«110128-StoeresKontaktMedMashaal» from Album by Artist.