Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Hva er målet til Hamas med deres egne ord?

"Vår kamp mot jødene er svært omfattende og alvorlig, og vil følgelig trenge all den lojale støtten vi kan få, og senere må den bli etterfulgt av nye fremstøt og forsterket av bataljoner fra den vidt forgrente arabiske og islamske verden inntil fiendene er overvunnet og Allahs seier er et faktum," skriver Hamas i sin grunnlov.
"Vår kamp mot jødene er svært omfattende og alvorlig, og vil følgelig trenge all den lojale støtten vi kan få, og senere må den bli etterfulgt av nye fremstøt og forsterket av bataljoner fra den vidt forgrente arabiske og islamske verden inntil fiendene er overvunnet og Allahs seier er et faktum," skriver Hamas i sin grunnlov.
18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir beskrevet. Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet - Islam vil eliminere Israel.
  • Her følger forkortet hovedpunktene fra Hamas-charteret. Vi har også full versjon på engelsk og norsk.
  • Tar du avstand fra Hamas sitt mål om å eliminere Israel? Bli medlem av MIFF!

Forord
Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet: – Islam vil eliminere Israel.

Kampen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er «ekstremt omfattende og alvorlig». Hamas skriver at de vil trenge hjelp fra «bataljoner» fra den arabiske og islamske verden.

Del 1 – Om bevegelsen
1. Hamas bygger på Islam.

2. Hamas er en del av Det muslimske brorskap, «den største islamske bevegelsen i moderne tid». Bevegelsens kjennetegn er at Islam påvirker alle deler av samfunnet.

3. Hamas-medlemmene er helt overgitt til Allah.

4. Hamas ønsker alle muslimer velkommen som deler de samme mål, støtter metodene, «holder hemmelighetene» og ønsker å stille seg til tjeneste. «Allah vil belønne dem.»

5. «Det endelige mål er Islam, Profeten er vårt eksempel og Koranen er grunnloven.»

6. Hamas er en palestinsk bevegelse, som ønsker «å reise Allahs banner over hver tomme [jord] av Palestina» [Hamas inkluderer staten Israel i Palestina]. «Bare under Islams skygge kan folk i alle regioner leve sammen i trygghet og sikkerhet for deres liv, eiendom og rettigheter.»

7. Hamas er en «universell» bevegelse. «Hamas er en av lenkene i Jihad-kjeden i konfrontasjonen med den zionistiske invasjonen.» [Det nevnes eksempler på muslimske krigere som har kjempet mot jødene helt fra 1936.]
«Hamas har sett frem til å iverksette Allahs løfte, samme hvor lang tid det vil ta.» Løftet ble gitt ved Muhammed:
«Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som skjuler seg bak meg. Kom og drep ham!»

8. Slagordet til Hamas: «Allah er målet, Profeten er modellen, Koranen er grunnloven, Jihad er veien og død for Allahs sak er den mest opphøyde tro.»

Del 2 – Mål
9. Islam har mistet sin innflytelse i menneskenes liv, og derfor er sannhet erstattet av ondskap. Hamas har som mål å ødelegge ondskapen og gjenskape en muslimsk stat.

10. Hamas vil være en «støtte for de svake, og et forsvar for de undertrykte».

Del 3 – Strategi og metoder
11. «Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag.»
«Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det.» Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det.
«Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt.»

12. «Hamas anser nasjonalisme som en del som hører med til den religiøse tro. Ingenting er høyere og dypere i nasjonalismen enn å føre jihad mot fienden og konfrontere ham når han setter foten på muslimenes land.»
«En kvinne må kjempe mot fienden selv uten godkjennelse av sin mann.»

13. Hamas setter seg mot alle «såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å løse det palestinske problem».
«Det er ikke noen annen løsning på det palestinske problem enn Jihad.»

14. Hamas understreker at alle muslimer «hvor som helst» har et ansvar for å frigjøre Palestina.

15. «Når våre fiender tilraner seg Islams land, blir jihad (hellig krig) en plikt som påligger alle muslimer.»
Hamas vil forsøke å påvirke muslimer over hele verden, og også være aktiv i skoleverket, for å vekke «samvittigheten» til jihad.
Hamas anser imperalismen som medvirkende i «tapet av Palestina».
«Vi må legge det på sinnet av generasjoner av muslimer at det palestinske problem er et religiøst problem, og må behandles på dette premiss.»
Til slutt i denne artikkelen siteres det en islamsk skrift: «Jeg ønsker virkelig å gå til krig for Allah! Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe.»

16. Hamas må være aktive i utdanningen av ungdom, og følge med på «fienden».

17. «Muslimske kvinner spiller ingen mindre rolle enn menn i denne frigjøringskrigen; de føder menn og spiller en viktig rolle i å rettlede og undervise den [nye] generasjonen.»
Hamas beskylder «fiendene» for å ødelegge muslimske kvinner med «filmer, utdanning, kultur» osv.
«Når Islam vil ta tilbake muligheten til å rettlede muslimer, vil de utrydde organisasjoner som er fienden til menneskeheten og Islam.»

18. Artikkelen forteller mer om kvinnens viktige oppgave i «frigjøringskrigen». Hamas oppfordrer til god husholdningsøkonomi.

19. Kunst skal brukes til «ideologisk mobilisering».

20. «Et islamsk samfunn er et solidarisk samfunn.» Hamas «konfronterer en ond, nazi-lik fiende», som bruker «kollektiv avstraffelse».
«Jødenes nazisme sparer ikke kvinner og barn, den skremmer alle.»
«Å sende mennesker i eksil fra sitt eget land er en annen måte å drepe dem.»

21. Artikkelen utdyper det solidariske ansvaret som alle medlemmer av Hamas har.

22. Fienden har «kontroll over verdens media». De har også brukt «sin rikdom» til å «skape revolusjoner» flere steder i verden. «De stod bak den franske og kommunistiske revolusjon, og de fleste revolusjoner vi hører om her og der.»
Rotary Club og Lions er blant organisasjonene som «iverksetter zionistiske interesser». «De er alle destruktive spionorganisasjoner.»
Jødene «stod bak Første verdenskrig, for å ødelegge det islamske kalifatet». Jødene «etablerte Folkeforbundet for å styre verden gjennom den organisasjonen».
Jødene «stod også bak Andre verdenskrig. De samlet store fordeler av handel med krigsmaterialer og forberedet etableringen av deres stat».
«Det har ikke brutt ut noen krig i verden ut at de [jødene] har sine fingermerker på den.»

Del 4
23. «Hamas ser på andre islamske bevegelser med respekt og aktelse.»
«Alle som kjemper Jihad skal få sin lønn.»

24. «Hamas vil ikke tillate baktalelse og injurier mot noen individer eller grupper.»

25. Hamas støtter nasjonalistiske, palestinske bevegelser, «så lenge de ikke forplikter seg til lojalitet til det kommunistiske øst eller korsfarerne i vest».
Hamas oppforder til enhet blant de palestinske grupperingene.

26. Selv om Hamas støtter palestinernes nasjonale bevegelse, forbeholder de seg retten til å debattere det palestinske problem på den lokale og internasjonale arena.

27. «PLO er en av Hamas sine nærmeste. Det er en far, en bror, en slektning, en venn. Kan en muslim vende seg bort fra sin far, sin bror, sin slektning eller venn? Vi har felles hjemland, felles lidelse, felles skjebne og felles fiende.»
Likevel kan ikke Hamas akseptere sekulariteten i PLO. «Når PLO velger Islam som sin retningsgiver for livet, skal vi bli deres soldater, bensinen på deres bål som vil brenne fienden.»

28. Artikkelen fortsetter å svartmale zionismen, som «står bak spredning av narkotika og gift av alle slags». «De arabiske land rundt Israel må åpne sine grenser for Jihad-krigere.»
«Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot Islam og muslimer.»

29. Hamas ønsker all mulig støtte fra «nasjonale og religiøse organisasjoner, institusjoner, intellektuelle og den arabiske og islamske verden».

30. «Jihad handler ikke bare om å bære våpen og å rakke ned på fiendene. Å uttale positive ord, skrive gode artikler og nyttige bøker, støtte og gi assistanse er også Jihad etter Allahs ønske, så lenge det blir gjort med ønske om å løfte Allahs banner over alle ting.»

31. «Hamas er en human bevegelse, som tar hensyn til menneskerettigheter og er forpliktet på toleransen som er innebygd i Islam overfor andre religioner.» Hamas er bare fiendtlig «overfor dem som er fiendtlig mot oss».
Trygghet og sikkerhet for medlemmer av islam, kristendom og jødedom er kun mulig «under Islams skygge». «Medlemmer av andre religioner må avstå fra å kjempe mot Islam over suverenitet i regionen.»
«De nazistisk-zionistiske handlingene mot vårt folk vil ikke vare mer enn en mannsalder etter invasjonen [levetid av invasjonen], for «stater som er bygd på undertrykkelse varer bare én time, stater som bygger på rettferdighet varer til oppstandelsens time».

32. «Verdenszionismen og de imperalistiske krefter» har forsøkt å trekke arabiske land ut av konflikten, «for å isolere det palestinske folk». Fredsavtalen med Egypt blir omtalt som foræderisk.
Jødenes «plan er forklart i Zions vises protokoller, og deres nåværende handlinger er det beste bevis for det som blir sagt der».
Hamas oppfordrer muslimer til å «samle alle krefter» for å stå imot «denne foraktelige nazi-tatar invasjonen». «Alle må forstå at man er ansvarlig overfor Allah.»
Jødene blir omtalt som «handelsmenn i krig» i artikkelen.

33. Konseptene som Hamas følger er «i samsvar med universets lover».

Del 5 – Historiens vitnesbyrd
34. «Palestina er jordens navle.»
«De grådige har vært ute etter Palestina mer enn en gang.» Det nevnes eksempel på hvordan korsfarerne ble drevet tilbake av muslimske styrker.

35. Muslimene er i stand til å «møte den zionistiske invasjonen og overvinne den», akkurat som de overvant korsfarere og tatarer. «Dette vil ikke være vanskelig for Allah hvis våre intensjoner er rene og vår vilje oppriktig.»

EPILOG
36. Hamas «søker ikke ære for seg selv eller materiell vinning, eller sosial status».


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart