Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Hamas

Hamas Militaerovelse
Soldater fra Hamas deltar på en militærøvelse på Gazastripen i desember 2020. Målet var å forberede seg på krig mot Israel. I dag har Hamas en hærstyrke på rundt 30.000 tungt bevæpnede soldater, i tillegg til tusenvis av raketter.

Conflict Image miff.no

Hamas er klassifisert av EU som en terrororganisasjon.


Hamas er en forkortelse på arabisk for Den islamske motstandsbevegelse. Hamas er en palestinsk, islamistisk bevegelse som har kontrollert Gaza siden 2007 og som har drevet terrorkrig mot Israel siden opprettelsen på slutten av 1980-tallet. Hamas henter sine ideologiske røtter fra Det muslimske brorskap.

Hva er Hamas?

I 2001, etter 11. september-angrepene i USA, satte Den europeiske unionens råd (Council of the European Union) den militære delen av Hamas på sin første liste over terrororganisasjoner. I 2003 ble også den såkalte «politiske» delen av Hamas plassert på listen. Senest i 2017 bekreftet EUs høyeste domstol at Hamas er en terrororganisasjon.


Conflict Image miff.no

«Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot Islam og muslimer,» erklærer Hamas.


Hamas vant det andre og siste palestinske valget i 2006. Hamas fikk 44,45 prosent av stemmene og Fatah fikk 41,43 prosent, men på grunn av valgordningen satt Hamas igjen med rent flertall og 74 av 132 mandater i parlamentet. I kjølvannet av valget fulgte en intensivering av konflikten mellom de to rivaliserende partiene, som kulminerte i at Hamas tok makten på Gaza-stripen sommeren 2007.

Hamas-pakten

Hamas-pakten (Hamas-charteret) ble vedtatt 18. august 1988. «Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot Islam og muslimer,» erklærer Hamas. Deres mål er å utslette Israel og erstatte verdens eneste jødiske stat med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Det ultimale målet er å «løfte Allahs banner over alle ting».


Conflict Image miff.no

Hamas vant det andre og siste palestinske valget i 2006. Hamas fikk 44,45 prosent av stemmene og Fatah fikk 41,43 prosent.


En Hamas-terrorist er motivert av Hamas-charteret. «Vår kamp mot jødene er svært omfattende og alvorlig, og vil følgelig trenge all den lojale støtten vi kan få, og senere må den bli etterfulgt av nye fremstøt og forsterket av bataljoner fra den vidt forgrente arabiske og islamske verden inntil fiendene er overvunnet og Allahs seier er et faktum,» skriver Hamas.

Hamas er en islamistisk organisasjon etter alle definisjoner. «Det endelige mål er Islam, Profeten er vårt eksempel og Koranen er grunnloven,» skriver Hamas i sitt charter. De klassiske antisemittiske konspirasjonsløgnene i charteret viser også at gruppen har hentet inspirasjon fra nazister eller andre antisemitter i Europa.

Hamas og Israel

Israel og israelere har vært terrormålet til Hamas siden starten. Det første angrepet fra Hamas kom våren 1989, da de kidnappet og drepte to israelske soldater. Etter Oslo-avtalen i 1993 startet Hamas en terrorkampanje med selvmordsbombere hvor et stort antall sivile israelere ble drept. I september 1997 forsøkte israelske agenter å likvidere Hamas-leder Khaled Mashal i Jordan, men aksjonen mislykkes.


Conflict Image miff.no

Hamas og Israel har vært i flere større væpnede konfrontasjoner etter at Hamas tok makten på Gaza-stripen i 2007.


Hamas og Israel har vært i flere større væpnede konfrontasjoner etter at Hamas tok makten på Gaza-stripen i 2007. De største har vært Operasjon Støpt Bly (Operation Cast Lead) fra 27. desember 2008 til 18. januar 2009 og Operasjon Grensebeskytter (Operation Protective Edge) fra 8. juli til 26. august 2014. Fordi Hamas nektet å inngå våpenhviler, men fortsatte rakettangrep mot Israel i ukevis, ble den palestinske sivilbefolkningen skadelidende i israelske forsvarsoperasjoner med mål om å få en stans i rakettangrepene.

Hamas-angrep

Det første Hamas-angrep med en selvmordsterrorist kom i 1993. Fra september 2000 til mars 2008 gjennomførte palestinske terrorgrupper – Hamas, Al-Aqsa Martyrbrigader (Fatah), Islamsk Jihad, PFLP og andre – 108 selvmordsterrorangrep som drepte 557 israelere og skadet flere hundre andre. Israelske sikkerhetstjenester stanser hvert år flere selvmords-angrep og andre terrorplaner, og israelsk etterretning har også bidratt til å stanse jihad-angrep i Europa.

Hamas militære styrker

De militære styrkene til Hamas er oppkalt etter Izz ad-Din al-Qassam (1882-1935), en terrorleder som ledet terrorkrig mot jødene i området i mellomkrigstiden. Hamas har noen titusener krigere. Al-Qassam brigadene kjemper for å realisere Hamas-målet om å fjerne verdens eneste jødiske stat og reise Allahs banner over hele området.


Conflict Image miff.no

De militære styrkene til Hamas er oppkalt etter Izz ad-Din al-Qassam (1882-1935), en terrorleder som ledet terrorkrig mot jødene i området i mellomkrigstiden.


Hamas og Palestina

Fra artikkel 11 i charteret: «Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag.» «Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det.» Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det. «Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt.»

I mai 2017 publiserte Hamas et nytt politisk dokument. Her i Norge ga NRK en helt annen mening til dette en teksten tilsier. Hamas skriver at de «avviser ethvert alternativ til en full og fullstendig frigjøring av Palestina, fra elven til havet». Likevel rapporterte NRK at Hamas «ikke lenger vil utslette Israel». Eksempelet er hentet fra MIFF bok Det falske bildet av Israel.

Flagget som blir benyttet mest av Hamas-tilhengere er grønt, med en islamsk trosbekjennelse i hvit arabisk tekst i midten. Hamas-logoen viser hele det tidligere britiske mandatområdet Palestina dekket i grønt, som et signal om at Israel vil bli erstattet av en muslimsk stat. Logoen bærer også illustrajonen av Klippedomen i Jerusalem og to sverd.

Hamas-ledere

Haniyeh
Hamas-leder Ismail Haniyeh talte i begravelsen til den iranske generalen Qasem Soleimani i januar 2020. (Foto: Khamanei.ir)

Grunnlegger og første leder av Hamas var sjeik Ahmed Yassin. Han var ansvarlig for en rekke terrorangrep mot Israel, inkludert selvmordsbomber. I 2021 er Ismail Haniyeh Hamas-leder for regimet i Gaza. Yahya Sinwar er også en av de mektigste Hamas-lederne. Han satt 22 år i israelsk fengsel for kidnapping og drap av to israelske soldater, men ble løslat i en fangeutveksling i 2011.

Fathi Hamad er medlem av den palestinske rådgivende forsamlingen (PLC) og en av topplederne i den islamistiske terrororganisasjonen Hamas. «Vi må drepe alle jøder på planeten jorden! Vi må slakte og drepe dem, med Allahs hjelp,» sa Hamad under en tale 12. juli 2019. Han oppfordret også palestinerne på Vestbredden til å drepe israelere med kniv.


Conflict Image miff.no

Hamas skriver at de «avviser ethvert alternativ til en full og fullstendig frigjøring av Palestina, fra elven til havet».


Hamas – shia eller sunni?

Sunni og shia er de to store hovedretningene innenfor islam, en splittelse som oppstod kort tid etter profeten Muhammeds død. Det muslimske brorskapet, Hamas og de aller fleste palestinere er sunni-muslimer. Etter den shia-muslimske revolusjonen i Iran i 1979, og tett forbindelse mellom Iran og terrorgruppene på Gaza-stripen, har flere palestinere valgt å konvertere til shia-islam.

Hamas er en sunni-muslimsk organisasjon, men det har ikke hindret dem i å motta økonomisk og militær støtte fra shia-muslimske Iran. Fiendskapet mot Israel forener dem. «Ingenting skjedde [i Gaza] uten direkte ordre og tilsyn» fra Iran, sa generalsekretæren i Islamsk Jihad, Ziyad al-Nakhaleh, i desember 2020. Han opplyste også at iranske raketter var brukt til å angripe Tel Aviv i Israel.

Hamas og Iran

Hamas mottok lenge økonomisk og militær støtte fra Iran, men det ble et midlertidig brudd i samarbeidet som et resultat av borgerkrigen i Syria fra 2011. I 2012 erklærte Hamas åpen motstand til Assad-regimet, som kjempet en blodig krig mot Hamas-lignende grupper tilknyttet Det muslimske brorskapet. Iran stod på Assad-regimets side, og flyttet mye av sin hjelp til Hamas over til Islamsk Jihad. De siste årene har Iran og Hamas igjen funnet sammen.

Hamas og Hizbollah

Den syriske borgerkrigen skapte også midlertidig brudd mellom Hamas og Hizbollah, men de siste årene har de igjen søkt samarbeid. Selv om Hamas og Hibollah har ulik religiøs orientering, er de forent i sin jihad mot Israel. Begge grupper søker også å konsolidere og sikre sin politiske makt i områdene hvor de har kontroll, Gaza og Libanon.


Conflict Image miff.no

Splittelsen mellom Fatah og Hamas gjør «Palestina» til en fantasistat.


Hamas og Fatah

Hamas og Fatah har lenge vært bitre rivaler i det palestinske samfunnet. På Vestbredden blir palestinere tilknyttet Hamas forfulgt og undertrykt av de Fatah-kontrollerte selvstyremyndighetene, og på Gaza-stripen blir palestinere tilknyttet Fatah forfulgt og undertrykt av Hamas-regimet. En rekke avtaler om samarbeid og nyvalg har vist seg aldri å bli realisert.

Splittelsen mellom Fatah og Hamas gjør «Palestina» til en fantasistat. Helt siden 2007 har «Palestina» hatt to inkompatible presidenter, to rivaliserende statsministre, kjernepunkter i en grunnlov som begge parter bryter, ingen fungerende lovgivning, ingen evne til å avholde valg, en befolkning som for det meste ikke er under deres kontroll, grenser som vil annektere territorium under kontroll av en annen makt og ikke noe klart opplegg for å løse disse konfliktene.

Hamas-regimet i Gaza

Hamas har hatt full militær og sivil kontroll på Gaza-stripen siden 2007. Hamas vant makten i et blodig kupp hvor over 120 stridende og 39 sivile skal ha blitt drept. Fatah-versjonen er at Hamas tiltvang seg makten militært, Hamas-versjonen er at Fatah planla et blodig kupp mot Hamas og at de tok kontrollen i selvforsvar. Etter den palestinske borgerkrigen har et stort antall Fatah-lojale palestinere som var ansatt av palestinske selvstyremyndigheter på Gaza fortsatt å få lønn finansiert av utenlandsk bistand, men uten å jobbe.


Conflict Image miff.no

Kvinnene i Gaza blir diskriminert av Hamas-regimet på en rekke områder.


Kvinnene i Gaza blir diskriminert av Hamas-regimet på en rekke områder. Journalist Åshild Eidem skriver: «For eksempel er strafferammen for utroskap to år for kvinner og seks måneder for menn. Menn kan dessuten bare straffes dersom handlingen blir begått utenfor ekteparets hjem, mens kvinner kan straffes uansett hvor handlingen skjer. Et annet eksempel er voldtektssaker: Dersom voldtektsmannen går med på å gifte seg med offeret, slipper han straff. I tillegg er strafferammen for æresdrap i Gaza maksimum to år, betydelig lavere enn for andre drap.» Ifølge Eidem er familievold ikke straffbart på Gaza-stripen.

Hamas og Syria

Frem til 2012 hadde den politiske ledelsen i Hamas sitt hovedkvarter i Damaskus i Syria. Daværende Hamas-leder Khaled Mashaal tok side i borgerkrigen mot Bashar Assad, og sendte også våpen og ammunisjon til militante palestinere i Yarmouk-leiren for å kjempe mot regimets styrker. Assad vant krigen, og har foreløpig ikke sluppet Hamas tilbake i varmen. Regjeringen i Damaskus ser på Hamas som «terrorister».

Sønn av Hamas

Sønn av Hamas (Son of Hamas) er en bok av Mosab Hassan Yousef (født i 1978) som kom ut på norsk i 2010. Yousef er eldste sønn av sjeik Hassan Yousef, en av grunnleggerne til Hamas på Vestbredden. Etter et tilfeldige møte med en britisk turist startet Mosab på en personlig reise som førte ham ut av Hamas, i samarbeid med israelske sikkerhetstjenester, inn i kristen tro og politisk asyl i USA.


Conflict Image miff.no

«Ingenting skjedde [i Gaza] uten direkte ordre og tilsyn» fra Iran, sa generalsekretæren i Islamsk Jihad, Ziyad al-Nakhaleh, i desember 2020.


Støre og Hamas

I 2011 fortalte daværende Hamas-leder Khaled Mashaal til TV2 at han hadde hatt «en del telefonsamtaler» med Jonas Gahr Støre. Det var et brudd på Vestens enighet om ikke å ha politisk kontakt med terrorgruppen Hamas. Da TV2 spurte Støre om han har hatt samtaler med Mashaal, benektet Støre dette først. På dette tidspunktet prøvde Støre å avbryte opptaket av intervjuet, og ba om å starte på nytt.

Etter at spørsmålet ble stilt på ny av TV2, innrømmet Støre at han hadde telefonkontakt med Mashaal, men bare i 2007. Opposisjonen på Stortinget reagerte kraftig og beskyldte utenriksministeren for løgn om kontakten med Hamas. MIFF avdekket at Støre bare én måned tidligere hadde skrevet til en stortingsrepresentant: Norge har «aldri anerkjent Hamas eller opprettet forbindelser med bevegelsen på politisk nivå». TV2 avslørte at Støre i hvert fall hadde opprettet telefonforbindelser med den politiske lederen til Hamas.

Vesten har krevd av Hamas at de tar avstand fra terror, anerkjenner Israels eksistens og anerkjenner inngåtte avtaler mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Dette var et krav som Gahr Støre hevdet Norge opprettholdt under hans tid som utenriksminister, men han instruerte likevel norske diplomater til å snakke med Hamas og hadde selv kontakt med Hamas-lederen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart