Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Aftenposten: Palestinske skolebøker motarbeider fred

Faksimile av lederartikkel i Aftenposten 14. november 2019.
I lederartikkel krever Aftenposten at Norge og andre bistandsgivere legger økonomisk press på palestinske selvstyremyndigheter.

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Bak rapporten om skolebøkene står IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. I forrige uke gjennomførte MIFF og IMPACT-se en serie møter på Stortinget og i Utenriksdepartementet for å gjøre norske ledere oppmerksom på hvordan norske bistandspenger blir misbrukt.

«Norge støtter skolepensum som fremmer jihad,» meldte Aftenposten på sin forside 12. november. «I palestinske skolebøker forherliges jihad, og staten Israel eksisterer ikke.»

Torsdag 14. november følger Aftenposten opp med lederartikkelen Palestinske skolebøker motarbeider fred.

Aftenposten skriver at «det knapt finnes noe sånt som en øremerket krone» i den norske bistanden til palestinske selvstyremyndigheter. Det er derfor «rimelig å si at en del av denne støtten muliggjør produksjon av undervisningsmateriell i skolen». Dette samsvarer helt med MIFFs kritikk av den norske bistanden, både når det gjelder det skalerte belønningssystemet for terrorister og hatopplæring og hyllest av terrorister. Og selv om norsk bistand skulle være øremerket, bidrar alle penger inn i kassen til palestinske selvstyremyndigheter til å styrke deres aktiviteter.

Norges støtte til palestinske selvstyremyndigheter «er begrunnet med et ønske om fred», fortsetter Aftenposten. Da er det «rimelig at giverland er opptatt av i hvilken grad støtten styrker arbeid i den retningen».

«Disse skolebøkene gjør ikke det. De har fjernet Israel fra kartet, noe som er et falsum. De underspiller fredsprosessen, noe som gjør det vanskelig å diskutere hvorfor det har gått galt, og hva som kan være veien fremover. Dette er debatter oppvoksende palestinere trenger. Det er langt mer konstruktivt enn forsterkning av fiendebilder eller glorifisering og alminneliggjøring av voldelige metoder,» skriver Aftenposten.

Lederartikkelen konkluderer: «Det er urovekkende at dette arbeidet har pågått jevnt og trutt uten at noen i de palestinske selvstyremyndighetene har sett problemet overfor giverlandene. Det vitner om mangel på forståelse for hensikten med den økonomiske støtten fra blant andre Norge. Alternativet er det en indikasjon på at de ikke bryr seg om giverlandenes motiver for overføringen, noe som er enda mer alvorlig.

Hvis EUs uavhengige granskning kommer til samme konklusjon som undersøkelsen fra Impact-se, må giverlandene knytte endringer til den økonomiske støtten. Av alle krav man stiller til et mottagerland, må en direkte motarbeidelse av grunnlaget for støtten stå øverst på listen over ting man ikke gjør.»

Også Fædrelandsvennen, regionavisen på Sørlandet, tok 13. november til orde for å trekke norsk bistand til palestinsk utdanning inntil skolebøkene er endret.

Faksimile av Fædrelandsvennens lederartikkel 13. november 2019.

Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart