Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Fra årtusenskiftet og frem til 2022 har organisasjonen økt i medlemstall fra rundt 1000 til  14.000 i Norge. Vi har også en raskt voksende medlemsmasse i land som vi har startet arbeid de siste årene – Danmark (2018), Island (2019) og Sverige (2021).

Med Israel for fred samler Israel-venner med ulikt politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har også forskjellig syn på israelsk politikk. Når det gjelder saker som er omstridt internt i det israelske samfunnet, formidler vi de store gruppenes ulike hovedsyn, uten som organisasjon å ta stilling til spørsmålene.

Vestmuren er støttemuren til det andre jødiske tempelet. (Foto: sangaku, iStock)

Med Israel for freds formål og grunnlag

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

  • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
  • MIFF støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.
  • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
  • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
  • MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Les mer i MIFFs lover.

Støtter du MIFFs formål og grunnlag? Bli medlem nå!
Gi en testamentarisk gave til MIFF!

MIFFs arbeid

Med Israel for fred driver Nordens største Israel-relaterte nettsted (miff.no), som også er tilgjengelig i mindre utgaver på dansk (miff.dk) og islandsk (miff.is). Medlemmer mottar annenhver måned en fyldig informasjonsavis, Midtøsten i fokus, som er utgitt fra 1975. I Norge har MIFF omkring 30 lokalforeninger som gjennom året arrangerer åpne møter, stand og andre aktiviteter. MIFF arrangerer også to årlige nasjonale konferanser, Israelkonferansen og MIFF Forum. MIFF har en aktiv tilstedeværelse på sosiale medier. Per mars 2021 hadde vår Facebook-side over 34.000 følgere og Facebook-gruppen Nordmenn som støtter Israel hadde nesten 11.000 medlemmer. MIFF er også aktive på Twitter, Instagram og Snapchat. Et satsningsområde de siste årene har vært direktesendinger via Facebook og YouTube.

MIFF gjør jevnlige faktasjekker på norske medier og kommenterer utviklingen i norsk-israelsk forhold. MIFF presenterer klare forventninger til norske politikere, og formidler dette jevnlig gjennom møter og annen kontakt. En rekke av MIFFs bokutgivelser de siste årene er distribuert til regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og mediefolk. Fra 2010 til 2020 distribuerte MIFF et 24 siders spesialmagasin med Israels argumenter til alle husstander i Norge.

Hva er MIFFs hovedaktiviteter?

Les årsrapporten for 2023-2024.

Les årsrapporten for 2022-2023.
Les årsrapporten for 2021-2022.
Les årsrapporten for 2020-2021.
Les årsrapporten for 2019-2020.
Les årsrapporten for 2018-2019.
Les årsrapporten for 2017-2018.
Les årsrapporten for 2016-2017.
Les årsrapporten for 2015-2016.

MIFFs historie

Med Israel for fred (MIFF) ble først etablert som en aksjonskomité av ungdommer og studenter fra Oslo-området 5. april 1975. Initiativtakerne hadde, slik de selv skriver i sitt første informasjonsblad, «gått lei av den stadig økende, ondsinnete og til dels løgnaktige anti-israelske og anti-zionistiske propaganda. Allerede i desember 1975 utgav MIFF sitt første informasjonsblad, Med Israel for fred, et 20 siders hefte i A4-format. Forsiden på bladet viser en ung gutt med en hvit fredsdue i hånden. «Midtøstens barn har freden i sine hender,» lød den optimistiske overskriften. Tittelhodet hadde også slagordet Med Israel for fred på hebraisk. Les mer om MIFFs historie og se jubileumsfilmen fra 2018 under.

MIFFs ansatte

MIFFs styre

MIFF Pressekontakt

Bli aktiv i MIFF

MIFF og andre Israel-organisasjoner

  • MIFF er en av medlemsorganisasjonene i innsamlingsaksjonen Hjelp Jødene Hjem. Styremedlem Jan Benjamin Rødner er medlem av HJHs styre.
  • MIFF er medlem av Felleskomiteen for Israel. Daglig leder Conrad Myrland er styreleder for FKI.
  • MIFF har tett samarbeid med en rekke ulike pro-israelske organisasjoner i Europa og Israel.

MIFF in other languages

Setter du pris på MIFFs arbeid? Bli medlem nå!

Svar på ofte stilte spørsmål om MIFF

Er MIFF en israelsk propagandaorganisasjon?

MIFF er en organisasjon for nordmenn som støtter jødenes rett til et hjemland. Vi mottar ingen støtte fra Israel.

Hva er MIFFs hovedkilder?

Israelske nettaviser på engelsk: Yedioth Aharonoth, Jerusalem Post, Ha’aretz,
Israel Hayom og Times of Israel.

Støtter MIFF bosetninger?

MIFF har valgt å ikke ta standpunkt i saker som det er uenighet om blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så trekker våre lesere konklusjonene selv. Bosetninger på Vestbredden er sterkt omstridt i Israel. Et stort flertall i Israel er villige til å oppgi bosetningene i bytte for en ekte, varig fred. 

Støtter MIFF en palestinsk stat?

MIFF tar ikke noe standpunkt for eller imot en palestinsk stat. Vi har plass til medlemmer med ulike syn i denne saken, slik det også er veldig ulike syn innad i Israel. I dagens situasjon er en av våre fremste oppgaver å forklare hvorfor en palestinsk stat vanskelig er mulig i praksis, i hvert fall ikke på kort sikt.

Arbeider MIFF virkelig for fred?

MIFFs utgangspunkt er at israelerne har et sterkt ønske om fred. Men det må ikke være en «fred» som gjør slutt på Israel som jødisk stat, tillater terror og/ eller legger til rette for en storkrig. Vi håper at vårt informasjonsarbeid kan være et ørlite bidrag til en fred hvor jødene lever i trygghet, og hvor palestinere og andre arabere nyter godt av et fredelig samarbeid med Israel.

Har MIFF noe arbeid i Israel?

Nei. Alle midler går til informasjonsarbeid i Norge. MIFF støtter indirekte arbeid i Israel gjennom samarbeids­organisasjonen Hjelp Jødene Hjem.

Er MIFF en kristen organisasjon?

Nei. MIFF er en religiøst nøytral organisasjon. Jøder, kristne og ateister deltar på like fot på alle nivåer av organisasjonen. Vi er uenige om mye, men står samlet i å forsvare Israel.

Hvordan blir min økonomiske støtte til MIFF forvaltet?

MIFFs budsjett går i hovedsak til disse tre hovedområdene:
1) informasjonsarbeid for Israel som når bredt ut i det norske folk.
2) informasjonsarbeid mot medlemmer og støttespillere.
3) lønn til informasjonsmedarbeidere
Se MIFFs offentlige årsrapporter for detaljer.

0

Your Cart