Israel og Ukraina

Israelkonferansen i Drammen 13.-15. mai

Israel Palestina konflikten

En israelsk buss rammet av en selvmordsterrorist under den andre intifadaen. (Arkivfoto: GPO)
En israelsk buss rammet av en selvmordsterrorist under den andre intifadaen. (Arkivfoto: GPO)

Hva er konflikten mellom Israel og Palestina?

Frem til første verdenskrig var landområdene som i dag er Israel, Vestbredden og Gaza kontrollert av det osmanske riket. Etter den tid har arabere og jøder vært i konflikt om hvem som skal ha suverenitet over området, og hvordan land og ressurser eventuelt skal deles. Kjernespørsmålet i Israel-Palestina konflikten er om palestinerne vil godta å være nabo til en jødisk stat.

 

Conflict Image miff.no

Jødene har vært diskriminert og undertrykt som minoritet både i Europa og den arabiske verden. De store palestinske politiske gruppene har ikke godtatt at det jødiske folket har gjenopprettet sin egen stat i Israel.

 

Israel Palestina konflikten enkelt forklart

Helt siden 1940-tallet har det internasjonale samfunnet foreslått en deling av landområdet Palestina i en arabisk og jødisk stat. Dette ble forkastet av arabisk side, som siden den gang har brukt kriger, terror, boikott og delegitimering for å svekke eller fjerne den jødiske staten som ble erklært selvstendig i 1948.

Hva handler Israel-Palestina konflikten om?

Det finnes 22 arabiske og 57 muslimske stater i verden. Enkelt forklart handler Israel-Palestina konflikten om arabiske og muslimske land er villig til å godta at det jødiske folket skal få beholde en stat i sitt historiske hjemland. Jødene har rett på sin egen stat med nasjonal selvråderett som alle andre nasjoner.

Gaza-krigen 2021

Den siste store militære konfrontasjonen mellom Israel og palestinske terrorgrupper fant sted i mai 2021. I Gaza-krigen 2021 ble Israel angrepet med over fire tusen terror-raketter og det brøt ut voldelige opptøyer i en rekke israelske byer. Hamas-regimet på Gaza-stripen ledet an i krigen. Deres mål er å eliminere Israel.

Hvorfor er Israel og Palestina i krig?

Uten Iran i ryggen, ville ikke Hamas og Islamsk Jihad kjempet noen krig mot Israel. Terrorgruppene på Gaza-stripen brukte iranske raketter i angrepene mot sivile israelske boligområder under Gaza-stripen, og deres evne til å produsere egne raketter på Gaza-stripen skyldes også i stor grad iransk ekspertise. Irans langsiktige mål er å svekke, isolere og til slutt nedkjempe Israel, og her ser de på Hamas og Islamsk Jihad som strategiske partnere.

Svar på ofte stilte spørsmål om konflikten

Hvordan startet Israel-Palestina konflikten?

Like etter første verdenskrig var det omkring 90.000 jøder i Palestina-området som Storbritannia hadde erobret fra det osmanske riket. Jødene hadde ingen stat, ingen slagkraftige militære grupper og kunne ikke fordømmes for å okkupere eller annektere en eneste kvadratmeter. Likevel ble deres tilstedeværelse i området møtt med hat og vold fra deres arabiske naboer. I april 1920 ble fem jøder drept og over 200 skadet i de første alvorlige opptøyene. Dette var 28 år før Israel ble opprettet.

Hvordan startet konflikten mellom Israel og Palestina?

Myten hevder palestinerne har satt i gang intifada og terror som et svar på israelsk okkupasjon og bosetninger. Historien forteller noe annet. Det var angrep mot jøder på 1800-tallet, da området fremdeles var under osmansk kontroll og jødisk innvandring ikke var begynt. Det var terror mot jøder i tiårene før statsdannelsen i 1948. Det var stadig terror inn i Israel før Israel erobret Vestbredden og Gaza i en lovlig forsvarskrig i 1967.

Når startet Israel-Palestina-konflikten?

Konflikten mellom Israel og Palestina har dype historiske røtter. En del av bakteppet er at jødene i 1400 år levde med systematisk undertrykkelse og diskriminering i den arabiske verden. Etter at jødisk innvandring til Palestina økte på slutten av 1800-tallet ble dette møtt med boikott, vold og terror fra araberne i området. Konflikten endret karakter etter at Israel ble opprettet i 1948, og jødene var i stand til å forsvare seg selv.

Hvor lenge har Israel-Palestina konflikten vart?

Israel-Palestina konflikten har allerede pågått i over hundre år. Så lenge de dominerende palestinske gruppene ikke godtar at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat tyder alt på at konflikten vil komme til å vedvare. Palestina definerer seg selv som arabisk og islamsk, men godtar ikke at Israel kan ha jødisk identitet.

Hvordan løse Israel-Palestina konflikten?

Et stort flertall av jødene i Israel støtter en tostatsløsning dersom det betyr en ekte fred hvor en stat med jødisk flertall blir bevart. For et stort flertall israelere er det uaktuelt å annektere hele Vestbredden og Gaza-stripen og gi palestinerne statsborgerskap i et «Stor-Israel». Dette vil medføre at jødene kan komme i mindretall i sin egen stat. Denne demografiske situasjonen er en viktig grunn til at de fleste israelere støtter en eller annen form for selvstyre eller egen statsdannelse for palestinerne. Les mer i artikkelen Israels store dilemma knyttet til landområder under militær kontroll.

Hvorfor startet Israel-Palestina konflikten?

I over tusen år var jøder og kristne annenrangs borgere – dhimmier – under muslimsk dominans i den arabiske verden. De dominerende palestinske bevegelsene aksepterte ikke jødenes frihetsbevegelse – sionismen, og dermed startet konflikten. Israel er ikke, som noen framstiller det, et europeisk koloniprosjekt, men en løsning på århundrers forfølgelse, diskriminering, fordrivelser og andre problemer. Det har vært en løsning for jøder fra Europa, men enda mer for jødene i den arabiske og muslimske verden.

Hvorfor konflikt mellom Israel og Palestina?

De palestinske gruppenes politiske grunnlagsdokument forklarer hvorfor det ble og fortsatt er konflikt mellom Israel og Palestina. Hvorfor kriger Israel og Palestina? PLOs charter peker på væpnet kamp som det eneste middel for «frigjøring av Palestina». Arabere har en nasjonal plikt til å slå tilbake den zionistiske og imperialistiske aggresjonen mot det arabiske hjemland, og å fjerne zionismen i Palestina. Hamas-charteret erklærer at de «bestreber seg på å løfte Allahs banner over hele Palestina». 

Hvorfor er det så vanskelig å løse konflikten mellom Israel og palestinerne?

Hovedhinderet for en løsning er at palestinske ledere ikke er villige til å akseptere at Israel er kommet for å bli. Ingen betydningsfulle politiske ledere blant palestinerne har tatt til orde for å anerkjenne Israel som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. Tvert imot er alle de toneangivende politikerne opptatt av å avvise dette absolutt og kategorisk.

Hva skjer mellom Israel og Palestina?

Mange lurer på hvorfor det er krig mellom Israel og Palestina. Det er hele tiden utvikling i konflikten, det aller siste som skjer med Israel og Palestina kan du lese i MIFFs nyeste artikler. De siste årene har Israel fått normalisering med flere arabiske stater, og palestinernes sak har fått mindre oppmerksomhet. Dette skyldes blant annet at palestinsk side de siste mange årene har nektet å forhandle med Israel.

Hva handler konflikten mellom Palestina og Israel om?

Israel og Palestina-konflikten handler om palestinske lederes avvisning av at Israel kan bestå som en stat med jødisk flertall og identitet. Israel-Palestina-konflikten går derfor ikke ut på hvor stor Israel skal være eller ikke være, men om landet kan eksistere i det hele tatt. Den islamistiske terrorbevegelsen Hamas, som kontrollerer hele Gaza-stripen, gjør det klart i sin politiske grunnlov: Islam skal utslette Israel. Hamas har gitt sitt bidrag i denne «hellige krigen» med målrettede drap på hundrevis av sivile israelere. Fatah-ledere, som kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, nekter også å anerkjenne Israel som en stat med jødisk identitet.

Hva er Israel-Palestina-konflikten?

Når jødene ikke kan bo i fred, frihet og verdighet i arabiske land, er det rimelig at de har fått en ørliten del av det arabiske området (ca. 0,18 %) hvor de kan være i
flertall. Framveksten av en palestinsk nasjonalbevissthet skjedde først og fremst etter 1967, og navnet Israel-Palestina-konflikten begynte å feste seg. Før 1967 oppfattet de seg som arabere, på samme måte som libanesere, jordanere og syrere. Palestina ble sett på som en del av Sør-Syria. PLO har fremdeles arabisk enhet som uttrykt mål.

Hva skjedde mellom Israel og Palestina?

På denne siden finner du en tidslinje for utviklingen i konflikten mellom Israel og Palestina fra 1880 og frem til i dag. Du kan også lære mer av denne fire tusen år lange tidslinjen med Israels historie. Det aller siste som skjedde kan du lese i i MIFFs nyeste artikler.

Hva er årsakene til konflikten mellom Israel og Palestina?

Israel kontrollerer Vestbredden og israelere bosetter seg der. Det er årsaken til terroren som rammer Israel, mener mange. Men hva kom først, terror eller okkupasjonen? Det samme ble sagt om Gaza-stripen. I 2005 trakk Israel seg helt ut av Gaza-stripen, men resultatet ble intensiverte rakettangrep fra området. Hovedårsaken til konflikten mellom Israel og Palestina, er at de dominerende palestinske gruppene ikke har godtatt Israels eksistens.

Midtøsten-konflikten

I flere tiår var «Midtøsten-konflikten» ensbetydende med Israel-Palestina konflikten. Dette er villedende. Det har vært og pågår mange andre konflikter i Midtøsten. De mest dødelige konflikter i Midtøsten etter 1979 har vært Iran-Irak-krigen på 1980-tallet, Irak-krigen fra 2003 og borgerkrigen i Syria fra 2011. Alle disse krigene har kostet mange ganger flere menneskeliv enn i alle Israels kriger til sammen

fact

«Israel vil reise seg og stå oppreist inntil islam utsletter landet, slik dets forløpere har blitt utslettet,» skriver Hamas i sitt politiske grunnlagsdokument.

Gaza

Siden 2007 har Gaza-stripen vært et av de mest betente områdene i Israel-Palestina konflikten, til tross for at Israel trakk seg helt ut av området i 2005. Da tok den islamistiske bevegelsen Hamas kontrollen fra de Fatah-kontrollerte palestinske selvstyremyndighetene med vold.

EU-domstolen bekreftet senest i 2017 at Hamas er en terrororganisasjon. Israel har kontroll over vareleveranser til området for å hindre innførsel av våpen. Etter 2007 har Israel og Hamas vært i flere militære konflikter, den største var Gaza-krigen i 2014.

«Vi rekker ut vår hånd til alle nabostater og deres folk med et tilbud om fred og godt naboskap, og oppfordrer dem til gjensidig hjelp og til samarbeid med det selvstendige jødefolket, som bor i sitt eget land. Staten Israel er klar til å ta sitt ansvar i den felles innsats for utvikling av hele Midtøsten.»
Israels uavhengighetserklæring, 1948

Det jødiske folket har gjentatte ganger akseptert tap av, og trukket seg ut av, store landområder i håp om å få fred med sine arabiske naboer.

Israel-Palestina konflikten tidslinje

1880
Sionismen og Det osmanske riket

Fra 1880-tallet ble det økende jødisk tilflytting til området, i første rekke jøder som flyktet fra jødehat, vold og trakassering i Russland. I 1896 utga Theodor Herzl boken Jødestaten, og startet en kampanje for å få internasjonal anerkjennelse for en jødisk stat i området som i dag er Israel, den gang en del av den syriske provinsen i Det osmanske riket. Herzl var også i forhandlinger med sultanen.

1920
Britisk mandat
Arthur Balfour Balfour-erklæringen

Under første verdenskrig vant Storbritannia kontroll over området fra Det osmanske riket. I Balfour-erklæringen lovet britene å etablere et jødisk nasjonalhjem i området. I april 1920, ved San Remo-konferansen, støttet stormaktene dette og mandatet ble bekreftet enstemmig av Folkeforbundet i juli 1922.

1948
Israels uavhengighetskrig

I november 1947 ga flertallet i FNs generalforsamling sin støtte til forslaget om å dele britenes mandatområde i en arabisk og en jødisk del. Araberne nektet å dele området med en jødisk stat, og satte i gang terror som utover våren 1948 utviklet seg til en borgerkrig. Etter at Israel erklærte sin uavhengighet 14. mai 1948, kastet også de arabiske nabolandene seg inn i krigen for å drepe den jødiske statsdannelsen i fødselen. Israel vant krigen, som resulterte i to flyktningstrømmer – arabere flyktet fra områdene Israel tok kontroll over, men flere jøder flyktet fra arabiske land i årene som fulgte. De fleste fant nødhavn i Israel.

1967
Seksdagerskrigen
seksdagerskrigen 1967

14. mai 1967 gjennomførte Egypt alminnelig mobilisering, og to dager senere rykket store egyptiske styrker østover mot Israel gjennom Sinai. 22. mai stengte Egypt innseilinga til Rødehavet for skip til og fra Israel. Avstengning av vannveier er etter folkeretten krigsårsak i seg selvDa Israel gjennomførte et forhåndsangrep mot egyptiske luftbaser på morgnen 5. juni 1967 var det i selvforsvar mot en fiende som hadde erklært ønske å utslette Israel.
Fra 1948 til 1967, da palestinerne var kontrollert av Jordan og Egypt, hadde de ingen utsikter til å få sin egen stat.

1973
Yom Kippur-krigen
Jom Kippur krigen

6. oktober 1973 gikk Syria og Egypt til angrep på Israel på Golan og ved Suez-kanalen. Siden dette var jødenes helligste dag (Yom Kippur), hadde Israel bare innkalt noen ganske få reservesoldater, og de få israelske soldatene klarte i første omgang ikke å stå imot angrepet. Objektivt sett ble krigen til slutt en stor seier for Israel. Men i Israel ble krigen opplevd som meget traumatisk, rett og slett fordi den viste at selve Israels overlevelse var truet.

1978
Israel og Sør-Libanon
Kystveimassakren 1978

Etter at PLO ble kastet ut av Jordan i 1970, etablerte organisasjonen seg i Libanon. PLO var ansvarlig for en rekke flykapringer, terrorangrep og rakettangrep inn i Israel. Etter Kystvei-massakren i 1978, hvor 25 voksne og 13 israelske barn ble drept, rykket Israel inn i Sør-Libanon. Etter at PLO var drevet ut av området, overtok FN-styrken UNIFIL, som ikke forhindret at palestinske grupper gjenopptok sin terroraktivitet i området. I 1982 gikk de israelske forsvarsstyrkene inn på ny, i det som kalles Den første Libanon-krigen. PLO flyttet etter dette sitt hovedkvarter til Tunis.

1987
Den første palestinske intifada
intifada første

6. desember 1987 ble en israeler stukket ned og drept i Gaza. Det kom ingen israelsk straffeaksjon, men dagen etter ble fire arabere fra Gaza drept i en trafikkulykke, og ryktene ville ha det til at ulykke egentlig var en israelsk hevnaksjon. Ryktet om denne påståtte israelske aggressiviteten utløste 9. desember de vedvarende opptøyene som er blitt kjent verden over under den arabiske betegnelsen intifada – et opprør som kom overraskende på både de israelske myndighetene og PLO.

1993
Oslo-prosessen
Yitzhak Rabin Shimon Peres Yasser Arafat Nobelprisen Fredsprisen

I 1993 startet hemmelige forhandlinger mellom Israel og PLO. Samtalene var tilrettelagt av norske diplomater, og førte fram til avtaler i 1993 (Oslo I) og i 1995 (Oslo II). Palestinske selvstyremyndigheter ble opprettet, men sluttstatusspørsmål som grenser, flyktninger og Jerusalem ble satt på vent.

1994
Israel og Jordan slutter fred
Yitzhak Rabin Hussein Bill Clinton Jordan Israel fred

I oktober 1994 undertegnet Israel og Jordan en fredsavtale. Dette var den andre fredsavtalen mellom Israel og et arabisk land, den første ble inngått med Egypt i 1979. Israel har både før og etter fredsavtalen gitt et betydelig bidrag til Jordans sikkerhet.

2000
Den andre intifada
andre intifada buss bombe terror

Yasser Arafat ikke fikk innfridd alle sine krav i forhandlinger med Israel og USA i 2000. Derfor ga han grønt lys til et voldelig opprør og en terrorkampanje som skulle komme til å koste livet til over tusen israelere de neste fem årene. En stor andel var sivile som ble drept i palestinske krigsforbrytelser, målrettede angrep mot busser og restauranter etc. Over tre tusen palestinere ble drept i israelske forsvarsoperasjoner, og til slutt lykkes Israel med å nedkjempe terroren.

2006
Israel og Hizbollah kriger i Libanon
Propagandaplakat av Hizbollah-leder Hassan Nasrallah i Libanon (Illustrasjon: delayed gratification, flickr.com)

Etter at israel trakk seg ut av Sør-Libanon i år 2000, fortsatte Hizbollah sine angrep over grensen. I juli 2006 satte Hizbollah i gang et større angrep, hvor tre israelske soldater i første omgang ble drept og to kidnappet. Det ble starten på en månedslang krig hvor Israel ble angrepet med tusenvis av raketter.

2007
Palestinerne splittes
Mahmoud Abbas holder mulige etterfølgere på trygg avstand. (Foto: Olivier Pacteu / Flickr.com)

I juni 2007 var det en militær konflikt mellom de to største palestinske bevegelsene på Gaza-stripen. Den islamistiske Hamas-bevegelsen tok makten fra Fatah-lojale styrker. Som en følge av kampene ble den palestinske samlingsregjeringen oppløst og det palestinske samfunnet ble splittet. Palestinske myndigheter i Ramallah har siden den gang kun hatt kontroll over de selvstyrte områdene på Vestbredden.

2008
Krig på Gaza
rakettangrep Gaza

Siden 2001 har palestinske terrorgrupper på Gaza-stripen angrepet Israel med tusenvis av raketter og granater. Rakettene har etterhvert fått større rekkevidde og sprengkraft, og kan nå ramme hele det sentrale Israel. For å stanse disse angrepene har de israelske styrkene gjennomført flere forsvarsoperasjoner, de to største i årsskiftet 2008/2009 og i juli og august 2014.

2020
Nye fredavtaler

I 2020 la USA fram en fredsvisjon som ville gitt palestinerne en selvstendig stat med areal tilsvarende Gaza og Vestbredden, men som så mange ganger før sa palestinerne nei til å dele landområdet med en jødisk stat. I 2020 har Israel også fått normalseringsavtaler med Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko. Iran fortsetter å være en aktør som er interessert i oppflamme konflikten mellom israelere og palestinere.

2021
Fatah oppflammer til opprør i Jerusalem, Hamas starter rakettkrig

Etter en lengre periode med relativ ro, ble det en kraftig opptrapping i konflikten mellom israelere og palestinere våren 2021. I forkant av Ramadan (den muslimske fastemåneden startet 12. april) intensiverte de palestinske selvstyremyndighetene sitt oppvigleri i offisielle medier, og i april og begynnelsen av mai var det stadig mer voldelige episoder og terrorangrep på Vestbredden og Øst-Jerusalem. Mandag 10. mai kastet Hamas-regimet seg inn i konflikten med rakettangrep mot Jerusalem. Se temasiden om krigen.

questions

Prinsippene for islamsk sharia er en hovedkilde for lovgivningen, heter det i en lov for palestinske selvstyremyndigheter. Støtter du stater basert på sharia?

Se opp for kart som lyver!

 

Se opp for kart som lyver!

geography

En ensidig anerkjennelse av en palestinsk stat, uten en fremforhandlet løsning, vil undergrave folkeretten og åpne nye, sannsynligvis mer blodige, kapitler av konflikten.

Er Palestina et land?

Palestina har aldri vært et land, men et geografisk område. Selv om mange land har anerkjent «Staten Palestina» oppfyller den ikke kravene til en stat etter folkeretten.

«Palestina» har to inkompatible presidenter, to rivaliserende statsministre, kjernepunkter i en grunnlov som begge parter bryter, ingen fungerende lovgivning, ingen evne til å avholde valg, en befolkning som for det meste ikke er under deres kontroll, grenser som vil annektere territorium under kontroll av en annen makt og ikke noe klart opplegg for å løse disse konfliktene.

sides

I Norge har vi lett for å se konflikten som en lokal konflikt mellom israelere og palestinere, men Israel må også tenke på sin sikkerhet i lys av trusselen fra Iran, Syria, Hizbollah og deres allierte.

 

Hva er Palestina-konflikten?

Jøder og arabere har de siste hundre årene vært i konflikt om landområdet Palestina. Fra jødisk side har det mange ganger blitt vist vilje til å dele området i en arabisk og en jødisk stat, men dette er blitt og blir avvist fra palestinsk-arabisk side

solution

Bosetninger trenger ikke være noe hinder for en palestinsk stat. Israel avviklet alle sine bosetninger på Gaza-stripen. Flere skisser for fred har antydet at Israel kan gi erstatningsområder for de deler av Vestbredden de ønsker å beholde.

Hva er løsningen på Israel-Palestina konflikten?

Første skritt mot løsning, er at palestinerne er villige til å gå i direkte forhandlinger med Israel. Palestinsk side må også akseptere at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat. Så lenge denne aksepten ikke er på plass, blir det vanskelig å finne løsninger på andre uavklarte spørsmål. Israel ble opprettet for å være et hjem og en nødhavn for det jødiske folk, og økende antisemittisme flere steder i verden, ikke minst i det palestinske samfunnet, viser hvor nødvendig det er at Israel blir bevart.

Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?

Det er ikke bare én konflikt i Midtøsten, men mange. De fleste konfliktene har ingenting med Israel å gjøre.

Den kanskje største og mest langvarige er konflikten mellom sunni- og shia-muslimer som har vart i over 1300 år. Kurderne er en av de største etniske gruppene i verden som ikke har sin egen nasjonalstat, og de kjemper for uavhengighet både fra Tyrkia, Syria, Irak og Iran.  

graphs/diagram

Over 400 meningsmålinger bekrefter at de fleste palestinerne ønsker en palestinsk stat fra Jordan-elven til Middelhavet (uten Israel). Bare et mindretall på omkring 30 prosent av palestinerne sier de vil akseptere at en tostatsløsning blir et varig resultat.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart