Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før

Også i Øst-Jerusalem blir skolebarn lært opp til å hate Israel. (Foto: Peter Biro, EU, flickr)
Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole. – Ekstreme nasjonalistiske og islamistiske ideer får mer plass enn før, inkludert i matematikk og naturfagene, viser en ny rapport.

IMPACT-se er et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. For kort tid siden publiserte IMPACT-se en ny rapport med hundre eksempler fra nye palestinske skolebøker. Til sammen har de gransket 202 bøker for årskull fra 1. til 12. klasse. Bøkene er utgitt fra 2016 til 2019, og er den andre store oppdateringen av palestinske skolebøker etter at selvstyremyndighetene ble opprettet. Før Oslo-avtalene brukte skolebarn på Vestbredden og Øst-Jerusalem jordansk pensum, mens skolebarn på Gaza brukte egyptisk pensum.

Palestinsk pensumlitteratur har tidligere fått mye kritikk.

– Det har vært forventet at det nye pensumet ville bli mer moderat enn det som er brukt mellom 2000 og 2016. Men dessverre viser vår analyse at de nye skolebøkene er mer radikale enn tidligere, med en klar forverring i innhold i forhold til UNESCOs standarder, skriver IMPACT-se.

Deres oppsummering er dyster: «Vold, martyrdød og jihad blir systematisk inkludert i alle årstrinn og fag på en mer omfattende og sofistikert måte, inkludert det fulle spekter av ekstreme nasjonalistiske ideer og islamistiske ideologier som går inn i undervisning til og med av matematikk og naturfag som fysikk, kjemi og biologi.

Muligheten for fred med Israel blir avvist. Det er helt borte fra bøkene å gi legitimitet til den historiske jødiske tilstedeværelsen i det som i dag er Israel og de palestinske selvstyreområdene, eller til dagens jødiske tilstedeværelse i Israel.»

Fred blir avvist

Tidligere har fredsarbeid med Israel vært tema i noen palestinske skolebøker. Dette er nå helt borte. Oslo-prosessen fra 1993 blir omtalt bare én gang, og da som et nøytralt datapunkt. Tidligere har pensum gjengitt mer fullstendig fra brevet som Yassir Arafat skrev til Yitzhak Rabin i 1993, men nå er enkelte sitater som tidligere ble brukt utelatt – ikke minst Arafats erklæring om at dette var «en historisk hendelse som åpner en ny tidsepoke med sameksistens, fri fra vold og alle andre handlinger som setter fred og stabilitet i fare».

All omtale av fredsforhandlinger siden Oslo-avtalene er fjernet fra det nye pensumet. «Det er ikke noen hint av muligheten for å løse konflikten med Israel på en fredelig måte.»

Jødisk historie i landområdet mellom Middelhavet og Jordan-elven blir fremstilt som historieforfalskning og jødiske hellige steder blir fremstilt som muslimske områder som blir utnyttet av sionistene.

Økt radikalisering

De nye skolebøkene «indoktrinerer for død og martyrdom, og de bruker flere ulike virkemidler til å overbevise barn om å risikere livet sitt som martyrer». Gjennom alle årskullene blir det behovet for å fortsette kampen understreket – med ordbruk som revolusjon, opprør, ribat og jihad. Den tidligere islamske historien, da arabiske hærstyrker erobret store deler av Midtøsten og Nord-Afrika, blir brukt som inspirasjon i den «nasjonale kampen». Elevene blir minnet om at kampen blir belønnet i paradis, inkludert med 72 jomfruer man får gifte seg med. De som jobber for personlig suksess og karriere blir fremstilt som feiginger.

Budskapet om at målet er å «vende tilbake» inn i selve Israel (innenfor våpenhvilelinjene fra 1949) er «dramatisk forsterket» i de nye lærebøkene. Pensumet lærer barna at kampen for frigjøring ikke slutter med Vestbredden og Gaza – hele Israel skal bli Palestina. I et dikt blir det antydet hvilken skjebne som venter jødene som bor i Israel: «utrydd restene av utlendingene» etter at «maktrøverne er utryddet».

Jøder og Israel blir demonisert i større grad enn tidligere. Antisemittisme er mer utbredt. Staten Israel blir stort sett beskrevet som «den sionistiske okkupasjonen» gjennom hele pensum. Når navnet «Israel» blir brukt, blir det ofte satt i hermetegn for å delegitimere staten.

Tekstene i skolebøkene karakteriserer alt som er israelsk som kriminelt. Det blir brukt krenkende uttrykk i beskrivelser av Israel og jøder. Den jødiske/ israelske «andre» blir presentert med undertoner av fremmedgjøring og trusler. Jødene blir svertet helt tilbake fra den politiske rivaliseringen med Islams profet. Ingen objektiv informasjon blir gitt om Israel eller jøder som kan være en motvekt når tankene til palestinske barn skal formes. «Kort sagt, det er ingen utdanning for sameksistens.»

Hva har så dette med deg å gjøre?

Palestinsk pensum og utdanning blir finansiert av dine skattepenger, gjennom norsk bistand til palestinske selvstyremyndigheter. I november har MIFF invitert representanter for IMPACT-se til Norge for å presentere sin rapport for stortingspolitikere og utenriksdepartementet.

Hvis du vil støtte MIFFs opplysningskampanje om de nye ekstreme palestinske skolebøkene, ber vi deg om å bli medlem eller sende en gave – Vipps 39881, bankkonto 78770654539.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart