Tromsø i 40-årene og i dag. (Foto: dabyenblestille.no)