En tysk domstol har avgjort at Kuwait Airlines skal få lov til å diskriminere israelske borgere. (Foto: Peter Russell/Flickr)