Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Aftenposten: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad

Faksimile av Aftenpostens forside 12. november 2019.
En måned etter MIFF satte fokus på det redselsfulle innholdet i palestinske skolebøker, følger nå Aftenposten etter.

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Bak rapporten om skolebøkene står IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. I forrige uke gjennomførte MIFF og IMPACT-se en serie møter på Stortinget og i Utenriksdepartementet for å gjøre norske ledere oppmerksom på hvordan norske bistandspenger blir misbrukt.

Tirsdag 12. november gjør Aftenposten dette til hovedsak på sin forside. «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad,» skriver Aftenposten. «I palestinske skolebøker forherliges jihad, og staten Israel eksisterer ikke,» fortsetter avisen.

I møtene med stortingspolitikere påpekte MIFF at Norge gir en øremerket støtte på 55 millioner kroner årlig til palestinsk utdanning. Vi har foreslått at en mindre del av dette beløpet holdes tilbake inntil palestinerne endrer sine skolebøker og oppfyller UNESCO-standardene.

Skolebøkene til palestinske myndigheter er ikke innbundne bøker med stive permer som er dyre å trykke. Det er i praksis hefter som deles ut til elevene og som trykkes opp i nye opplag for hvert semester. Det er lett å fjerne den delen av pensum som fremmer jihad og hat. Det er lett å legge inn igjen eksempler på fredsarbeid og forhandlinger, for det har vært i skolebøkene tidligere.

Dersom norske politikere reagerer bestemt og raskt, kan det bli en positiv endring allerede til vårsemesteret. Hvis norske politikere velger å være likegyldige, vil nye årskull av palestinske barn få en opplæring som fremmer jihad – med dine og mine skattepenger.

Hva sier politikerne til Aftenposten?

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder for KrF, mener Norge bør holde igjen bistand til «inntil man får rettet opp de påviste udemokratiske og hatske holdningene i lærestoffet.

Liv Signe Navarsete, Senterpartiets representant i utenrikskomiteen, er kritisk, men vil ikke gå så langt som til å si at midlene bør fryses. «Det er jo selvfølgelig ikke positivt at barna lærer om å krige heller enn å skape fred. Undervisningsmateriellet bør endres.»

Petter Eide, stortingsrepresentant for SV og leder av Palestinas venner på Stortinget, vil ikke stanse noe støtte. «I stedet for å kritisere dem bør vi stille krav om en dialog som kan bidra til at skolemateriellet kan bli bedre.» Han omtaler pensumet som «problematisk» og «sier at det vil gjøre det vanskeligere for palestinerne å sikre internasjonal støtte fremover.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) er positiv til at EU har startet granskning av skolebøkene. Han skriver til Aftenposten at norske myndigheter over flere år har diskutert innholdet i skolebøkene med PA. Temaet ble også tatt opp da Mahmoud Abbas var i Norge i september. Halvorsen skriver at «norske myndigheter tar skarp avstand fra antisemittisme og hatefulle ytringer».

Andre reaksjoner

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) skriver på sin Facebook-side som en kommentar til Aftenpostens artikkel: «Norge skal overføre 220 millioner til de palestinske utdanningsmyndighetene de neste årene. Aftenposten avslører at i lærebøkene står det at hellig krig er det viktigste i livet, og det er ingenting som forbereder barna på å leve fredelig med Israel. Her er det bare en ting å gjøre, det er å holde igjen pengene!»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart