Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

66 prosent av norske jøder mener «Israel står i første rekke i kampen mot islamistisk terrorisme»

Israelere viser solidaritet med Frankrike på Rabin-plassen i Tel Aviv etter terrorangrepet. (Foto: Miriam Alster, Flash90)
Israelere viser solidaritet med Frankrike på Rabin-plassen i Tel Aviv etter terrorangrepet. (Foto: Miriam Alster, Flash90)
Jøder i Norge har et helt annet syn på Israel enn den generelle befolkningen.

Rapporten fra Holocaust-senteret om nordmenns holdninger til jøder og muslimer, som ble publisert tirsdag 5. desember, tar også for seg holdninger til den israelsk-palestinske konflikten. Her kommer det fram tydelige skillelinjer mellom den generelle norske befolkningen og norske jøder.

«Folk har ulike oppfatninger av konflikten mellom Israel og palestinerne. Hvem holder du mest med?» er et av spørsmålene som er stilt.

Da spørsmålet ble stilt i tilsvarende undersøkelse i 2011 svarte 12,8% av befolkningen at de holdt med Israel i konflikten. I 2017 er det en liten økning i Israel-støtten til 13,3%. Samtidig er den relativt store støtten til palestinerne nedadgående.

Blant norske jøder er det hele 81% som støtter Israel. Støtten til palestinerne blant jødene er bare på 1,6%. Samtidig er det kun 3,3% av muslimene som støtter Israel. 59,2% av muslimene svarer at de støtter palestinerne.

 

«Israel står i første rekke i kampen mot islamistisk terrorisme.»

20% av befolkningen svarer at de er enige i den påstanden. Det er akkurat like mange som i 2011. 29% mener påstanden ikke stemmer og 52% synes det er umulig å svare på.

Blant muslimene er det 11% som er enige i den påstanden, mens 35% er uenige i den. 49% har ikke klart å svare på spørsmålet.

Når det kommer til de norske jødene mener hele 66% at Israel står i første rekke i kampen mot islamistisk terror. 16% er uenige i den påstanden.

 

«Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.»

32% av den norske befolkning er enige i den påstanden. Det er en nedgang fra 38% i 2011, men er likevel et svært høyt tall. 31% er uenige i påstanden.

Halvparten av norske muslimer – 50% – er enige i den påstanden. 15% mener det stemmer nokså dårlig eller stemmer ikke i det hele tatt.

78% av jødene svarer at det stemmer ikke i det hele tatt. 15% svarer at det stemmer nokså dårlig. Ingen jøder er enige i den påstanden.

 

«Palestinske ledere ønsker oppriktig å få til en løsning på konflikten.»

33% av befolkningen er enige i den påstanden, mens 26% er uenige.

44% av muslimene har tro på at palestinske ledere ønsker å finne en løsning på konflikten, mens 15% tror ikke de er interessert i en løsning.

Også her skiller norske jøder seg betydelig ut fra resten av befolkningen. Hele 72% av jødene er uenige i påstanden om at palestinske ledere oppriktig ønsker en løsning på konflikten. 13% av jødene er enige i påstanden.

 

«Israelske ledere ønsker oppriktig å få til en løsning på konflikten.»

Bare 22% av den norske befolkning tror Israel er interessert i en fredsløsning. 41% av Norges befolkning svarer at de ikke tror det.

10% av de spurte muslimene tror israelske ledere ønsker en løsning, mens 50% svarer at de ikke tror at Israel oppriktig ønsker å finne en løsning.

23% av jødene svarer at de ikke tror israelske ledere oppriktig ønsker en løsning på konflikten, men hele 81% av dem tror det.

– Israelske ledere har ansvar for tryggheten i en stat med drøyt 6 millioner jøder og 2 millioner arabere. De er omgitt av 450 millioner arabere og 1,7 milliarder muslimer hvor en betydelig del er fiendtlig innstilt til en jødisk stat. Det må være noe helt galt med dømmekraften og forståelsen av staters relasjoner hvis man tror at lederne for denne staten ikke er interessert i å avklare grenser og skape fredelige, normaliserte forhold med sine naboer, kommenterer Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred.

 

«Så lenge staten Israel finnes, kan det aldri bli fred.»

21 % av nordmenn er enige i denne påstanden. Det er faktisk en oppgang fra 16% i 2011.

Blant muslimer er det 25% som er enige i den påstanden. 34%, like mange som i befolkningen generelt, er uenige i den påstanden.

4% av jødene svarer at de er enige i en slik påstand, mens 89% svarer at de er uenige slik påstand.

På påstanden «Både israelerne og palestinerne har rett til sin egen stat» er muslimer, jøder og befolkningen stort sett enige.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart