Matthias Schmale har mistet jobbe som leder for UNRWA etter å ha sagt noe som kunne tolkes positivt om Israel. (Foto: UNRWA)