Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Norsk Folkehjelps partner har tette bånd til terrororganisasjon

I vinter har ledere i terrororganisasjonen PFLP vært på besøk i Brasil, hvor de også, ifølge PFLPs egen nettside, har snakket om Union of Agricultural Work Committees, en av Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere. (Foto: Nettsiden til PFLP)
I vinter har ledere i terrororganisasjonen PFLP vært på besøk i Brasil, hvor de også, ifølge PFLPs egen nettside, har snakket om Union of Agricultural Work Committees, en av Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere. (Foto: Nettsiden til PFLP)
Norsk Folkehjelp har Union of Agricultural Work Committees (UAWC) som en samarbeidspartner i det palestinske samfunnet. UAWC er nært knyttet til PFLP, som både EU og USA har på sin liste over terrororganisasjoner. Bryter Norsk Folkehjelp folkeretten og norsk straffelov?

Det israelske juridiske senteret Shurat HaDin har spesialisert seg på å bekjempe terror i nasjonale og internasjonale rettssystemer, ikke minst i form av erstatningssøksmål mot organisasjonene og finansieringskildene som står bak terroren. I  mars publiserte Shurat HaDin en 14 siders rapport som avslører koblingen mellom terrororganisasjonen PFLP og en palestinsk helse- og en palestinsk jordbruksorganisasjon.

Shurat HaDin påpeker at bistandsorganisasjonen Oxfams støtte til to palestinske organisasjoner, Union of Health Workers Committees (UHWC) og Union of Acgricultural Workers Committees (UAWC), er et brudd på folkeretten og flere lands nasjonale lover, inkludert Storbritannia, hvor Oxfam har sitt hovedkontor.

Minst én av disse to organisasjonene får også støtte fra Norge. Norsk Folkehjelp lister opp UAWC som en av sine tolv samarbeidspartnere på nettsiden hvor de beskriver sitt arbeid i palestinske områder. Vi gjengir i sin helhet hvordan Norsk Folkehjelp presenterer UAWC:

«Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ble etablert i 1986. UAWC kjemper for palestinske bønders rettigheter og den palestinske befolkningens rettigheter under okkupasjon hvor land og vannressurser blir konfiskert. Organisasjonen jobber både med påvirkningsarbeid og mobilisering av komiteer i lokalsamfunnene for å kjempe for palestinske bønders rettigheter, og driver prosjekter for å utnytte jorda på best mulig måte og ta i bruk jord i områder som er utsatt for konfiskering.»

 

Historien Norsk Folkehjelp ikke forteller

Men det er mer å si om UAWC enn Norsk Folkhjelp sier. Organisasjonen i seg selv er svært aktive i å spre anti-israelsk propaganda internasjonalt. 1. mai 2013 hentet LO en representant for UAWC til å tale på arbeidernes dag. Hun mante fram fiendebilder av Israel. Tilsvarende aktivitet driver UAWC både i det palestinske samfunnet og internasjonalt.

UAWC er tett forbundet med den marxist-leninistiske terrororganisasjonen The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). På 1970-tallet var PFLP en av de mest aktive terrororganisasjonene i verden, spesielt i form av flykapringer. Så sent som i januar 2014 ble to PFLP-terrorister drept i et israelsk luftangrep på Gaza-stripen fordi de var involvert i å avfyre raketter mot sivile israelere. Mange arabiske medier har meldt at PFLP var ansvarlig for massakren av Fogel-familien i Itamar på Vestbredden 11. mars 2011.

PFLP er oppført på terrorlisten til USA, EU, Storbritannia,  Israel og mange andre land.

Organisasjonen UAWC ble etablert av medlemmer løst tilknyttet PFLP, skriver Glenn E. Robinson i sin bok Building a Palestinian State: The incomplete revolution (1997). Organisasjonen Palestinian Shahid Organization skriver på sin nettside at UAWC er en underorganisasjon til PFLP. Da PFLP feiret sin 42. årsdag 12. desember 2009, feiret de i UAWCs hall i  Khan Younis.

Shurat HaDin nevner det ikke i sin rapport, men MIFF kan legge til at PFLP avslører den nære forbindelsen til UAWCs på sin egen nettside i en såpass fersk sak som fra 21. februar 2014. Her forteller organisasjonen at Marwan Abdel-Al, leder av PFLP i Libanon, har vært på besøk i Brasil og tatt til orde for løslatelse av PFLP-leder Ahmad Sa’adat og «snakket om UAWC».

Shuart HaDins rapport navngir to personer (Bashir Al Kheiri og Jamil Muhammad Ismail al-Majalawi) som har hatt toppverv både i PFLP og UAWC. Tre andre UAWC-ledere som er nevnt i årsrapporten fra 2009 er også blitt identifisert som PFLP-medlemmer (Razeq al-Barghouthi, Taghreed Jom’a og Faysal Khalafallah). Sistnevnte, som døde i 2011, er blitt beskrevet som en «iherdig soldat» og «en av medlemmene av spesialavdelingen på den militære front, som har tjent en rekke perioder militært». «Han var, med andre ord, en terrorist,» skriver Shurat HaDin.

Den arabisk-språklige nettsiden til PFLP inneholder detaljerte beskrivelser av UAWCs arbeid.

 

Bryter Norsk Folkehjelp folkeretten?

Folkeretten og flere lands nasjonale lover forbyr å gi direkte eller indirekte støtte til terrororganisasjoner. Alt tyder på at UAWC og PFLP deler lederskap, økonomi, eiendeler og politiske mål. Ved å gjøre midler og ressurser tilgjengelig for UAWC gjør Norsk Folkehjelp dette også tilgjengelig for PFLP.

Men Norsk Folkehjelps bistand til UAWC går jo ikke til terroraktivitet, vil noen innvende.

I 2010 avsa Høyesterett i USA en dom hvor det ble påpekt at bistand til fredelige, lovlige handlinger kan bli avledet til å fremme terror på mange måter. «Historien viser at utenlandske terrororganisasjoner ikke opprettholder organisatoriske brannmurer mellom penger innhentet til humanitære aktiviteter og de som blir brukt til å utføre terrorangrep,» skriver høyesterett i saken Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1 (2010), 130 S. Ct. 2705 (2010).

Shurat HaDin er ikke i tvil når det gjelder Oxfam og deres støtte til UAWC. Bistanden bidrar til fordeler for PFLP, og er derfor ulovlig. Oxfam kan bli straffet i strafferettssaker og felles i sivile søksmål både i EU, USA og mange andre land, mener Shurat HaDin. Oxfam kan holdes ansvarlig for tidligere, nåværende og framtidige terrorangrep gjennomført av PFLP, og kan bli dømt til å betale erstatning til terrorens ofre.

Det er grunn til å tro at Shurat HaDin ville ha kommet til samme konklusjon når det gjelder Norsk Folkehjelp. Alle norske organisasjoner bør stanse støtte til ulike organisasjonsgrener av PFLP, eller være forberedt på å bli straffet for å gjøre det.

 

Straffeloven

Den norske straffeloven sier følgende om å gjøre økonomiske midler tilgjengelig for terrororganisasjoner.

§ 147 b. Med fengsel inntil 10 år straffes den som fremskaffer eller samler inn penger eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal finansiere terrorhandlinger eller andre overtredelser av § 147 a.

På samme måte straffes den som stiller penger eller andre formuesgoder, eller banktjenester eller andre finansielle tjenester til rådighet for

a)en person eller et foretak som begår eller forsøker å begå lovbrudd som nevnt i § 147 a,
b)et foretak som noen som nevnt i bokstav a eier eller har kontroll over, eller
c)et foretak eller en person som handler på vegne av eller på instruks fra noen som nevnt i bokstavene a eller b.

Medvirkning straffes på samme måte.

For sine prosjekter i palestinske områder lister Norsk Folkehjelp opp Utenriksdepartementet, NORAD, Fagforbundet og Fellesforbundet. La oss håpe ikke alle vet hva de er med på.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart