Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

LOs fiendskap mot den jødiske staten

Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)

Norges mektigste organisasjon støtter politikk som vil fjerne verdens eneste jødiske stat. 30. mai til 3. juni 2022 avholder LO ny kongress? Vil delegatene ta avstand fra den anti-israelske og jødefiendtlige resolusjon fra 2017?

Hva er LO?

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon med over 970.000 medlemmer. Formålet er å kjempe for rettferdig lønn, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser for medlemmene, men radikale anti-israelske aktivister har misbrukt organisasjonen til fiendtlige tiltak og demoniserende retorikk mot verdens eneste jødiske stat.

Hva er problemet med LOs forhold til Israel?

I 2017 vedtok LO-kongressen, med 193 stemmer mot 117, full boikott av Israel. LO har siden den gang arbeidet for en «internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel». Målet med LOs boikott er ikke bare å tvinge fram en avslutning av Israels (lovlige!) militære kontroll av Vestbredden, men LO støtter ekstreme politiske krav som vil gjøre slutt på Israel som en jødisk stat.

Står LO for en antisemittisk politikk?

The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har laget en svært anerkjent definisjon på antisemittisme hvor benekting av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse blir nevnt som et eksempel på antisemittisme. «Bruk av doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater,» er et annet eksempel. LO går ikke inn for boikott av noen andre land, og støtter en agenda som nekter det jødiske folkets rett til å beholde sin egen nasjonalstat.

I stedet for å korrigere sin adferd, har LOs Trondheimkonferanse reagert med å kritisere IHRAs definisjon. «IHRAs definisjon av antisemittisme tjener Israels rasistiske politikk mens den knebler retten til å ytre seg kritisk mot denne politikken,» uttalte konferansen i 2019. Palestinerne er ikke nevnt med et ord i IHRA definisjonen. Den understreker særlig at «kritikk av Israel lignende den som blir rettet mot ethvert annet land kan ikke bli regnet som antisemittisme».

LO sprer rutinemessig fake news om Israel, ikke bare til delegatene på LO-kongressen i Norge, men også til internasjonale kamerater. I mars 2019 brukte et lokallag i LO en antisemittisk logo mot Eurovision.

LO og kulturell boikott av Israel

LO sier de vil fokusere sin kamp for kulturell boikott av Israel innenfor fotballen. Dermed setter de seg selv på same banehalvdel som Jibril Rajoub, lederen for palestinernes fotballforbund og olympiske komité. Rajoub er en av de mest ekstreme Fatah-lederne på Vestbredden. Han mener Israel «burde fjernes fra regionen», er stolt av terror og støtter drap på sivile israelere. I årevis har han brukt fotball som våpen mot Israel, og nektet selv israelske og palestinske barn å spille sammen. I 2017 forstod Tyskland at de ikke lenger kunne samarbeide med en palestinsk sportsleder som støtter drap og terror mot israelere.

Hva skjedde etter boikottvedtaket i 2017?

«Ingen enkeltsak har medført så mange utmeldinger som saken om boikott av Israel,» meldte FriFagbevegelse et par uker etter LO-kongressen i 2017. Kort tid etter boikottvedtaket skrev et LO-medlem fra 1974 til MIFF: – Jeg er skamfull over holdningene jeg indirekte har støttet. Andre skrev lignende og varslet at de ville melde seg ut av forbund tilknyttet LO. Hvordan kan jeg stole på at LO arbeider med fakta, likestilling, rettferdighet og god moral i andre saker? spurte et medlem av EL og IT Forbundet da han meldte seg ut.

De siste artiklene om LO på miff.no

LOs palestinske samarbeidspartner er korrupt

Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU) er LOs søsterorganisasjon i de palestinske selvstyremyndighetene. Ifølge LO organiserer de 29 forbundene i unionen om lag 350.000 medlemmer. Kontakten med PGFTU har bidratt til å få LO til å vedta full boikott og politikk som vil utslette Israel. Det siste blir bekreftet av PGFTUs logo, som viser et kart der Israel er borte og landområdene farget i islams grønne farge.

I 2018 meldte LOs informasjons- og rådgivningsavdeling at LOs revisorer har avdekket «økonomiske uregelmessigheter hos PGFTU i Palestina». PGFTU har misbrukt 800.000 kroner kanalisert av Norad gjennom LO. Kanskje LO-ledelsen en dag vil oppdage det sanne omfanget av PGFTUs korrupsjon og ta avstand fra deres holdning til Israel? Kanskje LO-medlemmene en dag vil gjøre opprør mot sin organisasjons hykleri – som ønsker slutt på verdens eneste jødiske stat, samtidig som arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57 heies fram?

Hvilke signaler sender LOs Israel-boikott?

«Boikott Israel»-faner har vært et dystert og skammelig innslag i 1. mai-toget i Oslo og andre norske byer de siste årene. Ingen andre land ble utsatt for lignende fordømmelse. Ingen andre land ville de marsjerende utsulte og utarme med boikott. Budskapet blir oppfattet forskjellig i ulike mottakergrupper.

Hva oppfatter norske muslimer?

Norske muslimer får bekreftet fra det norske storsamfunnet hva alt for mange av dem er blitt oppflasket på: Israel er ondskapens stat. Av og til får de det servert i rene ord fra en norsk politiker, men de ensidige boikottparolene som truer med å ta livsgrunnlaget fra over seks millioner jøder sender det samme budskap. LO i Oslo kunne valgt «Ta avstand fra Likud-partiets politikk» eller «Støtt venstreopposisjonen i Israel». Men nei, de valgte «boikott Israel». Boikott det fremste uttrykket for det jødiske folket, verdens eneste stat hvor jødenes oldtidsgamle språk er hovedspråk, verdens eneste stat som ligger hvor jødenes religiøse lengsel har vært sentrert i fire tusen år. Boikott nesten halvparten av verdens jødiske befolkning.

Hva oppfatter norske jøder?

Budskapet blir også oppfattet blant norske jøder. De krymper seg i frykt og fortvilelse. De vet at skolebarna deres kommer til å lide, selvfølgelig fullstendig urettmessig, for fiendskapet som blir pumpet opp mot Israel. I kveld og i morgen markeres Israels selvstendighetsdag i de jødiske familiene og samfunnene i Oslo. «Boikott Israel»-parolene nedover Karl Johan på 1. mai er et slag i ansiktet. Det er som salt i såret at Jonas Gahr Støre og andre i Arbeiderparti-ledelsen stilltiende går i samme tog. Mange av de norske jødene har slektninger og venner som allerede har flyttet fra et Norge som har veldig liten respekt for det jødiske folkets nasjonale selvråderett. De neste dagene vil det nok være nye jødiske ungdommer og familier som logger seg inn for å finne alternativt bosted i Israel eller andre land.

Hva oppfatter israelerne?

Israelerne tar signalet fra 1. mai-toget i Oslo. Alene bynavnet bringer fram dystre og blodige minner om en «prosess» som bar byens navn. De eldste husker tidligere tider da de ble boikottet i Europa og Oslo. For de vet at også denne gang er det bare jødene i Israel boikotten retter seg mot, slike som «beskytter det sionistiske prosjektet«. De har sett «prosessen» tidligere. Den slutter aldri med boikott.

Hva oppfatter palestinerne?

Palestinerne nyter bildene fra Oslo. De store palestinske politiske bevegelsene kjemper for å opprette en arabisk og muslimsk stat, ikke på siden av Israel, men på bekostning av Israel. Parolene fra Oslo oppmuntrer både nasjonalister og islamister i sin diplomatiske og militære krigføring. Parolene fra Oslo driver palestinerne videre bort fra forhandlingsbordet.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart