Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

LOs Trondheimkonferanse: – IHRAs definisjon av antisemittisme tjener Israels rasistiske politikk

Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Det ble også vedtatt boikott av Eurovision og Israel generelt, og deltakerne ble oppmuntret til å gi økonomisk støtte til å få dømt israelere som krigsforbrytere.

Helgen 25.-27. januar var flere hundre LO-organiserte samlet på den årlige Trondheimkonferansen. Helt i tråd med deltakernes verdensbilde, fylte angrep mot verdens eneste jødiske stat over 21 prosent av teksten i dokumentet for politisk uttalelser og innkomne forslag. MIFF får opplyst fra LOs sekretær i Trondheim at alle de fire forslagene knyttet til Israel ble vedtatt. De er gjengitt i sin helhet under, men her er først kortversjonen.

 1. LOs Trondheimkonferanse vil at norske artister, musikere og NRK boikotter Eurovision i Israel i mai. Det må ha kommet som en kalddusj for delegatene at over tusen norske artister blåser i boikottoppfordringen og at NRK er i full gang med planlegging av Eurovision fra Israel.
 2. LOs Trondheimkonferanse vil at den norske regjering skal «sørge for at alle som skal til Palestina, men ikke til Israel, kommer uhindret inn». De vil altså at Norge skal bryte Oslo-avtalene som formaliserte Israels innreisekontroll til de palestinske selvstyremyndighetene. LOs Trondheimkonferanse ønsker også at fagorganiserte til å «reise til Palestina for å vise solidaritet» og «støtte den internasjonale BDS-bevegelsen».
  Senest i desember 2018 ble LO stående alene og deres ekstreme Israel-politikk skapte «sjokk» hos internasjonale kamerater. Det hjalp selvfølgelig ikke at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen serverte fake news til internasjonale kamerater.
 1. En palestinsk familie forsøker å få israelske generaler dømt for krigsforbrytelser. Konferansedeltakerne ble oppmuntret til å støtte kampen økonomisk, opplyser LOs sekretær i Trondheim.
 2. LOs Trondheimkonferanse hevder IHRAs definisjon av antisemittisme «knebler ytringsfrihet». «Istedenfor å være et tydelig redskap for bekjempelse av antisemittisme stempler definisjonen omtrent all støtte til palestinerne som hat mot jøder (antisemittisme). Dette er en alvorlig avsporing fra kjernen i Palestina-Israel konflikten, nemlig okkupasjon og undertrykkelse,» heter det i den vedtatte uttalelsen. «IHRAs definisjon av antisemittisme tjener Israels rasistiske politikk mens den knebler retten til å ytre seg kritisk mot denne politikken,» heter det senere.
  Palestinerne er ikke nevnt med et ord i IHRA definisjonen. Den understreker særlig at «kritikk av Israel lignende den som blir rettet mot ethvert annet land kan ikke bli regnet som antisemittisme». Men den påpeker at eksempler på antisemittisme kan være «doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater» og «benekting av det jødiske folks rett til selvbestemmelse, for eksempel ved å hevde at staten Israels eksistens er rasistisk».
  Alle som leser vil skjønne hvorfor LOs Trondheimkonferanse ikke liker denne definisjonen.

Halvparten av dem som støtter radikale, palestinskvennlige standpunkter, har antisemittiske, til dels sterkt antisemittiske holdninger. Blant dem som støtter propalestinske holdninger er det 1 av 4 som viser ulik grad av antisemittisme.

 

MIFF gjengir her sakene som angår Israel i fullstendig form.

 

Forslag nr. A-2

Forslagsstiller: Thomas Grønn, Plan og bygningsetaten, avd 149 Fagforbundet (Nr. 174), og Berit Aaker, Oslo/Akershus HK i Norge (Nr. 1)

 

Boikott Eurovision Song Contest 2019 i Israel!

Palestinske kunstnere, kulturarbeidere og kringkastingsjournalister ber medlemsland i European Broadcasting Union og deltakere i konkurransen om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 så lenge Israel er vertsland.

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer

 • norske artister, musikere og NRK til å avstå fra å delta i Eurovision Song Contest i Israel i mai.
 • artister og fagorganiserte til å signere artistoppropet og det globale innbyggeroppropet.

Israel skal være vertskap for Eurovision Song Contest i mai 2019 og utnytter skamløst Eurovision som en del av sin merkevarebygging, Brand Israel. Konkurransen skal vise «Israels vakre ansikt» for å hvitvaske og ta oppmerksomheten bort fra landets krigsforbrytelser og statsterrorisme mot palestinerne. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kalt Netta Barzilai, vinneren av finalen 2018, for Israels beste ambassadør.

 

Artistopprop og globalt innbyggeropprop

Palestinske kulturinstitusjoner og kringkastingsjournalister oppfordret i juni 2018 medlemmene av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) til å boikotte Eurovision 2019 hvis Israel skal være vert-skap. De fikk støtte fra 141 ledende artister i og utenfor Europa, publisert i et åpent brev i The Guard¬ian i september 2018, hvor de blant annet skriver at EBU burde kansellere Israels vertskap for kon¬kurransen helt og holdent og flytte den til et annet land. De mener også at urettferdighet splitter, mens å tilstrebe verdighet og menneskerettigheter forener. Til nå har over 60 norske artister støttet dette oppropet.

I november kom et globalt opprop, som alle kan signere: «Vi, innbyggere i og utenfor Europa, oppfor¬drer medlemmer av Den europeiske kringkastingsunionen – våre offentlige kringkastinger – om å trekke seg fra Eurovision Song Contest i 2019 med Israel som vertskap, slik at de ikke blir medskyldige i Israels pågående brudd på palestinernes menneskerettigheter.»

Bare få dager etter at Israel vant Eurovision 2018, massakrerte israelske styrker 62 palestinere på Gazastripen, inkludert seks barn, mens de demonstrerte for frihet og flyktningenes rettigheter. Siden «Den store protestmarsjen for retur» begynte den 30. mars 2018, har minst 247 palestinere på den beleira Gazastripen blitt drept av israelske styrker. Mer enn 26 000 andre har blitt skadd, inkludert tusenvis skutt med skarp ammunisjon.

Israelske lovgivere har nylig formalisert apartheid i Israels grunnleggende lover. Med «Den jødiske nasjonalstatloven» gir de systemet med rasediskriminering av palestinerne et konstitusjonelt man-dat. Samtidig arbeider Israels apartheidregime med å bruke kunst for å hvitvaske undertrykking og fordriving av palestinerne gjennom flere tiår.

Les mer på www.akulbi.no

 

Redaksjonskomiteens innstilling:

Tiltres.

Opprettholdelse av forslag

…………………………..

Vedtak:

……………………

 

 

 

Forslag nr. A-4

Forslagsstiller: Thomas Grønn, Plan og bygningsetaten, avd 149 Fagforbundet (nr. 174), Torstein Dahle, Ship to Gaza Norway (nr. 93), Roy Pedersen, LO i Oslo (nr. 442) og Berit Aaker, Oslo/Akershus HK (nr. 1)

 

Utenriksministeren må ta ansvar!

Trondheimskonferansen krever at regjeringen

 • forsvarer norske statsborgere og det norske sivilsamfunnet framfor å beskytte Israels angrep på norsk solidaritets- og humanitært arbeid for palestinerne
 • sørger for at alle som skal til Palestina, men ikke til Israel, kommer uhindret inn. Å reise til Palestina er en legitim handling som skal gjelde alle og ikke være avhengig av Israels vilkårlige innreisepolitikk og -praksis

Trondheimskonferansen oppfordrer fagorganiserte til å

 • reise til Palestina for å vise sin solidaritet med det palestinske folket
 • støtte den internasjonale BDS-bevegelsen

 

Til tross for alvorlige og gjentatte brudd på folkeretten, nekter regjeringen å innføre sank-sjoner mot Israel. Israel får gå straffefri selv om FN-resolusjoner brytes, og blokaden av Gaza¬stripen og koloniseringen av palestinsk land fortsetter. Den nye firepartiregjeringen er tvert imot enig om å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, tur¬isme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten». Med et slikt utsagn undergraver reg¬jeringen respekten for folkeretten og humanitærretten, og bidrar til å opprettholde Israels apartheid- og okkupasjonspolitikk.

Norsk fagbevegelse har lange tradisjoner for sitt solidaritetsarbeid med det palestinske folk-et. I 2017 strammet Israel inn sin innreisepraksis ved at personer og organisasjoner som opp¬fordrer til BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner av Israel) skal nektes innreise. Denne formen for innreisenekt isolerer Palestina ytterligere, og hindrer dialog og samarbeid med palestinerne. Innreisenekten er samtidig et angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten. Også den norske utenriksministeren uttaler at det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organi¬sasjoner som har boikott som sitt hovedformål.

Israels koordinerte og aggressive kampanje for å kneble all motstand mot okkupasjonen og apartheidpolitikken, retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og humanitære organisasjoner. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Palestinakomiteen i Norge er blant organisasjoner som er utsatte for dette.

Den siste tiden har Israel begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot norske statsborgere. Det norske og internasjonale mannskapet på båten Kårstein som seilte under norsk flagg, ble utsatt for grov vold av israelske militære da de bordet båten i internasjonalt farvann. En norsk menneskerettighetsaktivist ble skutt to ganger av israelske soldater. Angrepene på norske borgere skjedde utenfor israelsk territorium.

I stedet for at regjeringen kommer med kraftige protester og kritikk, nøyer den seg med å be israelske myndigheter om en forklaring og lar slik Israels angrep på det sivile samfunnet passere.

Vi krever at regjeringen tar avstand fra Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner og -aktivister, og kriminalisering av BDS-bevegelsen. Regjeringen må nå stille Israel til ansvar for sine grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Hvis ikke nå, når?

 

Redaksjonskomiteens innstilling:

Tiltres.

Opprettholdelse av forslag

…………………………..

Vedtak:

……………………

 

 

Forslag nr. A-10

Forslagsstiller: Pål Christiansen (deltaker 88) Palestina ambassadør, Fagforbundet Østfold

Forslag om å støtte ziada-saken

Den 20. juli 2014 ble Ziada-familiens hjem i Bureij-flyktningleir i Gaza bombet av israelske militærstyrker. Bygningen ble redusert til ruiner i løpet av sekunder. Blant de døde lå Saad Ziadas mor, tre brødre, svigerinne og hans 12 år gamle nevø. Over 2 000 palestinerne ble drept av det israelske militæret (IDF) under «Operation Protective Edge». De aller fleste var sivile, og over 500 var barn under 18 år.

Et par måneder senere tok Ziadas bror Ismail kontakt med Liesbeth Zegveld, en fremtredende nederlandsk advokat, som spesialiserer seg på støtte til ofre for krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Ismail Ziada, som etter flere år i Nederland hadde blitt nederlandsk statsborger, ønsket å sørge for at den israelske regjeringen ble holdt ansvarlig for de brutale drapene i Gaza som mange anser som krigsforbrytelser.

Familien Ziada saksøker det israelske militæret for krigsforbrytelser.  Målet er en rettsavgjørelse som skaper presedens som kan være til nytte for andre ofre og forhåpentligvis hindre ytterligere israelske krigsforbrytelser mot palestinerne i Gaza.

Ziadas opprinnelige tanke var å reise en straffesak i den internasjonale domstolen. Denne ideen ble imidlertid forkastet nesten umiddelbart, da advokatens erfaring tilsa at det var svært lite sannsynlig at de ville nå frem. Nederlands rettsapparat åpner derimot for sivile saker for nederlandske statsborgere som ikke kan oppnå rettferdighet andre steder.

Benny Gantz, øverstkommanderende i IDF, og Amir Eshel, fra luftvåpenet, ble anklaget. Begge har pensjonert seg, og Gantz har nylig stiftet et nytt politisk parti som nå utfordrer statsminister Netanyahus Likudparti som landets største parti.

Ingen forventet at noen av de israelske militære lederne ville svare, og man trodde derfor at rettssaken måtte finne sted uten deres nærvær. Men like før svarfristen utløp, utnevnte de israelske offiserene en advokat til å representere dem.

Mens Ziada-saken fokuserer på at bombingen av familiens hjem er ulovlig og en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten, svarte de tiltalte utelukkende med en påstand om rett til immunitet samtidig som de ironisk nok påsto at domstolen ikke hadde jurisdiksjon siden Ismail Ziada ville ha tilgang til rettferdighet i Israel.

Den nylige israelske rettsavgjørelsen mot Dr Izzeldin Abuelaish, som reiste sak mot den israelske staten for drapet på tre av sine døtre i bombingen av Gaza i 2009, er bevis på, om det trengs, at dette absolutt ikke er tilfelle.

Høringen finner sted i andre kvartal 2019 – da skal retten faktisk vurdere saken for første gang. Dersom resultatet er positivt for familien, er det forventet at de israelske militære tiltalte vil forfølge saken til den nederlandske høyesterett, noe som kan ta flere år og betydelige økonomiske ressurser.

 

Ziada-familien har så langt brukt sine egne personlige midler og bidrag fra venner til å forfølge saken på vegne av alle ofrene for israelske krigsforbrytelser. Hvis rettferdighet skal oppnås for de palestinske ofrene, trenger Ziada-familien vår moralske og økonomiske støtte.

En gruppe fagforenings- og menneskerettighetsaktivister inkludert forslagsstilleren har startet en innsamlingsaksjon på nettet https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/.  Alle midlene overføres direkte til advokatene i saken, «Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers» i Amsterdam.

 

Redaksjonskomiteens innstilling:

Tiltres ikke. Vi oppfatter ikke dette som en uttalelse, men snarere som en beskrivelse av Ziada-familiens skjebne. Konferansedeltakerne får selv ta stilling til om man ønsker å støtte saken økonomisk.

Opprettholdelse av forslag

…………………………..

Vedtak:

……………………

 

Forslag nr. A-11

Forslagsstiller: Karim Essahli, Fagforbundet og LO i Trondheims internasjonalt utvalg, nr. 124

International Holocaust Remmenbrance Alliance (IHRA) knebler ytringsfrihet

Trondheims konferanse er bekymret for konsekvensene av IHRA sin definisjon av antisemittisme. Istedenfor å være et tydelig redskap for bekjempelse av antisemittisme stempler definisjonen omtrent all støtte til palestinerne som hat mot jøder (antisemittisme). Dette er en alvorlig avsporing fra kjernen i Palestina-Israel konflikten, nemlig okkupasjon og undertrykkelse.

Trondheims konferanse tilslutter seg uttalelsen fra den Europeiske Fagbevegelsen, ETUI-Palestine og ber den norske regjeringen om å avstå fra å godkjenne eller implementere IHRAs definisjon.

(Det er en kjent sak at Israel har hele tiden prøvd å hindre eller vanskeliggjøre solidaritetsarbeid med Palestina. Denne politikken har gått fra vondt til verre og er ikke lenger verken skjult eller nyansert. Aktivistene hindres fysisk i å komme til Palestina, det er en verdensomspennende kampanje for å diskreditere eller direkte forby BDS kampanjen m m. IHRAs definisjon av antisemittisme tjener Israels rasistiske politikk mens den knebler retten til å ytre seg kritisk mot denne politikken).

 

Redaksjonskomiteens innstilling:

Tiltres.

Opprettholdelse av forslag

…………………………..

Vedtak:

……………………


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart