Mediedekningen

Hva skriver norske medier om Israel? Hva er feil og hva er riktig? Hundrevis av artikler med faktasjekk på NRK, NTB, Aftenposten, VG, TV2 og andre medier.

Her er tre teknikker mediene bruker for å skape et falskt bilde av Israel.

1. Konflikter hvor Israel er involvert blir dekket ekstremt mye mer enn andre konflikter som krever mange ganger flere menneskeliv.

2. Israels krigføring blir ikke sammenlignet med andre lands krigføring.

3. Palestinske flyktninger blir nevnt utstanselig. Men jødiske flyktninger fra arabiske land siden 1940-tallet blir så godt som aldri nevnt, selv om de var flere enn de palestinske.

0

Your Cart