Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Christhard Hoffmann overrekker rapporten fra HL-senteret til inkluderingsminister Solveig Horne. (Foto: Skjermdump)
Christhard Hoffmann overrekker rapporten fra HL-senteret til inkluderingsminister Solveig Horne. (Foto: Skjermdump)

1 av 5 norske muslimer: «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares»

Over halvparten av norske muslimer mener Israel behandler palestinerne på samme måte som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Tirsdag lanserte HL-senteret en ny rapport om nordmenns holdninger til jøder og muslimer i 2017. HL-senteret lanserte en tilsvarende rapport om holdninger til jøder og andre minoritet i 2012. Den nye rapporten sammenligner tallene med det som kom fram for fem år siden.

Den nye rapporten viser at nordmenn ikke har like negative holdninger til jøder som de hadde i 2012. Langt færre er enige i påstandene «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å  fremme jødiske interesserer», «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» og «Jøder har selv mye av skylden for at de er blitt forfulgt».

– De negative holdningene til jøder er klart mindre markante enn de var for fem år siden, sa prosjektleder Christhard Hoffmann under presentasjonen.

Norske jøder mener jødehatet er blitt verre

Likevel svarer hele 70 prosent av de norske jødene i undersøkelsen at de opplever at jødehatet er blitt verre i Norge i løpet av de fem siste årene.

Det er også mange andre urovekkende tall i den nye rapporten.

For skiller man ut svarene fra norske muslimer i undersøkelsen, ser man at det fortsatt finnes svært mange negative holdninger til jøder i Norge.

28,3% av norske muslimer er enige i påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å  fremme jødiske interesserer». Hele 42,2% av muslimene mener «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi». Til sammenligning mener 12,8% av befolkningen generelt det samme

Det mest urovekkende er kanskje at hele 16,6% av norske muslimer mener «Jøder har selv mye av skylden for at de er blitt forfulgt». 7,2% mener dette stemmer helt, mens 9,4% mener det stemmer nokså godt. Blant befolkningen generelt er det 1,7% som mener dette stemmer helt.

Midtøsten-konflikten påvirker holdningene

Som også rapporten i 2012 påpekte, påvirker nordmenns holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne også holdningen til jøder.

– Vi ser en klar sammenheng mellom holdninger til Israel og holdninger til jøder, forklarte Hoffmann da han presenterte hovedfunnene i rapporten.

«Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares.» Denne påstanden mener hele 20,4% av norske muslimer stemmer nokså godt, eller stemmer helt. 37,9% sier det er umulig å svare på, mens bare 41,8% avviser at vold kan forsvares.

– Dette resultatet var relativt overraskende og sjokkerende, sa Hoffmann.

Men også blant befolkningen generelt er det skremmende mange som mener at konflikten i Midtøsten kan forsvare vold mot jøder. 11,7% mener vold og trakassering kan forsvares. 25,3% sier det er umulig å svare på en slik påstand, mens et flertall på 63% avviser vold og trakassering.

Sammenligner Israels handlinger med nazistene

Samtidig som det er færre som viser klare antisemittiske holdninger er det stadig flere som blir Israel-fiendtlige i befolkningen. En av dem som kommenterte rapporten etter framvisningen sa at nordmenn «bytter ut gamle forestillinger av jøder med hat av den jødiske staten Israel».

Hundretusenvis av nordmenn mener fortsatt at så lenge staten eksisterer kan det aldri bli fred. Over halvparten av norske muslimer – 51% – mener at Israels behandling av palestinerne kan sammenlignes med nazistenes behandling av jødene under 2. verdenskrig.

– Dette er med på å legitimere vold, påpekte Hoffmann, som viste til at hver femte muslim forsvarer vold mot jøder på grunn av Israels handlinger.

Rapporten fra HL-senteret peker derfor på behovet for en mer nyansert framstillingen av konflikten mellom Israel og palestinerne. Blant annet mener de det må jobbes inn mot journalistutdanningen i Norge.

Tabell fra side 44 i rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017» fra HL-senteret.
Tabell fra side 44 i rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017» fra HL-senteret.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart