Mange europeiske jøder føler seg utrygge ved å bære en kippa i det offentlige rom. (Foto: Amanjeev/Flickr)