Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Fagforbundet demoniserer Israel i uttalelse til statsministeren

Fagforbundet er LOs største forbund, ifølge organisasjonens egen informasjon er de på vei mot 370.000 medlemmer.
Fagforbundet er LOs største forbund, ifølge organisasjonens egen informasjon er de på vei mot 370.000 medlemmer.
"Den undertrykkingen som vi ser i Palestina i dag er en av de mest groteske, diskriminerende og trakasserende som er satt i system," skriver Fagforbundet Finnmark til statsminister Erna Solberg.

Torsdag 29. august sendte Fagforbundet Finnmark følgende uttalelse til statsministeren, utenriksministeren og politisk partier i Finnmark. MIFF gjengir uttalelsen i sin helhet, ord for ord, med våre kommentarer avsnitt for avsnitt på blå bakgrunn.

Regjeringen belønner Israel for grov krenkelse av folkeretten og ytringsfriheten til det palestinske folk.

Den norske regjeringen belønner ikke Israel, men utbetaler snarere flere hundre millioner kroner årlig til palestinske myndigheter og andre organisasjoner som i større eller mindre grad har en fiendtlig agenda mot verdens eneste jødiske stat. Det er palestinske myndigheter som begrenser det palestinske folkets ytringsfrihet og Israel bryter ikke folkeretten.

Fagforbundet har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp for å støtte palestinske organisasjoners demokratibygging, og palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking.

Norsk Folkehjelp er en av disse organisasjonene med fiendtlig agenda. Senest i 2018 måtte organisasjonen betale 16 millioner kroner tilbake til amerikanske myndigheter for sin støtte til palestinske terrororganisasjoner og Iran.

Den undertrykkingen som vi ser i Palestina i dag er en av de mest groteske, diskriminerende og trakasserende som er satt i system. Det er snakk om å ta identiteten og landet fra et folkeslag, med våpen og et lovverk som er nedverdigende for enhver. Det å skyte uskyldige barn er en del av det man kaller å forsvare seg.

Dette er grov diskriminering. Israel har flere ganger tilbudt full eller nesten full tilbaketrekning fra Vestbredden.
Palestinerne har aldri noen gang tidligere har hatt sin egen stat. Det har aldri vært noe Palestina (annet enn som et geografisk område og et britisk mandatområde). Til tross for alt Fagforbundet, med rette og urette kan kritisere Israel for, har palestinerne aldri vært nærmere noen nasjonal selvråderett enn det de er i dag.
På 1990-tallet ble de palestinske selvstyremyndighetene opprettet. Nesten alle palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen kom dermed under sivil palestinsk kontroll, de aller fleste også under palestinsk sikkerhetskontroll. Da palestinerne var okkupert av Jordan og Egypt fra 1948 til 1967 var selvstyre helt uaktuelt.
Det internasjonale samfunnet står klar til å anerkjenne etableringen av staten Palestina så snart en endelig fredsavtale med naboene er på plass.

En rapport fra den Israelske menneskerettighetsorganisasjon B`Tselem slår fast at det israelske militæret drepte 55 palestinske barn i 2018. 47 av disse barna er drept på Gaza stripen.  En annen organisasjon, Defense for Children International-Palestine (DCIP), kom nylig med en rapport som konkluderte med at israelske soldaters drap på unger på Gaza stripa er krigsforbrytelser.

Drepte palestinske mindreårige kunne for det første vært unngått dersom det ble skapt en kultur i det palestinske samfunnet for å holde barn utenfor den væpnede kampen mot Israel. La oss se fakta i øynene. La oss ikke frita palestinske foreldre, organisasjoner, skolesystem, medier for det ansvar de har med å bruke barn i kampen mot Israel – enten det er som speidere og kurerer eller steinkastere, geværmenn eller selvmordsbombere. En stor del av oppvigleriet av palestinske mindreårige barn til vold blir finansiert av palestinske myndigheter eller andre offentlige institusjoner og medier. Norske myndigheter og norske organisasjoner er derfor direkte og indirekte delaktig i dette. “Barn har rett til å bli beskyttet fra å bli skadet og mishandlet, fysisk og mentalt,” heter det i FN-konvensjonen for beskyttelse av barn. Da må det være en primæroppgave for foreldre og et samfunn å hindre at barn deltar i opptøyer og konfrontasjoner som man vet har potensial til å bli voldelige. Internasjonal lov forbyr ikke-statlige væpnede grupper å rekruttere eller bruke barn under 18 år. Her forbryter en rekke av de militante palestinske gruppene seg daglig. De som ikke har sett bilder og film fra de militante barneleirene i det palestinske samfunnet, bør ta en titt på YouTube.
De aller fleste barna i disse statistikkene som Fagforbundet gjengir er eldre tenåringsgutter som har deltatt i militære angrep og/eller andre provokasjoner langs grensen til Israel.
Fra Fagforbundets medlemmer, via Skatteetaten og budsjettet til palestinske selvstyremyndigheter, flyter det hver måned store utbetalinger til folk, ikke som har drept barn med en feiltakelse, men som er stolte av drapene og får belønning for nettopp barnemord. Forskjellen på MIFF og Fagforbundet er at MIFF protesterer på dette, Fagforbundet er dørgende stille.
Dessverre blir palestinske barn drept ved feil og ved at israelske soldater bryter regler. Dette er dypt beklagelig og må etterforskes, men det er ikke slik at en større andel barn blir drept i Israels forsvarskriger enn i andre vestlige lands krigere – snarere tvert imot.

I 70 år har Israel systematisk og grovt krenket folkeretten og snevret inn ytringsfriheten til det palestinske folket! TIPH (Temporary International Presence in Hebron) som er en norskledet observatørstyrke, er blitt kastet ut av Hebron, byen der overgrep mot barn er hverdagslig. Hebron ligger på Vestbredden og har 220 000 palestinske innbyggere, og rundt 800 jødiske bosettere. Disse bosetterne voktes av 2000 Israelske soldater. Konflikten mellom Israel og Palestinerne blir satt på spissen her, i byen som er hellig både for muslimer, jøder og kristne. Byen er under israelsk okkupasjon, og i den østlige delen har Israel full kontroll.

Observatørstyrken har vært i byen i 25 år og har bidratt til avspenning, blant annet ved å patruljere i gatene og være synlige i byen. Uten internasjonalt nærvær vil overgrepene fra bosettere og soldater ikke bare fortsette, men øke. Etter utkastelsen av TIPH vil det ikke lenger være noen som kan rapportere om det som skjer!

Dette siste er jo ren sprøyt. Det finnes mange titalls internasjonale organisasjoner og minst like mange palestinske organisasjoner som løpende rapporterer om det som skjer i Hebron.
– Det er absolutt ingen grunn til å forsvare alt israelere gjør i dette [Hebron-]området. Men jøder – og bare jøder – er holdt borte fra 97 prosent av Hebron, skriver den israelske journalisten Ben-Dror Yemini.
Bent Solum var i TIPH i flere perioder. I intervju med MIFF forteller han om observatørstyrkens partiskhet. Israelske myndigheter påpekte en rekke andre eksempler på TIPHs partiskhet da de begrunnet hvorfor mandatet ikke ble fornyet i januar 2019.

Fagforbundet Finnmark registrer at i Granavolden-erklæringen er Israel det eneste landet som spesifikt er trukket fram som en viktig samarbeidspartner i utenrikspolitikken. Det står videre at regjeringa vil legge til rette for å styrke forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. 

Fagforbundet Finnmark krever at den norske regjering med statsminister Solberg og utenriksminister Eriksen i spissen holder seg oppdatert på hva som egentlig skjer i Palestina.

Israel er en stat som militært okkuperer Vestbredden og Øst–Jerusalem, og som holder Gaza i en total kveldende blokade!

Restriksjonene på varelevering til Gaza gjelder kun varer som kan misbrukes militært – alt annet kan fritt leveres gjennom grenseovergangene. Bare i juli ble det levert 9.500 semitrailere med varer til Gaza, ifølge tall fra FN.

Fagforbundet Finnmark krever at den norske regjeringen anerkjenner Palestina som egen stat!

Å anerkjenne Palestina uten noen fremforhandlet avtale med Israel (og Jordan og eventuelt andre) vil være å undergrave folkeretten og Oslo-avtalene. En ensidig anerkjennelse vil bare styrke de minst kompromissvillige kreftene på begge sider og føre partene lengre fra hverandre. Det vil sannsynligvis resultere i mer, ikke mindre, blodsutgytelse.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart