Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Varsel til Riksrevisjonen: Regjeringen tildekker hvordan norsk bistand bidrar til å belønne terror

Regjeringen bruker statsbudsjettet til å tildekke hvordan norsk bistand bidrar til å belønne terror. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter, flickr)
Videreformidler palestinsk skrøne.

Her er varselet som MIFF sendte til Riksrevisjonen 8. oktober 2019. Se også PDF-versjon.

Les kommentaren: Den store skrønen i statsbudsjettet

Til Riksrevisjonen, Avdeling R3

Postboks 6835 St. Olavs plass

0130 Oslo

Kopi: Utenriksdepartementet, Stortingets utenrikskomité

Varsel til Riksrevisjonen: Regjeringen tildekker hvordan norsk bistand bidrar til å belønne terror

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlems­organisasjon stiftet i 1978. MIFF har om lag 11.100 medlemmer i Norge og nærmere 500 medlemmer i Danmark. I et brev 6. august 2018 gjorde vi Riksrevisjonen oppmerksom på det vi mener er et særdeles alvorlig misbruk av fellesskapets midler og verdier.

Vi påpekte at Norge årlig har gitt «generell budsjettstøtte» til palestinske selvstyremyndigheter (PA) på 235 millioner kroner. Det er dokumentert overfor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at PA har et sinnrikt, skalert system for å belønne dømte terrorister i israelske fengsler.[1] Også løslatte fanger fortsetter å få månedlige utbetalinger. Jo lengre tid fangen har sonet i israelsk fengsel – det vil si jo mer alvorlige forhold fangen er dømt for – jo større er den økonomiske belønningen både under soningen og i etterkant.[2] Fanger som er dømt for terrordrap på sivile israelske kvinner og barn får flere ganger høyere månedslønn enn palestinske politimenn og lærere.

I hele Solberg-regjeringens tid har palestinske selvstyremyndigheter fortsatt å trappe opp den økonomiske belønningen til dømte terrorister. I noen år har PA prøvd å skjule sine utbetalinger ved å la pengene gå via PLO, men i 2018-budsjettet er PA helt åpne om at overføringene går fra deres generelle budsjett.[3] Beløpet som PA har satt av i 2018-budsjettet til lønn til fengslede terrorister og til deres familier utgjør 7,5 prosent av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes på belønning av terror tilsvarer 44 prosent av den totale summen PA håpet å få i utenlandsk bistand i 2018 (6,1 milliarder kroner). 1,3 milliarder kroner går direkte til fengslede eller løslatte terrorister. 1,6 milliarder kroner går til deres familier og noe som er kalt Institusjonen for sårede.

Som Riksrevisjonen ble gjort oppmerksom på i 2018, har Straffeloven anvendelse også på handlinger i utlandet når handlingene anses som terror- eller terrorrelatert. Det samme gjelder for handlinger som anses som oppfordring til en straffbar handling (§ 5).

MIFF påpekte at PAs belønningssystem for dømte terrorister er et økonomisk incitament til å begå terrorhandlinger, og i den storstilte skala ordningen praktiseres må det sees på som en offentlig oppfordring til å iverksette en straffbar handling. Vi ba derfor riksrevisjonen undersøke om Utenriksdepartementet ved sin generelle budsjettstønad til PA gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror.

Forsøk på tildekking

Nå har det dukket opp et nytt alvorlig forhold. I Utenriksdepartementets budsjettforslag for 2020 (fremlagt 7. oktober 2019) heter det:

«Norsk bistand til Palestina går ikke til palestinske fanger. Norge har ved flere anledninger gjort det klart for de palestinske selvstyremyndighetene at den nåværende fangestøtteordningen er uakseptabel og må avvikles. Norge arbeider sammen med andre sentrale givere for å avvikle den eksisterende ordningen.»[4]

Som MIFF dokumenterte i brevet fra august 2018 er det ukorrekt at norsk bistand til palestinske selvstyremyndigheter ikke går til palestinske fanger.

Dette er ytterligere bevist i år. De siste månedene har PA valgt å kutte i lønnsutbetalinger til vanlige offentlige ansatte, men opprettholdt utbetalinger til fanger på samme nivå.[5]

Så lenge Norge gir bistand til palestinske selvstyremyndigheter, og så lenge deres belønningssystem fortsatt eksisterer, er det umulig å si at norsk bistand ikkje går til palestinske fanger.

Vi ber derfor Riksrevisjonen granske om Utenriksdepartementet i statsbudsjettet tildekker et mulig brudd på Straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror.

Vi ber derfor Riksrevisjonen undersøke om Utenriksdepartementet tildekker et mulig brudd på Den Internasjonale konvensjon om bekjempelse av finansiering av terrorisme av 09.12.1999 nr.1. [6]

Vi minner også Riksrevisjonen om, slik vi ba om i august 2018, å granske om norsk bistand ved sin generelle budsjettstønad til PA gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot hatefulle ytringer. Her er bare ett eksempel av utallige på hatefulle ytringer: Fredag 5. oktober 2018 kringkastet palestinske selvstyremyndigheters offisielle tv-kanal (PA TV) følgende budskap fra en PA-ansatt. Her er utdrag fra talen: «Dra omkring i verden og se hvordan det gikk med dem som fornektet [Koranen] … Okkupasjonsregjeringen har ikke lært av historien, fra korrupsjonen til Israels barn den første og andre gang. De har ikke lært. De [jødene] lærte ikke av hva Nebukadnesar gjorde mot dem. De lærte ikke av hva Titus, den store romerske leder, gjorde mot dem. De lærte ikke av hva Hitler gjorde mot dem, og kongene i Europa og Spania – de lærte ikke. De har fortsatt å oppføre seg på samme måte: Den arrogante mentaliteten overfor andre mennesker. Mentaliteten av overlegenhet overfor andre mennesker. Mentaliteten med å isolere seg, mentaliteten med bosetninger. Denne mentaliteten, en ideologi som planlegger og systematisk jobber for å oppvigle til krig og konflikt i hele verden. De [jødene] har ikke lært noe av hendelsene i historien.»[7] Driften av PA TV er finansiert av palestinske myndigheter. I dette tilfellet blir altså både lønnen til taleren og kringkastingen av dette jødehatet finansiert av norsk bistand.

«All informasjon som kommer inn til Riksrevisjonen, blir vurdert etter vesentlighet og risiko», skrev Riksrevisjonen da dere bekreftet mottak av vårt varsel i august 2018. Vi ser det som svært alvorlig at regjeringen, i sin proposisjon til Stortinget, tildekker et forhold som kan være brudd på den norske Straffeloven og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

Med vennlig hilsen

Bengt-Ove Nordgård, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF

Se direktesending om saken på Facebook:

https://www.facebook.com/medisraelforfred/videos/2511225995613950/?xts%5B0%5D=68.ARAbszHRqflqf-pzkNs7beXHiixuNcSkz1-vthx2wgkE-iDfrtmFaMqkT3Oo2nIu2vVgxZ2Wl1qQcD8xDbABw-a6d1b0xpmAI5SbkN2ugP1-5gKGWOzIVC6TeKoABh15WWQX-dqlE0OtIQG12lPkq5f0K_etAa-B3NxB_qxTK3e0l2mriowuovr3uRuWTgzu5_WSUAwMbKbeOYXu-zsTyJg23BCsQa8U8tyEv_dQ6pzbqYqkN_FvyZFwG-TnUmyyhWTFOeGBD-xRasaanC8b-GPWVCBUPgQAyYkS8jC2BJUdHz9VCTbGgBIzVE_IreCWYQRTMoF3Y9MOrvzN–RVwl7-b7GaQr1wgCRt5B_ooAfq8IDDn_w&tn=-R

Se direktesending om saken på YouTube.


[1]          https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/brev_svar_kkk_130514/id726969/

[2]          https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/brev/2013/brev_pa_vedlegg2.pdf?id=2128688

[3]              http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=25354

[4]          https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671222/sec2?q=palestinske%20fanger#match_0

[5]          https://palwatch.org/page/15461

[6]          https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/internasjonal-konvensjon-om-bekjempelse-/id107076/

[7]          https://www.youtube.com/watch?v=kPWPbNj90zo


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart