«121024-Norsk-og-israelsk-krigfoering» from Album by Artist.