Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Feil på feil i Operasjon Dagsverks motsvar til MIFF

MIFF svarer KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk. (Skjermdump fra kfuk-kfum-global.no)
MIFF svarer KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk. (Skjermdump fra kfuk-kfum-global.no)
Les MIFFs kommentarer til brevet Operasjon Dagsverk sendte til norske skoler fredag 21. september.

Tirsdag 18. september publiserte MIFF artikkelen Ti grunner til at du IKKE bør delta i årets Operasjon Dagsverk. Fredag 21. september publiserte KFUK-KFUM Global svar på MIFFs kritikk i samarbeid med Operasjon Dagsverk.

Her følger MIFFs kommentarer til motsvaret, inkludert lenker til to separate artikler som ble publisert i går. Sitatene fra ODs motsvar er i kursiv og innrykket.

 

ODs innledning

OD: «Selv om årets Operasjon Dagsverk prosjekt handler om Palestina, betyr ikke det at OD har «valgt side» i konflikten mellom Palestina og Israel. Operasjon Dagsverk er verken pro-Israel eller pro-Palestina, vi er pro-menneskerettigheter. Vi er her fordi vi ønsker en slutt på mange år med utrygghet, traumer, mangel på frihet, og brudd på menneskerettighetene.»

Selvsagt har man valgt side, når man vil gi over 20 millioner kroner til fire organisasjoner som vil boikotte verdens eneste jødiske stat og har en historie med svært fiendtlig og demoniserende retorikk mot Israel. Selvsagt har man valgt side når man mobiliserer foredragsholdere bare fra organisasjoner som er pro-palestinske og anti-israelske. Selvsagt har man valgt side når man helt ser bort fra den fiendtlige retorikken til en palestinsk jente og fremstiller henne som en fredsaktivist. Selvsagt har man valgt side når man overfor norske skoleelever fortier arabisk diskriminering og ikke nevner jødene som ble tvunget på flukt fra arabiske land.

Vi har hittil ikke sett OD formidle noe om palestinske brudd på israelernes menneskerettigheter, heller ikke noe om den utrygghet og de traumer som israelere har lidd på grunn av palestinsk vold, terror og rakettangrep.

 

Punkt 1: OD-mottakerne arbeider for diskriminering

OD: «KFUK-KFUM Global og våre palestinske partnere jobber selvsagt ikke for diskriminering, og årets OD handler heller ikke om boikott slik MIFF hevder. Boikott er ikke og har aldri vært en del av årets Operasjon Dagsverk prosjekt. Ingen av midlene OD-elever jobber inn 1. november vil brukes på boikott-aktiviteter.»

Dette stemmer ikke med KFUK-KFUM Globals prosjektsøknad til Operasjon Dagsverk. Der heter det at deltakende palestinske ungdommer «vil bli gjort kjent med og involvert i [MIFFs uthevning] eksisterende ikke-voldelige påvirkningskampanjer på lokalt og nasjonalt nivå, inkludert Olive Tree Campaign og Free Palestine Campaign, fredelige streiker og demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen og urettferdigheter». Free Palestine-kampanjen har et prinsippdokument som ligger på KFUK-KFUM Globals nettside, og det er nettopp her det fremkommer at organisasjonen går inn for «bred økonomisk boikott for å få Israel til å avslutte okkupasjonen». Alt tyder på at den opprinnelige planen for OD-kampanjen, slik det fremkommer av søknaden, var å gi minst 8000 palestinske ungdommer opplæring i bred økonomisk boikott av verdens eneste jødiske stat.

OD: «KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Det stemmer at organisasjonen har et standpunkt som innebærer en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, men dette er samtidig fullt forenlig med denne anerkjennelsen. KFUK-KFUM Global sitt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov.»

Dette er feil. Både YMCA Øst-Jerusalem og YWCA Palestine støtter boikottoppropet fra 2005, hvor det kreves ikke bare at Israel skal avslutte okkupasjonen, men også åpne grensene for millioner av palestinere slik at verdens eneste jødiske stat blir erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58 (den såkalte «right of return»).

Dette er også feil på et annet plan. Vanlig praksis fra vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme. Dette er bare nok et eksempel på at KFUK-KFUM Global diskriminerer.

 

Punkt 2: OD-mottakerne bryter med norsk politikk

OD: «Det er ikke kontroversielt å jobbe for unge menneskers rettigheter, og det er ingenting i årets OD prosjekt som ikke kan støttes av norske myndigheter.»

Dette er feil. Norske myndigheter går inn for tostatsløsning. Janna Jihad, som OD bruker som palestinsk talskvinne, kjemper for en énstatsløsning og ser på hele Israel som palestinsk land. Også ODs egen film har vist fram «palestinsk kart» hvor Israel er utslettet. YWCA Palestine bruker selv kart hvor Israel er utslettet.

 

Punkt 3: OD-mottakerne støtter ekstremt politisk krav som hindrer fredsløsning

OD: «Det MIFF omtaler som «et ekstremt politisk krav», og som KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk anklages å støtte er FN-resolusjon 194 som slår fast at alle flyktninger har rett til retur. Å følge FN-resolusjoner er ikke ekstremt, og det er verken OD, KFUM-KFUM Global eller MIFFs rolle å bortforhandle palestinske flyktninger sine rettigheter. Dette er på linje med norsk utenrikspolitikk og verken ekstremt eller kontroversielt.»

Dette avsnittet ble kommentert i detalj av MIFF i artikkelen I Operasjon Dagsverks brev til norske skoler kommer fiendskapet mot den jødiske staten tydelig fram. Her skriver vi blant annet:

«Norske skoleelever må ikke la seg lure av de fine ordene. Ifølge det KFUK-KFUM Globals palestinske partnere selv forteller oss, fremmer de «Kairos Palestine»-dokumentet. Her blir det advart mot forsøk på å gjøre staten jødisk, se punkt 9.3. De ønsker ikke at en stat skal være dominert av «en religion eller et numerisk flertall». Det blir framstilt som en «urettferdighet» at jødene etablerte en stat i området, se punkt 2.3.2.

Israel ble opprettet som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. Dersom et demokrati skal fortsette å ha jødisk karakter og identitet, må det fortsette å ha jødisk flertall. Det er nettopp dette KFUK-KFUM Global og deres partnere ønsker å endre. De kjemper for et politisk krav som gjør at jødene vil komme i mindretall i sitt eget land. Dette har vært MIFFs hovedkritikk av årets Operasjon Dagsverk siden begynnelsen, og nå blir det bekreftet

 

Punkt 4: OD-mottakerne er i båt med antisemitter og folk som demoniserer den jødiske staten

OD: «Det å være kritisk til den israelske okkupasjonen av Palestina og den israelske politikken som føres mot palestinerne er ikke det samme som å være antisemitt eller å demonisere den jødiske staten. La det ikke være noen tvil: OD, KFUK-KFUM Global og våre partnere i Palestina anerkjenner alle Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov. Israels legitimitet er forankret i Folkeretten og i FN. Det er imidlertid fullt mulig å kritisere Israels brudd på menneskerettigheter samtidig som vi anerkjenner den som en legitim stat. Dette er ikke kontroversielt, men på linje med både norsk politikk og internasjonal lov.»

Igjen – ikke la deg lure av de fine ordene. KFUK-KFUM Globals palestinske partnere har aldri akseptert at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat. Tvert imot, som vi så overfor, advarer de mot dette.

MIFF har aldri hevdet at det å være kritisk til den israelske okkupasjonen av Vestbredden er det samme som å være antisemitt eller å demonisere den jødiske staten. Men hvis du leser hva MIFF faktisk skrev under punkt 4, vil du se alvoret i det KFUK-KFUM Global og deres partnere driver med. I stedet for å svare på MIFFs kritikk, kommer de med en stråmann. Kortversjon: YWCA Palestine oppfyller alle kriteriene for jødehat, ifølge tysk sikkerhetstjeneste. MIFF viste til en rekke konkrete eksempler på demonisering av Israel. OD svarer ikke konkret på én eneste av dem.

 

Punkt 5: Internasjonal Uke i forkant av OD blir ekstremt ensidig og vil ha en antisemittisk effekt

OD: «Dette er feil. Både OD og KFUK-KFUM Global er svært bevisste på det ansvaret som ligger i å få lov til å snakke om solidaritet med tusenvis av norske ungdommer. Vi har derfor vært gjennom en lang prosess som har inkludert fagpersonell fra OD, KFUK-KFUM Global og andre eksperter på tematikken for å finne frem til det vi anser som en sannferdig og nøktern fremstilling av situasjonen i Palestina og Israel historisk og i dag. Vi forholder oss til kilder som FN, FN-sambandet, Store Norske Leksikon og norske skolebøker i den historiske fremstillingen av konflikten og av situasjonen i dag. Vårt tematiske hovedfokus under internasjonal uke vil være årets prosjekt og ungdommers mulighet til å være med på å forandre verden – slik vi alltid gjør når OD og samarbeidspartnere besøker skoler.»

OD nevner ikke med ett ord hva som var kjernen i MIFFs kritikk under dette punktet. OD har mobilisert hjelp fra «Fellesutvalget for Palestina» til å holde hundrevis av foredrag i norske skoler. Studerer du utvalgets logo, vil du se at hele Israel er fjernet og erstattet med det de kaller «Palestina». Flere av de mest anti-israelske aktivistene i Norge deltar i dette utvalget.

MIFF har avdekket feil og ensidighet ord for ord i ODs informasjonsmateriell. KFUK-KFUM Global har aldri svart på hvorfor de fortier systematisk diskriminering av jødene under muslimsk dominans, eller ikke sier noe om jødenes flukt fra arabiske land etter 1948.

 

Punkt 6: «Skummel undertone av antisemittisme og antisionisme» i undervisningsopplegg

OD: «Det hevdes at foredragene som er utviklet for norske skoler for OD har en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Foredragene legger vekt på innholdet i prosjektene under overskriften «Frihet til å leve». I dette ligger frihet fra traumer, frihet fra kjønnsdiskriminering og frihet til å påvirke samfunnsutviklingen med demokratiske og ikke-voldelige virkemidler. Vi fortier ingenting. Ressursmateriellet til Operasjon Dagsverk handler om årets prosjekt. Det er likestilling, opplæring i ikke-voldelige og demokratiske virkemidler, og traumebehandling. Det er dette OD handler om, og siden det er Palestina det handler om er det naturlig at det er dette vi snakker om.»

Her feier OD til side hvordan en ungdom selv opplevde deres undervisningsopplegg. Erwin Teigen (18) var med i gruppen som planla Operasjon Dagsverk i Nordre Nordland inntil han fikk kjennskap til hva som skulle presenteres til norske elever. Da valgte han å trekke seg. I et Facebook-innlegg 15. august kunne han fortelle om det han opplevde under planleggingen av årets OD-dag: «På dette seminaret har vi fått hørt foredragene vi skal holde rundt omkring i norske skoler. Disse foredragene holder en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Hamas og deres handlinger nevnes omtrent ikke, mens Israel beskyldes for å drive apartheid, rasisme og de kritiseres for å ønske å være en jødisk stat.»

Hvis dette hadde stemt dårlig med annen tilgjengelig kommunikasjon fra KFUK-KFUM Global og deres partnere, måtte man stille seg tvilende til det. Men fordi det stemmer som hånd i hanske med det de ellers formidler, har Teigens beskrivelse stor troverdighet. OD, som ellers ser på ungdomsengasjement som hellig, burde heller ta selvkritikk.

 

Punkt 7: OD fremstiller Janna Jihad fra voldelig palestinsk klan som «fredsaktivist»

OD: «Med Israel For Fred har den siste tiden gått til angrep på den 12 år gamle rettighetsaktivisten Janna Jihad. Janna er en ung person som gir sin stemme til ikke-voldelig arbeid for rettferdig fred. Vi har brukt henne i en video for å gi en stemme til en ikkevoldsaktivist. At MIFF legger en 12 år gammel rettighetsaktivist for hat på denne måten er uverdig. Navnet «Jihad» er et helt vanlig arabisk etternavn, og å spekulere i om Janna har voldelige hensikter basert på etternavnet hennes faller på sin egen urimelighet. Vi har full tiltro til at våre palestinske partnere jobber aktivt med å forhindre og redusere voldelige handlinger og uttrykksformer i sitt rettighetsarbeid. Hvis MIFF var mer opptatt av å redusere vold enn å konstruere konflikt og fiendebilder for å skape blest rundt organisasjonen, burde de støtte disse initiativene.»

ODs kritikk av MIFF på dette punktet ble besvart i artikkelen Den «fulle tiltro» Operasjon Dagsverk har til sine palestinske partnere gjør dem blinde. MIFF konkluderte: Vi skulle så inderlig ønske at Operasjon Dagsverk kunne vise at vi tar feil om Janna Jihad, at noen av sitatene eller lenkene er feil eller at hun står for det motsatte. Men nei, Operasjon Dagsverk har så «full tiltro» til sine palestinske partnere at de er blinde. Intifada blir forvekslet med ikke-vold. En framtid uten Israel kalles «rettferdig fred».

 

Punkt 8: ODs informasjonsmateriell er ensidig og feil

OD: «Årets OD-prosjekt er verken pro-Israel eller pro-Palestina. Det er pro- menneskerettigheter. Vår kommunikasjon baserer seg på dette. OD fortier ingenting i sin informasjon på nett, men fokuserer på det årets prosjekt handler om, ungdoms rettigheter.»

Alle som har lest MIFFs artikkelserie om årets Operasjon Dagsverk forstår hvor hule disse ordene er. Det vil også de som har sett ODs propagandafilmer.

OD: «Uavhengig av hva MIFF måtte mene er det ingen tvil om at israelske bosetninger er i strid med internasjonal lov (se blant annet Genèvekonvensjonenes artikkel 49). Dette gjør også norske myndigheter og FN har flere ganger vedtatt resolusjoner som sier det samme.»

Alle som tar seg bryet med å lese artikkel 49 i den 4. Genèvekonvensjon, vil se at den forbyr tvangsflytting til okkupert område. Det skjer ikke på Vestbredden. De israelske bosetterne flytter dit helt frivillig. Mange israelere vil også påpeke at Folkeforbundets mandat fra 1922 ga jødene rett til bosetning i hele det tidligere britiske mandatområdet.

KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk anklager MIFF for å spre «falske anklager og løgner til skolene». Vi har hittil ikke sett at noe av vår kritikk har blitt tilbakevist.

 

Konklusjonen blir derfor den samme som i Ti grunner til at du ikke bør delta i årets Operasjon Dagsverk:

Dersom Elevtinget ville hjelpe palestinerne, kunne de valgt en rekke organisasjoner som fokuserer på å gi humanitær hjelp. I stedet valgte de for årets Operasjon Dagsverk organisasjoner som jobber for å utsulte og utarme nesten sju millioner jøder og to millioner arabere i Israel. Elevtinget valgte organisasjoner som støtter opp om palestinske forsøk på å fjerne verdens eneste jødiske stat. De valgte en norsk organisasjon som årlig deltar i en hets- og demoniseringsuke mot Israel, den såkalte «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».

Til tross for alle fine ord om ikke-voldelig kamp vil ikke pengene fra Operasjon Dagsverk bidra til å forberede palestinske ungdommer på fred med Israel. I stedet vil midlene styrke ungdommenes fiendebilder og bidra til mer demonisering av Israel både i palestinske områder og i Norge. MIFF har her henvist til hva KFUK-KFUM formidler offentlig på engelsk. Hvem kan tro at budskapet deres palestinske medarbeidere formidler på arabisk er noe mer moderat?

I prosjektsøknaden står det at de kommer til å nå ut til 40.000 palestinske ungdommer med pengene fra Norge. Den storstilte påvirkningskampanjen skal vare i fire år. Ifølge KFUK-KFUM Global skal kampanjen «bidra til å fremme rettferdig fred og en bærekraftig slutt på konfliktene og okkupasjonen i Palestina med fredelige midler».

I virkeligheten vil de palestinske ungdommene

  • bli vist kart uten Israel
  • bli opplært i bred økonomisk boikott (ifølge prosjektsøknaden)
  • få høre at «retten til retur er hellig»
  • bli fortalt at Israel begår folkemord
  • få høre at andre land bør kutte diplomatiske bånd med Israel
  • få høre en historie der palestinsk aggresjon og mangel på kompromissvilje blir skrevet ut av historien

Når de i tillegg får høre at hele hatkampanjen er finansiert av norske skoleelever, vil det bare gjøre vondt verre. Om fire år vil innsatsen til norske skoleelever ha ført en ny generasjon palestinere enda lengre bort fra fred.

Vi vil på det mest innstendige be Elevrådet vedta å droppe årets Operasjon Dagsverk. Det finnes veldig mange andre gode prosjekt man kan støtte.

Dersom Elevrådet likevel skulle velge å delta i Operasjon Dagsverk, må skoleledelsen iverksette tiltak for å hindre at Israel-hat og antisemittisme får grobunn blant elevene. I tråd med opplæringsloven og vanlig praksis i norsk skole må elevene eksponeres for ulike synsvinkler på konflikten.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart