Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

FN-sambandet har gjort 19 endringer etter MIFFs faktasjekk

FN-sambandet.
Flere pinlige og langvarige feil er blitt ryddet bort fra informasjonssidene til FN-sambandet.

I år mottar FN-sambandet 33 millioner kroner i statlig tilskudd. 17. juli publiserte MIFF en rapport hvor vi viste at organisasjonen misbruker skattepengene til å gi norske skolebarn et falskt bilde av Israel. MIFF påviste at FN-sambandets framstilling av Israel, Palestina og konflikten på nettsiden www.fn.no inneholder en lang rekke feil og gir en ekstrem ensidig framstilling.

FN-sambandet oppdaget MIFFs rapport samme dag som vi publiserte den. «Vi vil gjerne svare dere ordentlig på denne, men siden det nå er fellesferie og mange hos oss har tatt fri, kan vi ikke svare fullverdig før i august. Ønsker dere en god sommer,» skrev kommunikasjonsleder Ellen Sporstøl.

Tre uker senere, tirsdag 8. august, meldte FN-sambandet tilbake: «Vi i FN-sambandet har gått grundig gjennom deres kritikk av våre nettsider og tatt det til etterretning. Vi har gjort noen endringer på sidene, men kan ikke etterkomme all kritikk som kommer inn.»

I MIFFs rapport hadde vi konkrete kommentarer til 47 setninger, avsnitt eller bilder hos FN-sambandet. Nå finner vi at FN-sambandet har gjort endringer i 19 av dem.

MIFF definerer åtte av endringene som viktige korreksjoner av faktafeil og seks er en klar bedring i presisjonsnivået. Én av endringene får fram et israelsk perspektiv klarere (israelerne ser på palestinsk vold som motivert i antisemittisk ideologi og religion), et par endringer ble verre enn før og de siste to er nokså uvesentlige endringer.

Endringene som ble verre enn før

Før MIFFs faktasjekk fortalte FN-sambandet sine lesere at det ble «utført palestinske selvmordsangrep mot israelere» under den andre intifadaen. Etter at MIFF påpekte at selvmordsangrepene begynte allerede i 1989, og økte dramatisk til 40 i år 2001 og 47 i år 2022, har FN-sambandet prestert å fjerne setningen om selvmordsangrep fullstendig!

Før MIFFs faktasjekk fremstilte FN-sambandet den første intifadaen som «stort sett ikkevoldelig». Etter at MIFF påpekte at omlag 160 israelere ble drept (de fleste sivile!) og over tre tusen skadet, har FN-sambandet valgt å holde fast på at palestinerne «hovedsakelig holdt seg til ikkevoldelige metoder framfor bruk av skytevåpen», lagt til at «Israels reaksjon var voldelig» og nevner nå, noe de ikke gjorde før, at israelske soldater brakk armene på palestinske opprørere.

Forbedringer

Etter MIFFs faktasjekk er nå flere pinlige og langvarige feil ryddet bort fra informasjonssidene om Israel og Palestina på fn.no.  

  • I minst tre år har skoleelever som ble undervist av FN-sambandet blitt fortalt at Oslo-avtalene «aldri ble gjennomført».
  • I minst fire år har FN-sambandet fortalt sine lesere at det «jevnlig» har blitt avholdt valg til den palestinske nasjonalforsamlingen.
  • I minst fire år har FN-sambandet fortalt sine lesere at «tilgangen til mat» på Gaza er begrenset.
  • I minst fire år har FN-sambandet hevdet at teknologien for avsalting av sjøvann «ikke har kommet langt nok til å være lønnsom i bruk».

FN-sambandet har også gitt norske skoleelever et falskt inntrykk av at staten som PLO erklærte i 1988 ble definert som Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Dette er langt fra virkeligheten, og er nå fjernet.

Fatah og Hamas har ikke bare hatt «vanskeligheter med å samarbeide», slik FN-sambandet formulerte det tidligere. Etter MIFFs korreksjon kan elevene nå lese at de to palestinske gruppene «lenge har vært fiendtlig innstilt til hverandre».

FN-sambandet skal ha ros for rask og vennlig respons på MIFFs kritikk. Noen viktige endringer er gjort, men de fleste feil og mangler som MIFF påpekte er dessverre blitt ignorert selv etter en «grundig» gjennomgang.

Det er heller ikke skjedd noe som endrer på MIFFs overordnede kritikk:

  • Israelske narrativer og argumenter blir ikke tatt med, heller ikke som svar på alvorlige anklager og demonisering.
  • En aktør som Iran eller en ideologi som radikal islamisme blir ikke nevnt. Framstillingen av konflikten blir dermed ekstremt ensidig og mangelfull.

MIFF kommer derfor til å følge denne saken opp videre. Det kan ikke være slik at Utenriksdepartementet gir 33 millioner kroner årlig til skole-nettsider som i realiteten er ensidig sverting av den jødiske staten.

Klikk her for full oversikt over MIFFs kritikk og hvilke merknader FN-sambandet har gjort noe med og hvilke de har ignorert.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart