Turistminister Yariv Levin (t.v.) og Benjamin Netanyahu klipper snora ved åpningen av den nye fløyen. (Foto: GPO/Flickr)