Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFFs brev til alle på Stortinget: Nå er tiden inne for at Norge viser sin støtte til Israel!

Et israelsk offer fraktes til sykehus etter Hamas-massakren 7. oktober 2023. (Foto: Flash90)
Her er brevet som MIFF har sendt til alle norske stortingspolitikere. Pass på at du deler det med dine lokalpolitikere, venner og familie!

Ett døgn etter at Hamas startet sitt brutale overfall på Israel er hundrevis av israelere massakrert (siste tall er over 600), tusener er skadet og et stort antall israelere, mange av dem sivile, kidnappet og tatt med som gisler til Gaza. Der er de nå ofre for den ufattelig rå oppførselen til islamistene i terrororganisasjonene Hamas og Islamsk Jihad.

I dag kan norske politikere gjøre mer i kampen mot det norske jødehatet enn alle fine formulerte handlingsplaner mot antisemittisme kan utrette. Det norske jødehatet blir næret av anti-israelsk retorikk. Derfor er det avgjørende at norske politikere tar tydelig avstand fra terroristenes mål om å ødelegge Israel.

Dette må norske politikere gjøre nå:

• Gi en sterk fordømmelse av angrepet og brutaliteten til Hamas og Islamsk Jihad, og påpeke at Iran står bak og at det er krigsforbrytelser og i skarp strid med folkeretten. EU, NATO, USA og Canada har vært tydelige på å kalle massakren et terrorangrep, og det må være tilsvarende tydelig tale fra den norske regjeringen.

• Gi klar støtte til Israels rett til å forsvare seg selv. Israel må få handlingsfrihet til å trygge sine grenser og sette terrororganisasjonene ut av spill. Erfaring viser at Israel, selv når landet er under angrep, gjør sitt beste for å unngå sivile palestinske tap. Dette i motsetning til terrororganisasjonene som hverken tar hensyn til egne eller israelske sivile tap. Tvert imot lever terroristenes propaganda høyt på egne sivile tap som de selv har forårsaket. Angrepene og brutaliteten viser behovet for å støtte Israel som et nasjonalt hjemsted for jøder.

• Gjøre det klart at Hamas ikke kan få noen belønning for sine forbrytelser.

Hamas-angrepet kom på et tidspunkt da det ble rapportert om en mulig fredsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel. Dette er en utvikling som Iran og deres allierte forsøker å stanse.

Dersom Hamas hadde brydd seg om palestinerne på Gaza-stripen, ville de ikke startet denne krigen. Nå vil de nok en gang bruke sin egen befolkning, og de israelske gislene, som menneskelige skjold.

Denne krigen handler ikke om «Israels okkupasjon». Israel trakk seg helt ut av Gaza for 18 år siden. I stedet for å gripe muligheten til en fredelig sameksistens valgte Hamas å gjøre Gaza om til arnested for terror mot den israelske sivilbefolkningen i massive krigsforbrytelser over mange år. Israel har kommet med flere tilbud om tilbaketrekning på Vestbredden, men er blitt avvist av palestinske ledere. Når Hamas sier de kjemper mot «okkupasjonen», mener de at hele Israel – verdens eneste jødiske stat – skal bort.

Angrepet viser hvor viktig det har vært med Israelsk kontroll av varer til Gaza. Hvis ikke Israel hadde kontrollert leveransene, ville islamistene på Gaza-stripen hatt enda større militær kapasitet, bl.a. med våpenleveranser fra Iran. Massakrene lørdag 7. oktober viser også hvor viktige Israels sikkerhetstiltak på Vestbredden er.

Det er tid for en ny norsk tilnærming til konflikten. Dette er fire hovedgrep Norge må ta så raskt som mulig:

Norge må offisielt avvise palestinernes krav på såkalt «rett til å vende tilbake»

Palestinske selvstyremyndigheter krever at alle etterkommere til 1948-flyktningene skal ha «rett til å vende tilbake» til det som i dag er Israel. Anslagene på hvor mange som skal ha denne «retten», varierer fra ca. 5 millioner opp til 11 millioner. Ingen av de andre flyktninggruppene etter andre verdenskrig har fått noen tilsvarende rett. Samtidig er det slik at flere jøder har flyktet fra arabiske land til Israel, enn arabere som flyktet fra Israel. Kravet er totalt urealistisk og umuliggjør en fredelig løsning. Ideen om «Retten til å vende tilbake» er en illusjon. Opprettholdelse av en fiktiv flyktningstatus for etterkommere av 1948-flyktningene er et absolutt hinder for en fredelig løsning.

Norge må støtte Israel som et nasjonalt hjemland for jøder

Mahmoud Abbas sier «absolutt og kategorisk» nei til å godta Israel som en jødisk stat. Samtidig leder han selvstyremyndigheter som i gjeldende lov definerer seg selv som islamsk og arabisk, med «sharia som grunnlag for lovgivningen». Alt snakk om fred og tostatsløsning fra Abbas´ side er et spill for galleriet uten reelt innhold.

Norge må presse PA til å avvikle deres skalerte belønningssystem for dømte terrorister

Det jødiske folkets tilknytning til Israel generelt og Jerusalem spesielt blir jevnlig benektet av palestinske ledere. De arbeider for å utslette jødisk nærvær i området og forsøker å omskrive historien og til og med viske ut selve minnet om den jødiske tilknytningen til landet. Daglig utbetales belønninger på over tre millioner kroner til palestinere som er dømt for drap på jøder. Abbas har mange ganger gjort det klart at betaling for drap er en hellig sak for PA. Terror og drap er dermed blitt en levevei for mange palestina-arabere som organiseres av PA.

Norge må presse PA til å stanse indoktrinering til hat og hyllest av drap på sivile i barnehager, skoler og media

Konsekvensen av å feie dette under teppet de siste tiårene, er at grunnlaget for fredelig sameksistens mellom israelere og palestinere undergraves daglig. Konsekvensene av hatindoktrinering og et økonomisk belønningssystem for terrorisme merker Israelerne på kroppen i dag. Norges overføringer av frie budsjettmidler og rolle som leder i giverlandsgruppen muliggjør dette.

Norske politikere må gjøre det veldig tydelig: «Det finnes 57 muslimske land hvorav 22 er arabiske. Det store hinderet for fred, er at palestinske ledere ikke godtar at verdens eneste jødiske stat kan forbli jødisk. Dette kan Norge ikke godta.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart