Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Opplæring i jihad og jødehat fortsetter med uforminsket styrke i palestinske skole

Arik Agassi, forskningsleder ved IMPACT-se, viser fram noen av de palestinske skolebøkene som fremmer jihad og motarbeider fred. (Foto: IMPACT-se)
Til tross for sine løfter til Norge og andre land, fortsetter palestinske myndigheter å bruke de samme skolebøkene som fremmer jihad og jødehat. Dette skoleåret har de i tillegg laget studiehefter som er minst like ille.

Norge støtter skolepensum som fremmer jihad, skrev Aftenposten som hovedsak på sin forside 12. november 2019. Lederartikkelen to dager senere var klinkende klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred. Én måned tidligere hadde MIFF publisert 44 eksempler fra palestinske skolebøker på norsk som viser at vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i grunnskolen.

Siden den gang har Norge holdt bistand til palestinsk utdanning tilbake, men i oktober 2021, like før utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) gikk av, ble pengekranene igjen åpnet. Hva som skjedde oppsummerte MIFF i artikkelen Hvordan Utenriksdepartementet gikk tilbake til å sponse jihad-opplæring og viser forakt for Stortingets flertall.

I juni 2021 kom en rapport om palestinske skolebøker utarbeidet for EU. Til tross for sterk forsinkelse og noen bisarre metoder, var rapporten en kraftig dom over palestinske selvstyremyndigheters systematiske og målbevisste bruk av antisemittisme, hat og oppfordring til vold i skolebøkene. Men da  skoleåret 2021/2022 startet i høst, tok palestinske myndigheter i bruk de samme skolebøkene som brukt tidligere.

I tillegg har PA dette skoleåret tatt i bruk tilleggsmateriale, studiehefter, som viser et minst like ekstremt innhold som skolebøkene. MIFF ga noen eksempler på innholdet i studieheftene i november, og i denne artikkelen gir vi en mer omfattende oversikt.

Eksempler på innhold i studieheftene

Eksemplene i denne artikkelen er hentet fra studiehefter utarbeidet og publisert av palestinske selvstyremyndigheter for skoleåret 2021-2022. Dette innholdet er tatt med, til tross for europeisk press for å fjerne slikt problematisk innhold. 

Det er The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) som har samlet eksemplene. Se flere eksempler og mer fullstendig engelsk oversettelse av de arabisk-språklige faksimilene i deres rapport fra januar 2022 (PDF, 71 sider). MIFF har kun gjengitt på norsk omkring 30 eksempler av 62 eksempler på problematisk innhold.

Årlig norsk øremerket støtte til palestinsk utdanning

kroner
0

Oppvigleri og hyllest av vold, jihad og martyrdød

Islamic Education, Grade 9, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 1.

De som dør som martyrer mens de dreper vantro (kristne, jøder, andre ikke-muslimer) vil bli rikt belønnet av Allah

Niendeklassinger lærer at de som dør som martyrer når de dreper vantro (kristne, jøder, polyteister) vil få nåde og bli stort belønnet. Det blir ikke gitt noen historisk kontekst eller alternativ tolkning til elevene, som sitter igjen med at dette gjelder som et religiøst påbud og løfte i dag.

Islamic Education, Grade 5, Card 11, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 19, 26.

Elevene i femte klasse blir direkte oppmuntret til voldshandlinger og instruert til å gjennomføre jihad mot israelere og dø som martyrer for å frigjøre al-Aqsa moskéen. I tekstavsnittet blir det også spredt en konspirasjonsteori om at «den sionistiske okkupasjonen» graver under moskéen for å ødelegge den.

Islamic Education, Grade 10, Card 11, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 19.

Jihad for frigjøringen av Palestina «er en individuell plikt for hver muslim»

Det nye studieheftet henviser til en skolebok fra 2020 hvor elevene får spørsmålet: «I hvilke tilfeller blir jihad for Allahs sak for frigjøringen av Palestina en individuell plikt for hver muslim?»

. Social Studies, Grade 9, Card 7, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 20.

Dalal Mughrai blir hedret som en modig «kvinnelig arabisk jihad-kriger»

Dalah Mughrabi var terroristen som ledet Kystmassakren i 1978, hvor 38 israelere ble drept.

Social Studies, Grade 9, Cards 6–7, Quarter 1, Semester 1, 2021–22.

Væpnet motstand er en «naturlig rett»

Niendeklassinger blir fortalt at væpnet motstand er en «naturlig rett» og «lovlig» måte å «bekjempe okkupasjonen».

Geography and Modern History of Palestine, Grade 10, Card 8, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 20.

Terroristen al-Qassam blir løftet fram som helt

Izz al-Din al-Qassam var en palestinsk jihad-leder på 1930-tallet. De væpnede styrkene til terrororganisasjonen Hamas er oppkalt etter ham. I et nylaget studiehefte for tiendeklassinger er al-Qassam avbildet på bakgrunnen av et rødt hjerte, og elevene får i oppgave til å samle informasjon om ham, inkludert datoen han ble «martyr».

Israel er djevelen

I et nytt studiehefte for elever i 11. klasse blir Israel sammenlignet med djevelen. Dette er en tolkning fra et dikt som også er gjengitt en skolebok fra 2020, men i boken blir det ikke nevnt noe om djevelen. Dette er et eksempel på at studieheftene er blitt enda mer ekstreme enn skolebøkene.

Arabic Language, Grade 6, Card 16, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 12, 45.

Plikt å «frigjøre moderlandet (…) med blod og eiendom»

Sjetteklassinger lærer at det er deres plikt å frigjøre moderlandet «med blod og eiendom». De blir også lært at «det ikke er noe godt i de som forlater» moderlandet.

Arabic Language, Grade 5, Card 4, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 10–11.

Femteklassinger blir opplært til å «ofre sitt liv»

Et dikt av Tawfiq Ziad har sitater som «Jeg bar mitt blod i hånden» og «Jeg ofre mitt liv for ditt».

Antisemittisme og antisionisme

History, Grade 11 (Literature, Sharia Branches), Card 30, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 27.

Det blir fornektet at jødene utgjør et folk

Studieheftet forteller elevene at etableringen av staten Israel bygde på tre falske premisser, blant annet at jødene utgjør en nasjonal gruppe. 

Social Studies, Grade 9, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 5, 23.

Jødenes selvstyre blir framstilt som «kolonialistisk konspirasjon»

Folkerettsdokumenter som Balfour-erklæringen og San Remo-konferansen blir framstilt som «kolonialistiske konspirasjoner som bidro til den politiske oppdelingen av det arabiske moderlandet».

History, Grade 11 (Literature, Sharia Branches), Card 30, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 26.

Den jødiske staten er basert på «rasistisk ideologi»

«Sannheten er at det ikke finnes noen sionisme uten kolonisering, og det er ikke noen jødisk stat uten å drive bort araberne, konfiskere og gjerde inne deres land.» Elevene lærer at Israel er bygget på «rasistisk ideologi», at de «andre» ikke blir akseptert Sionistenes mål er å «tvinge det palestinske folk til å emigrere».

Islamic Education, Grade 9, Card 6, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 27.

Jødene blir fremstilt kollektivt som forræderiske og fiendtlige

I et studiehefte om islams historie blir jødene som kollektiv framstilt som utspekulerte, forræderiske og fiendtlige. Elevene blir bedt om å «nevne noen av karakteristikkene til jødene» og «være bevisst på betydningen av jihad for Allahs sak».

History, Vol. 1, Grade 11, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 11.

Klassisk antisemittisme: Jødene kontrollerer verden

I et studiehefte blir elevene henvist til en skolebok hvor det blir gitt en klassisk antisemittisk forestilling av at jødene kontrollerer verden.

Geography and History of Palestine, Grade 10, Card 15, Quarter 1, Semester 1, 2021– 22, p. 33.

Israel er et resultat av kolonialisme

Elevene lærer at Israel er et produkt av kolonialismen og en del av en plan om å dele den arabiske verden og skille Asia fra Afrika.

«Jødene er utlendinger i dette landet»

Elevene blir bedt om å drøfte setningen: «Jødene er utlendinger i dette landet, og Palestina er for den arabisk-muslimske befolkningen.»

Hat, intoleranse og dehumanisering

Israel er Satans medhjelper

Syvendeklassinger blir henvist til en skolebok fra 2020 hvor Israel blir omtalt som Satans medhjelper og hvor elevene blir oppfordret til å frigjøre al-Aqsa med vold.

Social Studies, Grade 9, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 14.

Israels påståtte forbrytelser

Bilder av døde mennesker blir brukt til å undervise om Israels «undertrykkende tiltak» og «kollektiv avstraffelse».

Islamic Belief, Grade 11 (Sharia Branch), Quarter 1, Semester 1, 2021–22, Card 4, p. 9.

De vantro skal frastøtes med hat og fiendskap

Et studiehefte for 11. klasse gir undervisning om islam:

«1. Muslimen må hengi seg til Allah, Hans profet, og de troende med kjærlighet og støtte, og frastøte seg de vantro med hat og fiendskap.

  1. Å alliere seg med vantro og støtte dem med ord, handlinger eller intensjoner blir ansett å være et brudd med troen.»
History, Grade 11, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 11–12

«Organisert massemord»

Elevene blir bedt om å sammenligne Israels politikk overfor palestinerne med europeiske kolonistater. «Organisert massemord», «manglende helseomsorg» og «mental, fysisk og kulturell skade» blir nevnt som stikkord.

Social Studies, Grade 9, Card 2, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 12.

Israel har mestret «drap, tortur, ødeleggelse»

Kolonialismen bygger på «undertrykkelse, underleggelse, vold, overgrep, drap, ødeleggelse og tortur». Dette er noe «den israelske okkupasjonen» har mestret og brukt mot det palestinske folk.

Arabic Language, Grade 10, Card 22, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 31–32.

Vær som et glasskår i Israels hals

Elevene blir bedt om å være som et glasskår i Israels hals. I følge studieheftet oppmuntrer diktet til «intifada og opprør mot okkupanten». Diktet handler om at palestinerne skal returnere til israelske byer og regioner som Lod, Ramla og Galilea.

Arabic Language, Grade 7, Card 16, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 31–33.

Tilbakevending med «alle typer krigføring»

Et studiehefte drøfter et dikt fra en skolebok fra 2020. «Retten til å vende tilbake» vil finne sted gjennom «alle typer krigføring», for å redde landet fra «skitten til okkupasjonen». Horisonten til «tilbakevendingen» blir beskrevet som «malt i blodet til martyrene». Diktet i seg selv trenger ikke nødvendigvis ha slike tolkninger, det nevner ikke en voldelig tilbakevending.  

Science and Life, Grade 8, Card 16, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 10, 12, 46.

Demonisering i naturfagsboken

Naturfagsboken for åttendeklassinger hevder Israels sikkerhetsbarriere er «rasistisk anneksjons- og ekspansjonsgjerde».

Social Studies, Grade 7, Card 26, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 19–20, 37.

Palestinske barns plikt å «frigjøre» Jerusalem «på forskjellige måter»

Israel blir anklaget for å «jødifisere» Jerusalem og slette byens arabiske og muslimske identitet. Elevene blir også lært at det er deres plikt å «frigjøre» Jerusalem og andre palestinske byer «på forskjellige måter», noe som hinter om at væpnet kamp er et alternativ. Studieheftet antyder at Vestmuren ikke har noen forbindelse til jødedommen, når den hevder at sionistene «gjorde Buraq—veggen om til Klagemuren».

 

Arabic Language, Grade 8, Card 3, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 15–16, 31, 35, 42.

«Okkupasjonen» gjorde «de mest forferdelige massakrer»

Åttendeklassinger lærer arabisk diktning gjennom et dikt som oppmuntrer dem til å beskytte sitt land mot «okkupasjonen», som blir anklaget for å ha gjort «de mest forferdelige massakrer».

Islamske påbud for kvinner

Islamic Education, Grade 9, Card 4, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 15, 22.

Kvinner som ikke bruker hijab er årsak til «ondskap, fristelse og korrupsjon»

Niendeklassinger lærer at kvinner som ikke bruker hijab er årsak til «ondskap, fristelse og korrupsjon», og at de også er årsaken til «det moralske forfallet blant unge menn».

Islamic Education, Grade 7, Card 14, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 22.

Kvinner kan ikke vise sitt hår eller nakke til andre enn ektemannen og nære slektninger

Syvendeklassinger får opplæring i at kvinner ikke kan kle seg, gå eller snakke på en måte som gjør dem attraktive for menn. Kvinner kan ikke vise sitt hår eller nakke til andre enn ektemannen og nære slektninger.

Utsletting og delegitimering av Israel

Sionister i Jerusalem i 1856?

Studieheftet fremstiller, feilaktig, den nye jødiske bydelen som ble anlagt utenfor Jerusalems gamleby i 1856 som «etablert av sionistbevegelsen». Avsnittet fortier at Gaza-stripen og Vestbredden var okkupert av Egypt og Jordan fra 1948 til 1967.

Geography and History of Palestine, Grade 10, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021– 22, p. 3.

Israel slettet fra kartet

I et kart for tiendeklassinger er Israel utslettet, israelske byer blir framstilt som palestinske, Tel Aviv er ikke nevnt og Eilat har fått et arabisk navn.

Det er mange slike og lignende eksempler i de nye studieheftene. Daler, sletter og fjell som ligger i Israel blir for eksempel også omtalt som palestinske. 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart