Norge og Israel

Norges relasjoner til Israel

Norge anerkjente Israel og stemte for at landet skulle tas opp som medlem i FN 11. mai 1949. Under finner du artikkelarkiv for alt som omhandler forholdet mellom Israel og Norge. Løpende dekning av norsk Israel-debatt, MIFFs kommentarer til Israels norske motstandere m.m.

Se også temasidene Boikottaksjoner mot Israel, Mediedekningen, NRK og Norsk bistand til palestinerne.

MIFFs krav til Norge

Med Israel for fred (MIFF) er en av Norges største utenrikspolitiske interesseorganisasjoner. Til skiftende norske regjeringer har vi klare krav når det gjelder Norges forhold til Israel:

Noen av Norges største og mektigste organisasjoner arbeider for å undergrave verdens eneste jødiske stat. LO går ikke bare inn for full boikott av Israel. De støtter diskriminering og dobbeltstandard som vil fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. Men det er ikke alt. De utenrikspolitiske lederne i Norges største religiøse organisasjon advarer mot en jødisk stat. Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon går inn for «bred økonomisk boikott av Israel». En av Norges største humanitære organisasjoner vil ta suvereniteten over Jerusalem fra det jødiske folket. Dette er bare noen av mange eksempler.

 

0

Your Cart