Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Mediedekningen

Hva skriver norske medier om Israel? Hva er feil og hva er riktig? Hundrevis av artikler med faktasjekk på NRK, NTB, Aftenposten, VG, TV2 og andre medier.

Her er fem teknikker mediene bruker for å skape et falskt bilde av Israel.

1. Konflikter hvor Israel er involvert blir dekket ekstremt mye mer enn andre konflikter som krever mange ganger flere menneskeliv.

Eksempel: I juli 2014 hadde NRK Dagsrevyen 86 innslag (nesten tre hver dag) om konflikten mellom Israel og Hamas, men bare to korte innslag om Irak og Syria hvor det samtidig var krig som kostet mange flere menneskeliv.

2. Israels forsvarskamp blir ikke sammenlignet med andre lands krigføring.

Israel følger reglene for krigføring «godt over gjennomsnittlig» (Cecilie Hellestveit), også bedre enn NATO-­land, men det kommer ikke fram.

3. Palestinske flyktninger blir nevnt ustanselig, selv om det har gått 75 år siden arabisk side tapte i forsøket på å utrydde den jødiske staten i 1948.

Men jødiske flyktninger fra arabiske land blir så godt som aldri nevnt, selv om de var flere enn de palestinske. Palestinerne er den eneste gruppen der flyktning­status går i arv gjennom generasjoner.

4. Levekårene til palestinerne blir ikke sammenlignet med arabiske naboland.

Da ville leserne sett at palestinerne, til tross for alt Israel kritiseres for, ligger på nivå med naboene.

5. Folkeretten blir manipulert til kun å ramme den jødiske staten, og Israels rettigheter blir nesten aldri nevnt.

Israel blir holdt til en påstått internasjonal folke­rettslig standard som ikke gjøres gjel­dende for noen andre.

Disse teknikkene er også svært utbredt i norske skolebøker som omhandler konflikten. I tillegg gjør skolebøkene, NRK, nyhetsbyrået NTB og andre medier hele tiden små og store feil. Resultatet av dekningen over tid har gjort at 33 prosent av det norske folk sier seg helt eller nokså enig i påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.» Det er uforståelig, med tanke på den raske palestinske befolkningsveksten, sammenlignet med at to tredeler av Europas jødiske befolkning ble utryddet i løpet av fem år.

Den ensidige og feilaktige dekningen er livsfarlig for den lille jødiske minoriteten i Norge. 10 prosent av befolkningen (17 prosent blant norske muslimer) sier seg helt eller delvis enig i at trakassering og vold rettet mot jøder kan forsvares når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne. Et falskt bilde av Israel øker sannsynligheten for voldshandlinger mot norske jøder betydelig.

Den beste måten å bekjempe jødehat på er å dekke Israel slik man dekker andre land. Norske medier som ønsker å bekjempe antisemittisme har ingen troverdighet dersom de ikke samtidig arbeider for en rettferdig dekning.

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart