjon Dagsverks nettside frihettilaleve.od.no:

 • OD fortier systematisk diskriminering av jødene under muslimsk dominans.
 • OD forteller ikke noe om hvordan jøder ble jaget ut av den arabiske verden etter 1948. De sier mye om palestinske (arabiske) flyktninger etter 1948, men ikke noe om jødiske flyktninger. De siste 80 årene er antallet jøder i den arabiske verden redusert fra om lag 1.000.000 til mindre enn 5.000.
 • OD bruker benevnelsen «palestinerne» om kun araberne som bodde i området før 1948, men på den tiden ble også jødene omtalt som palestinere. Både jøder og arabere var palestinske borgere i det britiske mandatområdet Palestina.
 • OD tar feil når de skriver at Gaza er okkupert. Israel trakk alle bosettere og soldater ut av området i 2005. Fire israelske bosetninger på Vestbredden ble også evakuert. Israel hadde planer om å gjøre store tilbaketrekninger også på Vestbredden, men så begynte palestinske grupper å angripe Israel med tusenvis av raketter og granater fra Gaza. Palestinernes vold og terror begynte før okkupasjonen av Gaza og har fortsatt etter at Israel avsluttet okkupasjonen. Det er ingenting i ODs materiale som gir forsikringer om at ikke det samme vil skje på Vestbredden.
 • OD hevder: «Ifølge [Oslo-]avtalen skulle en palestinsk stat opprettes i løpet av fem år.» Dette er helt feil. Avtaleteksten sier ikke noe om dette.
 • OD fortier palestinernes brudd på Oslo-avtalen.
 • OD hevder israelske bosetninger er i strid med internasjonal lov, uten å informere om at Israel mener de er helt lovlige ifølge folkeretten. OD nevner heller ikke at bosetningene – inkludert dyrkede områder – kun dekker 2,7 prosent av arealet på Vestbredden.

Les mer detaljer i MIFFs faktasjekk på Operasjon Dagsverks nettside.

Når tittelen på nettsiden er «Frihet til å leve!», hvorfor forteller ikke Operasjon Dagsverk da at israelsk kontroll ga massiv vekst i forventet palestinsk levealder?

 

 

 1. OD-mottakerne forsøker å skjule sin agenda

KFUK-KFUM Global hevder de «elsker Israel» og at OD-pengene ikke skal gå til deres boikottarbeid. Det stemmer ikke med KFUK-KFUM Globals opprinnelige prosjektsøknad sendt til Operasjon Dagsverk. Der heter det at deltakende palestinske ungdommer «vil bli gjort kjent med og involvert i [MIFFs uthevning] eksisterende ikke-voldelige påvirkningskampanjer på lokalt og nasjonalt nivå, inkludert Olive Tree Campaign og Free Palestine Campaign, fredelige streiker og demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen og urettferdigheter». Free Palestine-kampanjen har et prinsippdokument som ligger på KFUK-KFUM Globals nettside, og det er nettopp her det fremkommer at organisasjonen går inn for boikott.

KFUK-KFUM Global hevder etter kritikk fra MIFF at de bare boikotter israelske selskaper knyttet til israelske bosetninger. Det stemmer ikke med deres eget vedtak om «bred økonomisk boikott». Det stemmer heller ikke med oppfordringen til «bred boikott» som YMCA East Jerusalem og YWCA Palestine var med på helt tilbake i 2005.

10. september publiserte MIFF en fem minutters kritisk film som heter Dropp Operasjon Dagsverk! Bare fire timer senere krevde et medlem av hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk at MIFF fjernet filmen «umiddelbart». Personer tilknyttet OD har også prøvd å få fjernet filmen ved direkte henvendelser til YouTube. Det er svært betenkelig at OD forsøker seg på å kneble kritikk av prosjektet.

 

 1. De norske jødene advarer mot årets OD

Norske jøder er en av de minste og mest utsatte norske minoriteter. De tar ekstremt sjelden stilling i politiske saker, men har gått ut med en klar advarsel mot årets OD. «KFUK-KFUM og deres partnere har valgt mur framfor forsoning, og de støtter boikott framfor dialog. Det er ikke noe Det mosaiske trossamfunn eller jeg kan støtte,» skrev rabbiner Joav Melchior i avisen Vårt Land i juli 2018. Han mener KFUK-KFUM Global demoniserer Israel.

Nordmenn lar, i betydelig større grad enn andre europeere, sin holdning til jøder bli påvirket av handlinger gjennomført av staten Israel, viste en meningsmåling fra Anti-Defamation League i 2012. Ingen andre forklarer oftere vold mot jøder i eget land med anti-israelske holdninger. Når Operasjon Dagsverks mottakere bidrar til å formidle usanne og ensidige anklager mot Israel, vil dette kunne få svært alvorlige følger for de norske jødene generelt og de få titalls jødiske elever i norsk ungdomsskole og videregående skoler spesielt.

 

 

Konklusjon

Dersom Elevtinget ville hjelpe palestinerne, kunne de valgt en rekke organisasjoner som fokuserer på å gi humanitær hjelp. I stedet valgte de for årets Operasjon Dagsverk organisasjoner som jobber for å utsulte og utarme nesten sju millioner jøder og to millioner arabere i Israel. Elevtinget valgte organisasjoner som støtter opp om palestinske forsøk på å fjerne verdens eneste jødiske stat. De valgte en norsk organisasjon som årlig deltar i en hets- og demoniseringsuke mot Israel, den såkalte «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».

Til tross for alle fine ord om ikke-voldelig kamp vil ikke pengene fra Operasjon Dagsverk bidra til å forberede palestinske ungdommer på fred med Israel. I stedet vil midlene styrke ungdommenes fiendebilder og bidra til mer demonisering av Israel både i palestinske områder og i Norge. MIFF har her henvist til hva KFUK-KFUM formidler offentlig på engelsk. Hvem kan tro at budskapet deres palestinske medarbeidere formidler på arabisk er noe mer moderat?

I prosjektsøknaden står det at de kommer til å nå ut til 40.000 palestinske ungdommer med pengene fra Norge. Den storstilte påvirkningskampanjen skal vare i fire år. Ifølge KFUK-KFUM Global skal kampanjen «bidra til å fremme rettferdig fred og en bærekraftig slutt på konfliktene og okkupasjonen i Palestina med fredelige midler».

I virkeligheten vil de palestinske ungdommene

 • bli vist kart uten Israel
 • bli opplært i bred økonomisk boikott (ifølge prosjektsøknaden)
 • få høre at «retten til retur er hellig»
 • bli fortalt at Israel begår folkemord
 • få høre at andre land bør kutte diplomatiske bånd med Israel
 • få høre en historie der palestinsk aggresjon og mangel på kompromissvilje blir skrevet ut av historien

Når de i tillegg får høre at hele hatkampanjen er finansiert av norske skoleelever, vil det bare gjøre vondt verre. Om fire år vil innsatsen til norske skoleelever ha ført en ny generasjon palestinere enda lengre bort fra fred.

Vi vil på det mest innstendige be Elevrådet vedta å droppe årets Operasjon Dagsverk. Det finnes veldig mange andre gode prosjekt man kan støtte.

Dersom Elevrådet likevel skulle velge å delta i Operasjon Dagsverk, må skoleledelsen iverksette tiltak for å hindre at Israel-hat og antisemittisme får grobunn blant elevene. I tråd med opplæringsloven og vanlig praksis i norsk skole må elevene eksponeres for ulike synsvinkler på konflikten.

 

Med vennlig hilsen,

Bengt-Ove Nordgård, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

 1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart