«Hvorfor holder Israel penger tilbake» by Conrad Myrland.