«13-08-21-Kristne-i-Egypt-blir-syndebukker» from Album by Artist.