Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

LOs fake news

LO-leder Gerd Kristiansen hilser Arbeiderpartiets landsmøte 21. april 2017. (Foto: Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet, flickr)
LO-leder Gerd Kristiansen hilser Arbeiderpartiets landsmøte 21. april 2017. (Foto: Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet, flickr)
Delegatene på LO-kongressen må ikke la seg lure av LO-sekretariatet.

Mandag 8. mai påpekte MIFF at LOs sekretariat går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner. I deres halvannen sides forslag (side 47-48) til LOs «Palestina»-politikk er det selvsagt ingenting som er mer skremmende og alvorlig, men det betyr ikke at LO-sekretariatet (heretter kun LO) ikke er på villspor også i andre deler av teksten.

 

Fake news

Det begynner med fake news allerede i første setning. «I år er det 50 år siden Israels okkupasjon av Palestina.»

Under Seksdagerskrigen i 1967 erobret israelske styrker Vestbredden og Gazastripen i en forsvarskrig. Det eksisterte ikke noen politisk enhet som het Palestina den gang, områdene var okkupert av Jordan og Egypt. Palestina har aldri vært en stat.

 

Fake news II

«Israel fører en politikk som er i ferd med å umuliggjøre [en tostatsløsning]», hevder LO. «Det internasjonale samfunn må legge nødvendig press på Israel slik at en tostatsløsning kan bli realisert.»

To stater for to folk som eksisterer fredelig side om side er de fleste israeleres drøm. Men er det palestinernes drøm? Nei. Palestinerne sier aldrialdrialdri kommer vi til å anerkjenne en jødisk stat – dvs. slik Israel har eksistert de siste 69 år.

Det er palestinsk side som har gjort en tostatsløsning umulig. Israelske tilbaketrekninger ble møtt med selvmordsbomber på midten av 1990-tallet, tilbud om flere israelske tilbaketrekninger ble møtt med full intifada fra 2000/2001, full israelsk tilbaketrekning fra Gaza i 2005 ble møtt med rakett- og tunnelangrep. De siste mange årene har palestinsk side nektet å gå i direkte forhandlinger, og det finnes ikke en eneste palestinsk politisk leder som aksepterer at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat.

Jeg vil ikke ha en enstatsløsning. Men jeg vil i hvert fall ikke ha en ”nullstatsløsning”, der Israels eksistens blir satt på spill, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Det er nettopp Israels eksistens LO setter i spill ved å støtte palestinernes krav om å flytte millioner av palestinere inn i Israel.

Til tross for 50 år med utbygging av israelske bosetninger, er ikke arealet som bosetningene legger bånd på større enn 3 prosent (ifølge Fagforbundet og Norsk Folkehjelp) eller 2,7 prosent (ifølge NTB og NRK). De siste 20 årene er det ikke etablert noen større nye bosetninger, og antallet boliger bygd i bosetninger har vært mye lavere under Netanyahus siste statsministerperioder enn under Oslo-prosessen på 1990-tallet. Likevel kommer LO med anklager om «aggressiv utbygging».

Shaul Arieli var en av de fremste forhandlerne bak Genève-initiativet for en tostatsløsning i 2003. Totstatsløsningen lar seg fortsatt realisere, skriver han i den venstreorienterte avisen Ha’aretz 31. desember.

– Det er ikke noe sannsynlig at det blir en avtale med palestinerne under Netanyahus styre – men det er umulig å hevde at de fysiske realiteter er årsaken til dette, konkluderer Arieli. Palestinerne utgjør en overveldende demografisk majoritet på 82 prosent av landarealet til Vestbredden, påpeker han blant annet.

Det britiske mandatområdet Palestina ble foreslått delt i en jødisk og en arabisk stat. Den eneste grunnen til at araberne (palestinerne) ikke fikk sin stat i 1947, er at de avviste en jødisk stat og gikk til krig. Den eneste grunnen til at palestinerne ikke har fått sin egen stat i 2017, er at de fortsatt avviser en jødisk stat og fortsetter diplomatisk (og til dels og sporadisk voldelig) krig.

Hovedhindringen for fred er den økende radikaliseringen av de arabiske og muslimske masser og den pågående demoniseringen av jøder. I øynene til mange arabere og muslimer er hele Israel en stor bosetning som må bli ryddet av veien, skriver den arabisk-israelske journalisten Khaled Abu Toameh.

 

LO vil anerkjenne Palestina

«LO ber norske myndigheter om å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Den norske regjeringen må videre arbeide for at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap. En anerkjennelse av Palestina vil styrke palestinernes forhandlingsposisjon og bidra til at en tostatsløsning kan bli mulig.»

LO vil ha Norge til å anerkjenne en palestinsk stat, men det er en fantasistat som ikke har noen fungerende regjering og som heller ikke oppfyller kravene til en stat i folkeretten. Samtidig finnes det allerede to palestinske enheter som langt på vei oppfyller kravene. LO burde gjøre det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at organisasjonen krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder.

LO klarer kunststykket å gi Israel alene ansvaret for «oppsplitting av Palestina». De skriver ingenting om det dype fiendskapet mellom Hamas og Fatah og de nevner ikke de to største palestinske gruppene med ett eneste ord.

 

LO krever at blokaden av Gaza oppheves

LOs sekretariat vet veldig godt, men de unnlater å fortelle det, at det daglig går hundrevis av lastebiler med varer fra Israel til Gaza-stripen. Det er ingen mangel på vanlige forbruksvarer i Gaza. I stedet for å fortelle hele sannheten kaller LO det en “blokade”. Det korrekte er at Israel og Egypt har en kontroll av vareleveransene for å hindre at våpen og krigsmateriell blir importert til terrorgruppene i Gaza. På COGATs nettside kan du se en daglig oppdatert oversikt over mengden varer og antall personer som krysser grensen mellom Israel og Gazastripen. Dessuten er Israels sjøblokade av Gazastripen fullt lovlig, ifølge FN.

 

LOs ensidighet

LO kommer med en serie anklager mot Israel, men nevner ikke palestinske terrorgrupper som Hamas, Islamsk Jihad, PFLP eller Al-Aqsa Martyrbrigaden med ett ord. Det eneste kravet som rettes mot palestinsk side lyder slik: «Palestinske og israelske myndigheter må slå ned på vold og diskriminering».

Ellers handler det bare om hva Israel gjør galt. Hvis det var slik at palestinerne har det så ille at Israel fortjener LOs fordømmelser og straffereaksjoner, hvorfor har ikke da LO noen ord eller krav om tiltak mot de over 70 landene som ligger under palestinerne på FNs levekårsindeks? På siste Human Development Index ligger «State of Palestine» på 114. plass. Det er foran Marokko (123. plass), som er et annet arabisk land, og langt foran Pakistan (147. plass), som er et annet muslimsk land.

LO hevder «israelske myndigheters politikk fratar palestinerne grunnleggende menneskerettigheter og undergraver mulighetene for økonomisk utvikling og palestinsk selvstendighet». Hvis dette var sant, hvorfor griper ikke da LO inn mot alle andre land hvor menneskerettigheter krenkes i mye større skala, hvor økonomien er mye mindre utviklet og det er konflikt med nasjonale grupper på titalls millioner mennesker som ikke har sin selvstendighet?

Israel har fullt lovlig okkupert palestinerne de siste 50 årene, men palestinerne er nærmere nå enn noen gang før å ha sin egen stat. Det er ganske enkelt ikke hold i LOs anklager, og dobbelstandarden overfor Israel er skrikende.

LO hevder palestinere behandles som «annenrangs borgere, både i landflyktighet, i Israel og i Palestina». LO kritiserer ikke med navn hvordan for eksempel Libanon behandler palestinerne. At Libanon murer palestinerne inne er ikke interessant å melde. LO tier også om 3.500 drepte palestinere og 12.00 fengslede palestinere i Syria. Hvem bryr seg når det ikke kan gis en anti-Israel vinkling?

Den arabiske journalisten Khaled Abu Toameh vil heller bo i Israel som en annenklasses borger, enn som en borger av første klasse i Kairo, Gaza eller Ramallah.

Over 1,5 millioner arabere bor i den jødiske staten Israel. Til tross for deres situasjon som minoritet, har de det bedre enn arabere i Midtøsten, men også bedre enn arabere som er minoritet i andre vestlige land, sier George Deek.

 

Hva LO glemmer

LO ser ut til å glemme at palestinske ledere ser på hele Israel som okkupert. Går dere inn for boikott av jøder på Vestbredden, vil det neste kravet fra deres palestinske venner bli boikott av alle seks millioner jøder i Israel. Som LO vet, er det allerede flere medlemsorganisasjoner som går inn for full boikott.

LO ser ut til å glemme at Israels okkupasjon av Vestbredden er lovlig etter folkeretten. Israel vant områdene i en forsvarskrig i 1967. Den eneste grunnen til at Israel fortsatt har militær kontroll over området, er at palestinernes ledere ikke har akseptert at Israel skal forbli en stat med jødisk flertall og identitet. En israelsk tilbaketrekning nå vil ikke føre til mer fred og sameksistens, men til en opptrapping av vold og terror og et sammenbrudd av de palestinske selvstyremyndighetene.

 

Hva er mest ulovlig?

LO hevder at Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige og folkerettsstridige. Dette blir grundig tilbakevist av israelske myndigheter. Og hva er mest ulovlig – å fortsette krigen mot Israel i stadig nye generasjoner, eller å bygge boliger? Hva er mest ulovlig, å gi terrorister tre millioner kroner i belønning daglig, eller daglig å bygge 6-7 boliger på “feil” sted?

LO vil forby import av varer fra de israelske bosetningene. Men vanlig praksis i vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme. Den type “folkerett” som LO holder seg til, er vel ikke en “folkerett” som bare rettes mot Israel og jøder som vil bo der?

Senest i oktober 2016 kunne MIFF avsløre en norsk nettside som formidler salg av boliger i bosetninger på okkupert land. Hvorfor har du ikke hørt om dette? Hvorfor reagerer ikke LO?

– Fordi de norske bosetternes naboer ikke er jøder, men tyrkere, og bosetningene ikke ligger i Judea og Samaria [Vestbredden], men på Nord-Kypros. På grunn av dobbeltstandard.

Hva med alle de de andre 150 land- og havområdene som er omstridt, ikke bare i Afrika og Asia, men også i Europa? Hvor store vil de økonomiske tapene bli for Norge når verdenssamfunnets reaksjoner på diskrimineringen av Israel slår inn over oss i tap av eksport og tap av turister?

Hvem skal avgjøre når FN-resolusjoner er innfridd av Israel? Den arabiske liga og deres alliansepartnere i udemokratiske land som har automatisk flertall i FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd?

FNs sikkerhetsråd har i resolusjon 242 krevd av Israels naboer at de aksepterer at Israel skal ha “sikre og anerkjente grenser”. Mener noen i LO at dette kravet er innfridd? Mens kongressen er samlet denne uken, graver jihadistene i Hamas – som er tvillingen til den såkalte Islamske staten (IS) – nye angreps-tunneler inn i Israel. Hensikten er å drepe eller kidnappe israelske sivile eller soldater.

Helt til slutt «fordømmer» LO at Israel har vedtatt en lov som forbyr innreise for personer som oppmuntrer til boikott. «Dette er et angrep på ytringsfriheten og folks demokratiske rettigheter», skriver LO-sekretariatet.

Det er lite sannsynlig at LO noen gang vil ønske velkommen personer som ønsker å svekke og ødelegge deres organisasjon. Det samme gjelder for israelerne. Og for jødene i Israel er det ikke deres fagorganisasjon som står på spill, men deres barns muligheter til et verdig og fritt liv i det jødiske folkets historiske og religiøse kjerneland. Det er israelernes demokratiske rettighet å avvise LOs politikk som vil ødelegge deres eneste stat og erstatte den med en arabisk stat nummer 23 og en muslimsk stat nummer 58.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart